Skip to main content

Den 21-22 april är årets stora biltvättarhelg: Tvätta bilen rätt och få ren bil och renare miljö

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2018 08:03 CEST

Undvik att gifter kommer ut i naturen. Tvätta bilen hos en biltvätt.

Bilar som tvättas hemma eller ute på gatan orsakar att stora mängder olja och tungmetaller släpps ut i naturen och hamnar i sjöar, hav och vattendrag. Miljöproblem som kan undvikas då bilen istället tvättas i en biltvätt.

Sveriges drygt 4,8 miljoner personbilar tvättas omkring 50 miljoner gånger per år och när våren kommer och solen tittar fram är det många som vill tvätta bort all smuts som fastnat på bilen under vintern.

Spillvattnet som uppkommer då bilen tvättas ren innehåller svårnedbrytbara ämnen och gifter så som olja, tungmetaller och asfaltsrester. När bilen tvättas på gatan rinner miljögifterna ner i dagvattenbrunnen och ofta vidare ner i sjöar, vattendrag och hav. Då bilen tvättas hemma i garaget kommer vattnet att rinna ner i avloppet vilket riskerar att påverka reningsprocesserna i avloppsreningsverken med ökade utsläpp som följd.

  • -Tvättvatten vid biltvätt innehåller olja och giftiga tungmetaller så som kadmium, bly, krom, nickel, koppar och zink. Det är därför av stor betydelse att så många som möjligt väljer att tvätta bilen i en riktig biltvätt som är utrustad med ett bra reningsverk, säger Fredrik Olsson, miljöingenjör på Stockholm Vatten och Avfall.

Sveriges biltvättar är utrustade med egna reningsverk för att förhindra miljöfarliga utsläpp. Det går även att välja biltvättar som är miljöcertifierade så som Svanmärkt biltvätt alternativt Hållbar biltvätt som innebär att 90 procent av oljan och tungmetallerna fångas upp i reningsprocessen hos biltvätten, varav vattnet renas ytterligare då det når avloppsreningsverket. Vattnet innehåller då nivåer av miljögifter som reningsverken kan hantera.

Fler fakta finns på Stockholm Vatten och Avfalls webb:

http://www.stockholmvattenochavfall.se/tips-och-riktlinjer/miljotips/miljotips-for-vatten/#!/tvatta-bilen-pa-ratt-satt

När bilen tvättas på biltvätt minskas utsläppen att följande till naturen väsentligt:

- Olja

- Bly, krom och nickel

- Koppar

- Kadmium från vissa lackpigment

- Zink från däckpartiklar

- Rostskyddsmedel

Asfaltspartiklar

För mer information kontakta: Alexandra Fleetwood, pressansvarig Stockholm Vatten och Avfall, + 46 73 914 20 05, alexandra.fleetwood@svoa.se

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.