Skip to main content

Invigning av ombyggda Henriksdals avloppsreningsverk

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 13:49 CET

På torsdag invigs de nya delarna av Henriksdals avloppsreningsverk som möjliggjort att 3000 nya bostäder byggts i området kring Henriksdalsberget. All luktstörande verksamheter har byggts in i berget, tung trafik har letts om och verket står rustat för att öka kapaciteten för produktion av biogas.

Invigningen av ny hall för grovrening och ny mottagningsstation för organiskt avfall förrättas av stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö(C) och Stockholm Vattens styrelseordförande Bengt Hansson. 

Fakta om projektet

Beskrivning: Projektet innebär att luktstörande verksamheter byggs in i berget samt att tunga transporter leds bort från Värmdövägen. På så sätt minimeras lukt och buller för de boende i närområdet och det har möjliggjort utbyggnad av 3000 nya bostäder runt Henriksdalsberget. Ombyggnationen innebär även ökad kapacitet för produktion av biogas och i förlängningen en renare luft för stockholmarna.

En ny mottagningsstation för fett och organiskt avfall har byggts. Denna har mer än fördubblad kapacitet, vilket innebär att produktionen av biogas kommer att öka. Den nya mottagningsstationen innebär även att arbetsmiljön avsevärt förbättrats för chaufförer och anställda på verket.

Byggtid: Projektering och planering började hösten 2007.

Fakta om Henriksdals avloppsreningsverk

Henriksdals reningsverk är Europas största avloppsreningsverk insprängt i berg. Verket omfattar 
300 000 m² och har cirka 18 kilometer tunnlar.

Reningsverket renar avloppsvatten från ca 690 000 människor i framför allt centrala och södra Stockholm samt kommunerna Nacka, Tyresö, Haninge och Huddinge.

Varje dygn renas 250 000 m3 avloppsvatten på Henriksdalsverket.

Henriksdals reningsverk invigdes 1941 och har sedan dess byggts ut i etapper. Verket firar 70 år i år.