Mycket att vinna med rätt behandling för hjärtpatienten – nytt nummer av Evidens

Nyheter   •   Dec 05, 2018 07:00 CET

​Dödligheten efter hjärtinfarkt har mer än halverats under de senaste decennierna. Ändå är hjärtkärlsjukdom fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det finns därför ett stort utrymme för förbättrad vård och förebyggande behandling. Tidningen Evidens nya nummer om kranskärlssjukdom beskriver hur läkemedelsbehandlingen kan optimeras.

Ge barnet tid inför behandling: Nytt nummer av Evidens

Nyheter   •   Okt 11, 2018 06:30 CEST

​Det är vanligt att sjuka barn får behandling med läkemedel. Men det är också vanligt att det saknas forskningsstudier på hur läkemedlen ska användas hos just barn. Hälften av de läkemedel som förskrivs till barn på sjukhus är inte godkända för behandling av barn. I det nya numret av Evidens med tema barn delar experter med sig av kunskaper om bästa läkemedelsbehandling för barn.

Eldsjälspris för arbete med läkemedels miljöpåverkan

Nyheter   •   Jun 13, 2018 11:50 CEST

Stockholms läns landstings miljöpris i kategorien Eldsjälspriset går i år till apotekarna Siv Martini och Helena Ramström på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. De är eldsjälarna bakom en unik databas om läkemedels påverkan på miljön.

Snabb behandling vid reumatisk sjukdom – Evidens om det nya vårdprogrammet

Nyheter   •   Maj 07, 2018 07:40 CEST

Med ett nytt vårdprogram i Stockholms läns landsting ska patienter med reumatisk inflammatorisk sjukdom snabbt få rätt kontakt i vården. Tidningen Evidens handlar om det nya vårdprogrammet och vad nya läkemedel betyder för reumatologin.

Ny läkemedelsstrategi i Stockholm

Nyheter   •   Apr 11, 2018 06:30 CEST

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting har antagit en regional läkemedelsstrategi för åren 2018–2022. Visionen är Rätt läkemedel till rätt patient, i rätt dos, i rätt tid, till rätt kostnad, med rätt information och med rätt uppföljning. Strategin kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas.

De bästa läkemedlen för de flesta – Evidens om nya rekommendationerna

Nyheter   •   Feb 22, 2018 13:46 CET

Stockholms läns läkemedelskommitté har valt ut 300 läkemedelssubstanser för att de är effektiva, säkra och har ett bra pris. Tidningen Evidens rapporterar om de rekommenderade läkemedlen i Kloka Listan 2018, bland annat vid diabetes typ 2, osteoporos, smärta och rosacea.

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Nyheter   •   Feb 15, 2018 09:20 CET

Bättre livskvalitet och mindre risk för biverkningar. Det går att åstadkomma med klok användning av läkemedel hos de äldsta och mest sjuka. Stockholms läns läkemedelskommitté ger rekommendationer om hur det kan gå till i broschyren Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre.

Mindre antibiotika gav inte mer sjukdom – Nytt nummer av Evidens

Nyheter   •   Dec 01, 2017 06:45 CET

Den minskade användningen av antibiotika mot infektioner i luftvägarna har inte lett till fler allvarliga bakteriesjukdomar. Rationell antibiotikaanvändning i Stockholms läns landsting fungerar visar en ny studie. Läs om den och mycket mer om infektioner och antibiotika i det nya numret av tidningen Evidens.

Läkemedelsstrategi gav förändring

Nyheter   •   Okt 20, 2017 07:15 CEST

En ny rapport följer upp målen i Stockholms läns läkemedelsstrategi fram till 2016, mätt på ett antal indikatorer. Bland annat visar den att andelen patienter som fick statiner efter hjärtinfarkt ökar, liksom andelen patienter som fått antikoagulantia till följd av förmaksflimmer. Användningen av olämpliga läkemedel till äldre har fortsatt att minska och ligger nära riksgenomsnittet.

Johannes Blom ny ordförande i Stockholms medicinska råd

Nyheter   •   Okt 13, 2017 07:10 CEST

​Johannes Blom, MD PhD, överläkare i kirurgi, är från första oktober ordförande i Stockholms medicinska råd. Han tar över efter Gerd Lärfars, docent, överläkare, som blir vice ordförande.

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté
 • geturdlz.lviarkxfadkrsdn@scollsy.szxeuw
 • 08-123 130 40
 • 072-582 31 40
Gerd Lärfars är specialist i invärtesmedicin och hematologi. Under åren 2006 - 2015 var hon chef för verksamhetsområde... Visa mer

 • Presskontakt
 • chefredaktör, kommunikatör
 • Press
 • kazxrixfn.zqnovqrdjeinee@sswllzo.soaelj
 • 070-606 42 42
 • 08-123 138 95
Karin Nordin arbetar på avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor som kommunikatör och chefredaktör för tidningen Evidens från Stockholms läns läkemedelskommitté, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Press
 • macjlevonaht.jfcirkmlowrw@erslstl.gesein
 • 073-9420618
 • 08-123 140 18
Malena Jirlow arbetar på avdelningen Närsjukvård vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som kommunikationsstrateg. Hon... Visa mer

Om Evidensmedicin, Stockholms läns landsting

Evidensmedicin sammanställer och sprider den senaste medicinska kunskapen till sjukvården

Nyhetskanalen Evidensmedicin samlar länets sakkunniga inom de olika medicinska specialistområdena; Stockholms läns läkemedelskommitté och Stockholms medicinska råd. Evidensmedicin är kommersiellt oberoende och landstingsfinansierad. Alla sakkunniga ingår som en del av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i Stockholms läns landsting.