Fv58zq6tfzdngt0xicpv
Scfblwvgihb1lalu4j4v

De bästa läkemedlen för de flesta – Evidens om nya rekommendationerna

Nyheter   •   Feb 22, 2018 13:46 CET

Stockholms läns läkemedelskommitté har valt ut 300 läkemedelssubstanser för att de är effektiva, säkra och har ett bra pris. Tidningen Evidens rapporterar om de rekommenderade läkemedlen i Kloka Listan 2018, bland annat vid diabetes typ 2, osteoporos, smärta och rosacea.

Vccj1frrzeubvsyehfwx
Scfblwvgihb1lalu4j4v

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Nyheter   •   Feb 15, 2018 09:20 CET

Bättre livskvalitet och mindre risk för biverkningar. Det går att åstadkomma med klok användning av läkemedel hos de äldsta och mest sjuka. Stockholms läns läkemedelskommitté ger rekommendationer om hur det kan gå till i broschyren Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre.

Elt0t822hntxu5v2gscv
Scfblwvgihb1lalu4j4v

Mindre antibiotika gav inte mer sjukdom – Nytt nummer av Evidens

Nyheter   •   Dec 01, 2017 06:45 CET

Den minskade användningen av antibiotika mot infektioner i luftvägarna har inte lett till fler allvarliga bakteriesjukdomar. Rationell antibiotikaanvändning i Stockholms läns landsting fungerar visar en ny studie. Läs om den och mycket mer om infektioner och antibiotika i det nya numret av tidningen Evidens.

Zhwik1irpaq9wdgr0usl
Scfblwvgihb1lalu4j4v

Läkemedelsstrategi gav förändring

Nyheter   •   Okt 20, 2017 07:15 CEST

En ny rapport följer upp målen i Stockholms läns läkemedelsstrategi fram till 2016, mätt på ett antal indikatorer. Bland annat visar den att andelen patienter som fick statiner efter hjärtinfarkt ökar, liksom andelen patienter som fått antikoagulantia till följd av förmaksflimmer. Användningen av olämpliga läkemedel till äldre har fortsatt att minska och ligger nära riksgenomsnittet.

Ydaexor391mqicgbmzem
Scfblwvgihb1lalu4j4v

Johannes Blom ny ordförande i Stockholms medicinska råd

Nyheter   •   Okt 13, 2017 07:10 CEST

​Johannes Blom, MD PhD, överläkare i kirurgi, är från första oktober ordförande i Stockholms medicinska råd. Han tar över efter Gerd Lärfars, docent, överläkare, som blir vice ordförande.

Mxmtsvubvbpgrxniy3fw
Scfblwvgihb1lalu4j4v

Åldras du med framgång?

Nyheter   •   Okt 11, 2017 10:32 CEST

​Begreppet unsuccessful ageing har börjat dyka upp allt oftare inom vården och forskningen om äldre. I tidningen Evidens om äldre och läkemedel guidar vi i alla de begrepp som används för att beskriva de äldre patienterna i vården: skörhet, multisjuklighet och gruppen mest sjuka äldre. Hur vården ser på patienten bör påverka läkemedelsbehandlingen. Dessutom: 10 rekommendationer vid njursvikt.

Ltzwbgwxlqs8ikhresdk
Ludl0yd5a3h0v52awq6a

Vårdprogram kan stärka patienter

Nyheter   •   Sep 07, 2017 15:12 CEST

Stockholms medicinska råd ger ut ett vårdprogram för tvångssyndrom, dysmorfofobi, samlarsyndrom, trichotillomani (Hair-pulling disorder), dermatillomani (skin-picking disorder), Tourettes och andra ticssyndrom. Dessa patienter bör vårdas inom psykiatrin i första hand, förutom i milda fall.

J6kobskcewqda2fhbscn
Scfblwvgihb1lalu4j4v

Jämlik tillgång till vacciner

Nyheter   •   Jun 14, 2017 07:00 CEST

​Det är ingen självklarhet att barn får tillgång till vaccin i Sverige. Föräldrars inställning, olika regioners politiska beslut och hur vaccin kan tillhandahållas i vården varierar. Nya numret av tidningen Evidens har tema vacciner.

Esnxtgvctidmhccolxfl
Ludl0yd5a3h0v52awq6a

Nytt nationellt beslutstöd vid stroke för en evidensbaserad och jämlik strokevård över hela landet

Nyheter   •   Jun 08, 2017 15:18 CEST

Beslutsstöd för Trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke, från Nationella programrådet för stroke är lanserat. Det är framtaget för akut utredning på sjukhus av strokesymtom och ska underlätta att medicinska beslut fattas utifrån aktuellt evidensläge.

Zoxhhdlyr4hpgvesmcor
Scfblwvgihb1lalu4j4v

Stockholms läns landsting listar läkemedel med miljörisk

Nyheter   •   Jun 01, 2017 06:30 CEST

Många läkemedel ansamlas i avloppsvatten och hamnar i vattendrag i Stockholm. Stockholms läns landsting, SLL, har tagit fram en helt unik förteckning över miljöbelastande läkemedel som kan underlätta arbetet med att minska föroreningar av läkemedel i naturen.

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté
 • gefmrd.larfars@sll.se
 • 08-123 130 40
 • 072-582 31 40
Gerd Lärfars är specialist i invärtesmedicin och... Visa mer

 • Presskontakt
 • chefredaktör, kommunikatör
 • Press
 • karin.nordin@sll.se
 • 070-606 42 42
 • 08-123 138 95
Karin Nordin arbetar på avdelningen Medicinsk stab som kommunikatör,... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Press
 • malena.jirlow@sll.se
 • 073-9420618
 • 08-123 140 18
Malena Jirlow arbetar på avdelningen Närsjukvård vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som... Visa mer

Om Evidensmedicin, Stockholms läns landsting

Evidensmedicin sammanställer och sprider den senaste medicinska kunskapen till sjukvården

Nyhetskanalen Evidensmedicin samlar länets sakkunniga inom de olika medicinska specialistområdena; Stockholms läns läkemedelskommitté och Stockholms medicinska råd. Evidensmedicin är kommersiellt oberoende och landstingsfinansierad. Alla sakkunniga ingår som en del av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i Stockholms läns landsting.