Ltzwbgwxlqs8ikhresdk
Ludl0yd5a3h0v52awq6a

Vårdprogram kan stärka patienter

Nyheter   •   Sep 07, 2017 15:12 CEST

Stockholms medicinska råd ger ut ett vårdprogram för tvångssyndrom, dysmorfofobi, samlarsyndrom, trichotillomani (Hair-pulling disorder), dermatillomani (skin-picking disorder), Tourettes och andra ticssyndrom. Dessa patienter bör vårdas inom psykiatrin i första hand, förutom i milda fall.

J6kobskcewqda2fhbscn
Scfblwvgihb1lalu4j4v

Jämlik tillgång till vacciner

Nyheter   •   Jun 14, 2017 07:00 CEST

​Det är ingen självklarhet att barn får tillgång till vaccin i Sverige. Föräldrars inställning, olika regioners politiska beslut och hur vaccin kan tillhandahållas i vården varierar. Nya numret av tidningen Evidens har tema vacciner.

Esnxtgvctidmhccolxfl
Ludl0yd5a3h0v52awq6a

Nytt nationellt beslutstöd vid stroke för en evidensbaserad och jämlik strokevård över hela landet

Nyheter   •   Jun 08, 2017 15:18 CEST

Beslutsstöd för Trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke, från Nationella programrådet för stroke är lanserat. Det är framtaget för akut utredning på sjukhus av strokesymtom och ska underlätta att medicinska beslut fattas utifrån aktuellt evidensläge.

Zoxhhdlyr4hpgvesmcor
Scfblwvgihb1lalu4j4v

Stockholms läns landsting listar läkemedel med miljörisk

Nyheter   •   Jun 01, 2017 06:30 CEST

Många läkemedel ansamlas i avloppsvatten och hamnar i vattendrag i Stockholm. Stockholms läns landsting, SLL, har tagit fram en helt unik förteckning över miljöbelastande läkemedel som kan underlätta arbetet med att minska föroreningar av läkemedel i naturen.

Au7pz5k1fadjisndwxxm
Scfblwvgihb1lalu4j4v

Många fler får läkemedel som skydd mot stroke

Nyheter   •   Maj 08, 2017 14:23 CEST

Åtta av tio patienter med förmaksflimmer och hög risk för stroke fick strokeförebyggande läkemedel av typen antikoagulantia under 2016. Det är en stor ökning från 54 procent 2011. Ett strategiskt arbete inom Stockholms läns landsting och väl genomarbetade rekommendationer från Stockholms läns läkemedelskommitté har lagt grunden för detta.

Ibezx01ibx6o9hkaygg3
Scfblwvgihb1lalu4j4v

Vården följer rekommendationerna i Kloka Listan

Nyheter   •   Maj 04, 2017 11:06 CEST

Kloka Listan har funnits i mer än 15 år, med målet att ge evidensbaserade och kostnadseffektiva rekommendationer om läkemedel vid vanliga sjukdomar. En utvärdering av läkemedelsförskrivningen i Stockholm visar mycket hög och stigande följsamhet till Kloka Listan som ges ut av Stockholms läns läkemedelskommitté. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMJ Open.

Jztqtzh3pwjqowgllocx
Scfblwvgihb1lalu4j4v

Hälsan är inte jämlik, men vården kan kompensera för det

Nyheter   •   Apr 21, 2017 11:26 CEST

Livsvillkor som utbildningsnivå, inkomst, bostadsort och socialt nätverk lägger grunden för hur vi mår. Jämlik hälsa förutsätter att vården arbetar normkritiskt och förvissar sig om patientens hälsolitteracitet. ​Prioriteringar med hjälp av den etiska plattformen är ett sätt att göra läkemedelsanvändningen mer jämlik. Läs om hur det kan göras i det nya numret av Evidens med tema Jämlik hälsa.

Sqdj2wk6s8knqorcmykr
Scfblwvgihb1lalu4j4v

Kvinnans val styr vid antikonception

Nyheter   •   Mar 08, 2017 12:45 CET

Alla metoder för antikonception kan användas av alla kvinnor oavsett ålder, genomgången graviditet eller hur kvinnans eventuella förhållande ser ut.

Boq6f80nkvre0cbjqhz6
Scfblwvgihb1lalu4j4v

Fria läkemedel till barn gav effekt - tidningen Evidens

Nyheter   •   Feb 23, 2017 11:31 CET

Det nya numret av tidningen Evidens innehåller allt om Stockholms nya rekommendationer av läkemedel för vanliga sjukdomar i Kloka Listan. Dessutom en artikel om hur användningen av läkemedel påverkades när de blev kostnadsfria för barn förra året.

Fw3z2jlkoxumkcxfbgna
Ludl0yd5a3h0v52awq6a

Fler fortbildningstillfällen för sjuksköterskor i vår

Nyheter   •   Feb 16, 2017 07:40 CET

Nu ligger vårens fortbildningar som erbjuds sjuksköterskor ute på janusinfo.se/fortbildning för anmälan. Arrangör är enheten medicinsk fortbildning tillsammans med Läkemedelskommitténs expertråd. Huvuddelen av de drygt 30-talet fortbildningstillfällen under våren riktar sig till sjuksköterskor som arbetar inom primärvård, geriatrik och i kommunala vård- och omsorgsboenden.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté
 • gerd.larfars@sll.se
 • 08-123 130 40
 • 072-582 31 40
Gerd Lärfars är specialist i invärtesmedicin och... Visa mer

 • Presskontakt
 • chefredaktör, kommunikatör
 • Press
 • karin.nordin@sll.se
 • 070-606 42 42
 • 08-123 138 95
Karin Nordin arbetar på avdelningen Medicinsk stab som kommunikatör,... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Press
 • malena.jirlow@sll.se
 • 073-9420618
 • 08-123 140 18
Malena Jirlow arbetar på avdelningen Närsjukvård vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som... Visa mer

Om Evidensmedicin, Stockholms läns landsting

Evidensmedicin sammanställer och sprider den senaste medicinska kunskapen till sjukvården

Nyhetskanalen Evidensmedicin samlar länets sakkunniga inom de olika medicinska specialistområdena; Stockholms läns läkemedelskommitté och Stockholms medicinska råd. Evidensmedicin är kommersiellt oberoende och landstingsfinansierad. Alla sakkunniga ingår som en del av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i Stockholms läns landsting.