Skip to main content

Taggar

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Stockholms läns läkemedelskommitté och expertrådet för geriatriska sjukdomar ger sina rekommendationer om läkemedelsbehandling av äldre i broschyren Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre.

Evidens om äldre och läkemedel

Evidens om äldre och läkemedel

Dokument   •   2017-10-11 10:32 CEST

Beslutstöd, Trombolys och trombektomi - reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke

Beslutsstöd Trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke är ett stöd till dig som arbetar i akutvården och tar hand om strokepatienter. Beslutsstödet ska stödja dig i professionen att fatta bästa beslut utifrån dagens kunskap och evidensläge.

Slutrapport: Att fråga patienter om erfarenheter av våld i nära relationer på en öppenpsykiatrisk mottagning

”Jag hoppades att det skulle komma fram. Glad att du frågade.” Att fråga patienter om erfarenheter av våld i nära relationer på en öppenpsykiatrisk mottagning

Socialstyrelsen mfl angående fri förskrivningsrätt
Skrivelse från LOK mfl angående LIF:s hemställan
Inbjudan till seminarium om Kön Genus och läkemedel
Evidens, Medicin och Läkemedel, nr 5 2012

Evidens, Medicin och Läkemedel, nr 5 2012

Dokument   •   2012-12-11 14:03 CET

Fokusrapport om spelproblem

Fokusrapport om spelproblem

Dokument   •   2012-12-10 13:34 CET

Denna fokusrapport ger en inblick i det komplexa sammanhang där spelproblem uppkommer och där samhället samtidigt får avsevärda intäkter och stora kostnader. Rapporten belyser också de olika behandlingsinsatser som prövats vid spelproblem, vilka insatser som har bäst evidens för effekt, samt ger förslag till önskvärda åtgärder framöver.

Nr 1 Evidens 2012

Nr 1 Evidens 2012

Dokument   •   2012-02-27 13:58 CET

Läs bland annat: Medvind för prevention Kloka Listan och Kloka råd 2012 Framtidsspaning ger beredskap Vecka 47-studien i Stockholm Frågor & svar om dabigatran

Patientinformation vid läkemedelsbehandling mot Förmaksflimmer
Evidens nr 1, 2011

Evidens nr 1, 2011

Dokument   •   2011-03-04 10:12 CET

Kostnadsrapport för Läkemedel SLL 2010

Dokument   •   2011-02-07 06:30 CET

Frågor och svar om läkemedelsuppföljning

Frågor och svar om läkemedelsuppföljning

Dokument   •   2011-02-04 11:24 CET

Kloka Listan Forum 2011

Kloka Listan Forum 2011

Dokument   •   2011-01-17 15:43 CET

Inbjudan och program till Patientsäkerhetsdagen