Skip to main content

Taggar

läkemedel 41 kloka listan 32 läkemedelskommitté 28 sll 25 evidens 24 medicinska riktlinjer 16 sakkunniga 15 vårdprogram 13 patientsäkerhet 11 patientkommunikation 8 äldre 4 miljö 4 KOL 3 behandling 3 fortbildning 3 nya läkemedel 3 psykiatri 3 rekommendationer 3 horizon scanning 2 prognos 2 läkemedelsinformation 2 läkare 2 hjärtsvikt 2 depression 2 hepatit c 2 adhd 2 rökning 2 primärvård 2 jämlik hälsa 2 prognosrapport 2 övervikt 2 fetma 2 riktlinjer 2 vatten 2 östrogen 2 särläkemedel 2 strategi 2 astma 2 inhalator 2 hiv 2 NOAK 2 patient 2 läkemdel 2 klimakteriet 2 upphandling 2 dövblind 1 autism 1 demens 1 demenssjuksköterska 1 solvalla 1 osteoporos 1 demenssjukdomar 1 järnbrist 1 vaccin 1 hörselskada 1 internetspel 1 migrän 1 hepatit 1 relation 1 kvalitetsindikatorer 1 kognitiv beteendeterapi 1 nollvision 1 parkinson 1 levnadsvanor 1 djup ventrombos 1 blodförtunnande 1 kasino 1 oberoende 1 infektioner 1 generiska läkemedel 1 screening 1 migranter 1 suicid 1 vaccinationer 1 folksjukdom 1 hormonbehandling 1 ndr 1 migrant 1 antibiotikaresistens 1 antibiotika 1 lagstadgad 1 hjärtsjukvård 1 sjuksköterskor 1 vitamin B12 1 spela bingo 1 anemi 1 nikotin 1 ibs 1 barnmisshandel 1 ssk 1 blodtryck 1 botox 1 trombos 1 strokebehandling 1 läkemedelsproduktion 1 tablettmissbruk 1 rekommendation 1 ventrombos 1 cp 1 kronisk obstruktiv lungsjukdom 1 inhalera 1 beroendesjukdomar 1 alkoholism 1 antikoagulantia 1 njurfunktion 1 blockbuster 1 akut 1 alkoholberoende 1 strokevård 1 lipid 1 jämlik vård 1 förskrivningsrätt 1 patientsäkerhetslag 1 opioid 1 självskadebeteende 1 avdelningschef 1 spesak 1 interaktioner 1 kliniskt relevanta 1 interaktionstjänst 1 regionalt vårdprogram 1 patientsäkerhetsdag 1 kvalitetsbrister 1 generisk substitution 1 döv 1 gfr 1 stockholms läns läkemedelskommitté 1 legitimation 1 könskillnader 1 kopior 1 prioriteringar 1 kostnadsansvar 1 sluten vård 1 specialläkemedel 1 läkemedelskommittén 1 individdata 1 shaken baby syndrome 1 barnskakningar 1 misstanke 1 alkoholbehandling 1 progos läkemedel 1 ssri 1 patientmedverkan 1 delaktig patient 1 borderline 1 diabetes mellitus 1 ebm 1 resemedicin 1 patientinfo 1 biosimilar 1 hypertoni 1 1 evidensbaserad medicin 1 nationell samordning 1 hormonspiral 1 vadhållning 1 patientlag 1 kloka listan 2013 1 kommitténs tidskrift 1 analgetika 1 värdebaserad vård 1 biosimilarer 1 ordnat införande 1 kloka listan2014 1 urtikaria 1 astma hos barn 1 evidensbasrad medicin 1 utländsk 1 sexuellt överförbara sjukdomar 1 kardiovaskulär prevention 1 diabetesregistret 1 invandrargrupp 1 NT-rådet 1 wise list 1 obunden 1 kommersiellt oberoende 1 testosteronbehandling 1 nya antikoagulantia 1 manlig hypogonadism 1 kronisk migrän 1 nichebuster 1 mest sjuka 1 sköra 1 målblodtryck 1 läkemedelsluncher 1 nära relation 1 nya terapier 1 eips 1 sjuksöterska 1 stroke rehabilitering 1 nationella programråd 1 stockholms medicinska råd 1 framtid 1 kultur 1 alkohol 1 pris 1 självmord 1 patientinformation 1 våld 1 vuxna 1 recept 1 barn 1 delaktighet 1 spelberoende 1 nätpoker 1 poker 1 tidning 1 livsstil 1 motion 1 d-vitamin 1 folkhälsa 1 medicin 1 åldrande 1 kurs 1 hörsel 1 beroendevård 1 infektion 1 demensvård 1 lungsjukdom 1 kost 1 Stroke 1 förmaksflimmer 1 spelproblem 1 flyktingar 1 gotland 1 diabetes 1 ångest 1 kroniskt obstruktiv lungsjukdom 1 stockholms läns landsting 1 kbt 1 beroende 1 missbruk 1 flykting 1 könssjukdomar 1 prostatacancer 1 förskrivning 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Media no image

Nya läkemedel och nya behandlingsriktlinjer förändrar läkemedelsanvändningen i SLL

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2011 15:05 CEST

Reumatism, ADHD, MS och förändringar av gula fläcken är några av de sjukdomar där nya behandlingsriktlinjer erbjuder fler patienter behandling. Fler stockholmare får HIV-behandling, Hepatit C-behandling och nya blodförtunnande läkemedel. SLL:s kostnader för läkemedel förväntas öka med 2,6 % under nuvarande år och 3,1 % 2012. En moderat ökning med tanke på befolkningsökningen i länet.

Media no image

Vårdprogram listar signaler som bör väcka misstanke om svårupptäckt barnmisshandel

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2011 07:00 CEST

Mer än hälften av alla barn som misshandlas svårt har inga yttre tecken på misshandel, trots att de ofta har svåra inre skador. Skakningar av barn är den vanligaste orsaken till dödsfall hos spädbarn, efter plötslig spädbarnsdöd. Barnskyddsteamet MIO vid Astrid Lindgrens barnsjukhus ger ut tillsamman med Medicinskt Kunskapscentrum ett vårdprogram vid misstanke om fysisk misshandel av spädbarn.

Nytt vårdprogram för Ångestsyndrom

Nytt vårdprogram för Ångestsyndrom

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2011 06:45 CET

Ångest är vanligt bland befolkningen och kan oftast behandlas effektivt. Kognitiva beteendeterapeutiska tekniker (KBT) utgör förstahandsbehandling. Så sammanfattas huvudbudskapen i SLLs nya vårdprogram för Ångestsyndrom som ger evidensbaserade rekommendationer och riktlinjer för utredning och behandling av olika typer av ångest. Vårdprogrammet vänder sig till vårdpersonal inom Stockholms län.

Kloka Listan 2011 ökar fokus på antibiotikaanvändningen i Stockholms län

Kloka Listan 2011 ökar fokus på antibiotikaanvändningen i Stockholms län

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2010 16:25 CET

Kloka Listan 2011 är klar och från och med nästa år rekommenderas inte Zinacef som idag är ett av de mest använda intravenösa antibiotika på sjukhusen i länet. Kloka Listan innehåller också ett råd till förskrivarna att avstå från att behandla misstänkt urinvägsinfektion hos äldre om inte patienten upplever besvärande symtom. Extra resurser kommer att ges till fortbildning kring antibiotika.

Media no image

Sjukvården i Stockholms län får centrum för samlad expertkunskap inom läkemedel och vårdmetodik - Organisation och chefstillsättning klar vid Medicinskt Kunskapscentrum

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2010 11:54 CEST

Sjukvården i Stockholms län har med nybildade Medicinskt Kunskapscentrum fått tillgång till en organisation som samordnar expertkunskap inom kloka läkemedelsval och metoder för medicinsk vård.

Media no image

Alla förskrivare når Sfinx elektroniska interaktionsstöd – nu med utökad möjlighet via SIL

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2010 12:46 CET

Alla inom sjukvården och apoteken kan vara trygga i att snabbt kunna kontrollera om läkemedel påverkar varandra när en patient tar flera läkemedel. En sk interaktionstjänst finns tillgänglig dygnet runt via Medicinskt Kunskapscentrums webbsajt janusinfo.se. Interaktionstjänsten (Sfinx) visar om en interaktion mellan läkemedel har någon klinisk betydelse.

Carl Gustaf Elinder blir avdelningschef på Medicinskt Kunskapscentrum, SLL

Carl Gustaf Elinder blir avdelningschef på Medicinskt Kunskapscentrum, SLL

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2010 13:56 CET

Carl Gustaf Elinder, överläkare och f n verksamhetschef vid Njurmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, har utsetts till avdelningschef för nybildade Medicinskt Kunskapscentrum (MKC) vid Stockholms läns landsting.

Media no image

Positivt resultat för läkemedelsarbetet i Stockholms län

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2010 14:03 CET

SLLs satsning på ökad kvalitet i läkemedelsförskrivningen har givit resultat. Kloka Listan, rekommenderade läkemedel för våra vanligaste sjukdomar, följs idag till 77 procent. Det innebär en ökning med två procentenheter under senaste året. Dessutom har genomslaget ökat för tre av de Kloka Råd för bättre läkemedelsanvändning som landstingets experter tagit fram.