Skip to main content

Taggar

läkemedel 38 kloka listan 30 läkemedelskommitté 26 sll 24 evidens 23 medicinska riktlinjer 16 sakkunniga 15 vårdprogram 13 patientsäkerhet 10 patientkommunikation 8 miljö 4 behandling 3 rekommendationer 3 psykiatri 3 nya läkemedel 3 fortbildning 3 KOL 3 äldre 3 hjärtsvikt 2 prognos 2 inhalator 2 hiv 2 vatten 2 primärvård 2 patient 2 NOAK 2 läkare 2 horizon scanning 2 riktlinjer 2 fetma 2 adhd 2 depression 2 särläkemedel 2 upphandling 2 rökning 2 jämlik hälsa 2 läkemdel 2 östrogen 2 prognosrapport 2 läkemedelsinformation 2 övervikt 2 klimakteriet 2 astma 2 hepatit c 2 NT-rådet 1 gotland 1 interaktionstjänst 1 folksjukdom 1 kroniskt obstruktiv lungsjukdom 1 testosteronbehandling 1 sluten vård 1 alkoholberoende 1 förmaksflimmer 1 kronisk obstruktiv lungsjukdom 1 avdelningschef 1 kardiovaskulär prevention 1 ndr 1 anemi 1 ssk 1 solvalla 1 värdebaserad vård 1 dövblind 1 läkemedelsluncher 1 kasino 1 tidning 1 spela bingo 1 jämlik vård 1 strokebehandling 1 levnadsvanor 1 sjuksöterska 1 wise list 1 vadhållning 1 blockbuster 1 generiska läkemedel 1 stockholms läns landsting 1 screening 1 urtikaria 1 motion 1 döv 1 barnskakningar 1 biosimilar 1 nätpoker 1 strokevård 1 spelproblem 1 prioriteringar 1 manlig hypogonadism 1 djup ventrombos 1 livsstil 1 beroende 1 gfr 1 patientmedverkan 1 hörselskada 1 blodtryck 1 förskrivning 1 botox 1 blodförtunnande 1 självskadebeteende 1 recept 1 vaccinationer 1 stroke rehabilitering 1 kognitiv beteendeterapi 1 pris 1 prostatacancer 1 könskillnader 1 självmord 1 patientsäkerhetsdag 1 hjärtsjukvård 1 borderline 1 delaktighet 1 obunden 1 läkemedelsproduktion 1 våld 1 tablettmissbruk 1 diabetes mellitus 1 kbt 1 sjuksköterskor 1 cp 1 hörsel 1 migrän 1 ibs 1 alkoholism 1 antikoagulantia 1 demens 1 patientinfo 1 järnbrist 1 d-vitamin 1 inhalera 1 sexuellt överförbara sjukdomar 1 kommitténs tidskrift 1 poker 1 1 patientlag 1 parkinson 1 vaccin 1 regionalt vårdprogram 1 progos läkemedel 1 nationella programråd 1 migrant 1 osteoporos 1 nära relation 1 kloka listan2014 1 kvalitetsbrister 1 diabetesregistret 1 mest sjuka 1 shaken baby syndrome 1 kostnadsansvar 1 patientsäkerhetslag 1 ångest 1 analgetika 1 kultur 1 misstanke 1 kommersiellt oberoende 1 migranter 1 alkoholbehandling 1 stockholms läns läkemedelskommitté 1 nya terapier 1 åldrande 1 förskrivningsrätt 1 flykting 1 biosimilarer 1 utländsk 1 kronisk migrän 1 nya antikoagulantia 1 kloka listan 2013 1 alkohol 1 vitamin B12 1 diabetes 1 generisk substitution 1 spelberoende 1 folkhälsa 1 evidensbaserad medicin 1 kopior 1 kurs 1 internetspel 1 legitimation 1 hepatit 1 könssjukdomar 1 autism 1 hypertoni 1 antibiotika 1 demensvård 1 ordnat införande 1 strategi 1 hormonbehandling 1 medicin 1 beroendevård 1 nationell samordning 1 beroendesjukdomar 1 ebm 1 demenssjukdomar 1 njurfunktion 1 opioid 1 lipid 1 demenssjuksköterska 1 missbruk 1 interaktioner 1 målblodtryck 1 hormonspiral 1 sköra 1 kost 1 barn 1 akut 1 astma hos barn 1 läkemedelskommittén 1 eips 1 nollvision 1 lungsjukdom 1 trombos 1 framtid 1 relation 1 lagstadgad 1 barnmisshandel 1 nikotin 1 delaktig patient 1 oberoende 1 evidensbasrad medicin 1 ventrombos 1 individdata 1 invandrargrupp 1 spesak 1 vuxna 1 kliniskt relevanta 1 suicid 1 kvalitetsindikatorer 1 infektioner 1 stockholms medicinska råd 1 rekommendation 1 flyktingar 1 specialläkemedel 1 antibiotikaresistens 1 patientinformation 1 Stroke 1 nichebuster 1 infektion 1 ssri 1 resemedicin 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Mindre antibiotika gav inte mer sjukdom – Nytt nummer av Evidens

Mindre antibiotika gav inte mer sjukdom – Nytt nummer av Evidens

Nyheter   •   Dec 01, 2017 06:45 CET

Den minskade användningen av antibiotika mot infektioner i luftvägarna har inte lett till fler allvarliga bakteriesjukdomar. Rationell antibiotikaanvändning i Stockholms läns landsting fungerar visar en ny studie. Läs om den och mycket mer om infektioner och antibiotika i det nya numret av tidningen Evidens.

Läkemedelsstrategi gav förändring

Läkemedelsstrategi gav förändring

Nyheter   •   Okt 20, 2017 07:15 CEST

En ny rapport följer upp målen i Stockholms läns läkemedelsstrategi fram till 2016, mätt på ett antal indikatorer. Bland annat visar den att andelen patienter som fick statiner efter hjärtinfarkt ökar, liksom andelen patienter som fått antikoagulantia till följd av förmaksflimmer. Användningen av olämpliga läkemedel till äldre har fortsatt att minska och ligger nära riksgenomsnittet.

Johannes Blom ny ordförande i Stockholms medicinska råd

Johannes Blom ny ordförande i Stockholms medicinska råd

Nyheter   •   Okt 13, 2017 07:10 CEST

​Johannes Blom, MD PhD, överläkare i kirurgi, är från första oktober ordförande i Stockholms medicinska råd. Han tar över efter Gerd Lärfars, docent, överläkare, som blir vice ordförande.

Åldras du med framgång?

Åldras du med framgång?

Nyheter   •   Okt 11, 2017 10:32 CEST

​Begreppet unsuccessful ageing har börjat dyka upp allt oftare inom vården och forskningen om äldre. I tidningen Evidens om äldre och läkemedel guidar vi i alla de begrepp som används för att beskriva de äldre patienterna i vården: skörhet, multisjuklighet och gruppen mest sjuka äldre. Hur vården ser på patienten bör påverka läkemedelsbehandlingen. Dessutom: 10 rekommendationer vid njursvikt.

Vårdprogram kan stärka patienter

Vårdprogram kan stärka patienter

Nyheter   •   Sep 07, 2017 15:12 CEST

Stockholms medicinska råd ger ut ett vårdprogram för tvångssyndrom, dysmorfofobi, samlarsyndrom, trichotillomani (Hair-pulling disorder), dermatillomani (skin-picking disorder), Tourettes och andra ticssyndrom. Dessa patienter bör vårdas inom psykiatrin i första hand, förutom i milda fall.

Jämlik tillgång till vacciner

Jämlik tillgång till vacciner

Nyheter   •   Jun 14, 2017 07:00 CEST

​Det är ingen självklarhet att barn får tillgång till vaccin i Sverige. Föräldrars inställning, olika regioners politiska beslut och hur vaccin kan tillhandahållas i vården varierar. Nya numret av tidningen Evidens har tema vacciner.

Nytt nationellt beslutstöd vid stroke för en evidensbaserad och jämlik strokevård över hela landet

Nytt nationellt beslutstöd vid stroke för en evidensbaserad och jämlik strokevård över hela landet

Nyheter   •   Jun 08, 2017 15:18 CEST

Beslutsstöd för Trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke, från Nationella programrådet för stroke är lanserat. Det är framtaget för akut utredning på sjukhus av strokesymtom och ska underlätta att medicinska beslut fattas utifrån aktuellt evidensläge.

Stockholms läns landsting listar läkemedel med miljörisk

Stockholms läns landsting listar läkemedel med miljörisk

Nyheter   •   Jun 01, 2017 06:30 CEST

Många läkemedel ansamlas i avloppsvatten och hamnar i vattendrag i Stockholm. Stockholms läns landsting, SLL, har tagit fram en helt unik förteckning över miljöbelastande läkemedel som kan underlätta arbetet med att minska föroreningar av läkemedel i naturen.

Många fler får läkemedel som skydd mot stroke

Många fler får läkemedel som skydd mot stroke

Nyheter   •   Maj 08, 2017 14:23 CEST

Åtta av tio patienter med förmaksflimmer och hög risk för stroke fick strokeförebyggande läkemedel av typen antikoagulantia under 2016. Det är en stor ökning från 54 procent 2011. Ett strategiskt arbete inom Stockholms läns landsting och väl genomarbetade rekommendationer från Stockholms läns läkemedelskommitté har lagt grunden för detta.

Vården följer rekommendationerna i Kloka Listan

Vården följer rekommendationerna i Kloka Listan

Nyheter   •   Maj 04, 2017 11:06 CEST

Kloka Listan har funnits i mer än 15 år, med målet att ge evidensbaserade och kostnadseffektiva rekommendationer om läkemedel vid vanliga sjukdomar. En utvärdering av läkemedelsförskrivningen i Stockholm visar mycket hög och stigande följsamhet till Kloka Listan som ges ut av Stockholms läns läkemedelskommitté. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMJ Open.

Hälsan är inte jämlik, men vården kan kompensera för det

Hälsan är inte jämlik, men vården kan kompensera för det

Nyheter   •   Apr 21, 2017 11:26 CEST

Livsvillkor som utbildningsnivå, inkomst, bostadsort och socialt nätverk lägger grunden för hur vi mår. Jämlik hälsa förutsätter att vården arbetar normkritiskt och förvissar sig om patientens hälsolitteracitet. ​Prioriteringar med hjälp av den etiska plattformen är ett sätt att göra läkemedelsanvändningen mer jämlik. Läs om hur det kan göras i det nya numret av Evidens med tema Jämlik hälsa.

Kvinnans val styr vid antikonception

Kvinnans val styr vid antikonception

Nyheter   •   Mar 08, 2017 12:45 CET

Alla metoder för antikonception kan användas av alla kvinnor oavsett ålder, genomgången graviditet eller hur kvinnans eventuella förhållande ser ut.

Fria läkemedel till barn gav effekt - tidningen Evidens

Fria läkemedel till barn gav effekt - tidningen Evidens

Nyheter   •   Feb 23, 2017 11:31 CET

Det nya numret av tidningen Evidens innehåller allt om Stockholms nya rekommendationer av läkemedel för vanliga sjukdomar i Kloka Listan. Dessutom en artikel om hur användningen av läkemedel påverkades när de blev kostnadsfria för barn förra året.

Fler fortbildningstillfällen för sjuksköterskor i vår

Fler fortbildningstillfällen för sjuksköterskor i vår

Nyheter   •   Feb 16, 2017 07:40 CET

Nu ligger vårens fortbildningar som erbjuds sjuksköterskor ute på janusinfo.se/fortbildning för anmälan. Arrangör är enheten medicinsk fortbildning tillsammans med Läkemedelskommitténs expertråd. Huvuddelen av de drygt 30-talet fortbildningstillfällen under våren riktar sig till sjuksköterskor som arbetar inom primärvård, geriatrik och i kommunala vård- och omsorgsboenden.

Kurs förbereder migranter för läkarjobb i Sverige

Kurs förbereder migranter för läkarjobb i Sverige

Nyheter   •   Feb 15, 2017 14:58 CET

I väntan på asyl och andra tillstånd får läkare som immigrerat eller flytt till Sverige lära sig mer om det svenska läkemedelssystemet och kulturen kring läkemedelsanvändning. Stockholms läns läkemedelskommitté arrangerar kursen.

Ny termin med fortbildningar i diagnostik och behandling för primärvården

Ny termin med fortbildningar i diagnostik och behandling för primärvården

Nyheter   •   Feb 13, 2017 10:36 CET

Läkemedelskommitténs kalendarium med vårens fortbildningar för sjukvårdspersonal är uppdaterat. Fortbildningarna arrangeras av Läkemedelskommittén tillsammans med enheten medicinsk fortbildning och en viktig målgrupp är primärvårdsläkare. Kalendariet finns på janusinfo.se/fortbildning, där kan du också anmäla dig.

Det ska vara lätt för astma och KOL-patienter att inhalera rätt

Det ska vara lätt för astma och KOL-patienter att inhalera rätt

Nyheter   •   Jan 30, 2017 10:37 CET

Astma- och KOL-medicin måste inhaleras rätt för önskvärd effekt . Bristande inhalationsteknik är vanligt. Nu finns det filmer för patienter och vårdpersonal som visar rätt teknik för inandning av läkemedel. Du hittar filmerna på 1177 Vårdguiden och på janusinfo.se. Bakom filmerna står Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar.

Psykiatristöd.se erbjuder nytt vårdprogram för EIPS

Psykiatristöd.se erbjuder nytt vårdprogram för EIPS

Nyheter   •   Jan 26, 2017 06:50 CET

​Psykiatristöd.se har breddat sitt utbud med ett nytt regionalt vårdprogram för diagnosen Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS). Personlighetssyndrom EIPS är en psykiatrisk sjukdom som innebär omfattande ohälsa med självskadebeteende, ångest, hög självmordsfrekvens samt sänkt social och arbetsrelaterad funktionsnivå. Det nya programmet ger rekommendationer för utredning och behandling.

Vården kan göra mer för att minska övervikt och fetma

Vården kan göra mer för att minska övervikt och fetma

Nyheter   •   Jan 10, 2017 07:14 CET

Ett nytt regionalt vårdprogram beskriver hur vården kan arbeta med övervikt och fetma. Grundtanken är att alla vårdgivare har en roll i prevention och behandling av fetma.

Oberoende läkemedelsexperter har viktig roll i landets största läkemedelsupphandling

Oberoende läkemedelsexperter har viktig roll i landets största läkemedelsupphandling

Nyheter   •   Jan 04, 2017 06:30 CET

Den årliga upphandling av läkemedel är avslutad. Totalt beräknas den spara över 300 miljoner kronor för Stockholms läns landsting. Det sammanlagda värdet av upphandlingen beräknas till 1 miljard kronor. Stockholms läkemedelskommittés expertråd rekommenderar vad som ska upphandlas, bedömer för varje aktuell vara kriterier för upphandlingen och värdera inkomna anbud.