Skip to main content

Taggar

läkemedel 52 kloka listan 36 läkemedelskommitté 34 evidens 29 sll 28 medicinska riktlinjer 17 sakkunniga 15 vårdprogram 14 patientsäkerhet 11 patientkommunikation 8 NT-rådet 5 miljö 5 äldre 4 behandling 4 sjukvård 4 KOL 3 rekommendationer 3 nya läkemedel 3 fortbildning 3 psykiatri 3 patient 3 NOAK 2 adhd 2 prioritering 2 hiv 2 cancer 2 läkemdel 2 horizon scanning 2 klimakteriet 2 läkemedelsinformation 2 primärvård 2 barn 2 vatten 2 hepatit c 2 övervikt 2 jämlik hälsa 2 prognosrapport 2 hjärtsvikt 2 depression 2 prognos 2 podd 2 upphandling 2 läkare 2 rökning 2 riktlinjer 2 fetma 2 östrogen 2 särläkemedel 2 inhalator 2 strategi 2 astma 2 solvalla 1 vinst 1 osteoporos 1 demenssjukdomar 1 järnbrist 1 vaccin 1 hörselskada 1 internetspel 1 migrän 1 hepatit 1 relation 1 kvalitetsindikatorer 1 kognitiv beteendeterapi 1 nollvision 1 parkinson 1 levnadsvanor 1 djup ventrombos 1 blodförtunnande 1 kasino 1 oberoende 1 infektioner 1 generiska läkemedel 1 screening 1 migranter 1 suicid 1 vaccinationer 1 folksjukdom 1 hormonbehandling 1 ndr 1 migrant 1 antibiotikaresistens 1 antibiotika 1 lagstadgad 1 hjärtsjukvård 1 sjuksköterskor 1 vitamin B12 1 spela bingo 1 anemi 1 nikotin 1 genterapi 1 ibs 1 barnmisshandel 1 ssk 1 blodtryck 1 patientperspektiv 1 botox 1 trombos 1 strokebehandling 1 läkemedelsproduktion 1 tablettmissbruk 1 rekommendation 1 ventrombos 1 atmp 1 läkemedelsindustri 1 cp 1 kronisk obstruktiv lungsjukdom 1 inhalera 1 beroendesjukdomar 1 alkoholism 1 antikoagulantia 1 njurfunktion 1 blockbuster 1 akut 1 alkoholberoende 1 strokevård 1 lipid 1 jämlik vård 1 förskrivningsrätt 1 patientsäkerhetslag 1 opioid 1 självskadebeteende 1 avdelningschef 1 spesak 1 interaktioner 1 kliniskt relevanta 1 interaktionstjänst 1 regionalt vårdprogram 1 patientsäkerhetsdag 1 kvalitetsbrister 1 generisk substitution 1 palliativ 1 döv 1 gfr 1 stockholms läns läkemedelskommitté 1 legitimation 1 könskillnader 1 kopior 1 prioriteringar 1 kostnadsansvar 1 sluten vård 1 specialläkemedel 1 läkemedelskommittén 1 individdata 1 shaken baby syndrome 1 barnskakningar 1 misstanke 1 alkoholbehandling 1 progos läkemedel 1 ssri 1 patientmedverkan 1 delaktig patient 1 borderline 1 diabetes mellitus 1 ebm 1 resemedicin 1 patientinfo 1 biosimilar 1 hypertoni 1 1 evidensbaserad medicin 1 nationell samordning 1 hormonspiral 1 vadhållning 1 patientlag 1 kloka listan 2013 1 kommitténs tidskrift 1 analgetika 1 värdebaserad vård 1 biosimilarer 1 ordnat införande 1 kloka listan2014 1 urtikaria 1 astma hos barn 1 patientsamverkan 1 evidensbasrad medicin 1 utländsk 1 sexuellt överförbara sjukdomar 1 kardiovaskulär prevention 1 diabetesregistret 1 invandrargrupp 1 wise list 1 obunden 1 kommersiellt oberoende 1 testosteronbehandling 1 nya antikoagulantia 1 manlig hypogonadism 1 kronisk migrän 1 nichebuster 1 mest sjuka 1 sköra 1 målblodtryck 1 läkemedelsluncher 1 nära relation 1 nya terapier 1 eips 1 sjuksöterska 1 stroke rehabilitering 1 nationella programråd 1 stockholms medicinska råd 1 rådet 1 framtid 1 kultur 1 alkohol 1 pris 1 självmord 1 patientinformation 1 våld 1 vuxna 1 recept 1 delaktighet 1 samverkan 1 spelberoende 1 nätpoker 1 poker 1 tidning 1 livsstil 1 motion 1 d-vitamin 1 folkhälsa 1 medicin 1 åldrande 1 kurs 1 hörsel 1 beroendevård 1 infektion 1 demensvård 1 hjärtinfarkt 1 lungsjukdom 1 kost 1 Stroke 1 förmaksflimmer 1 spelproblem 1 flyktingar 1 gotland 1 diabetes 1 ångest 1 kroniskt obstruktiv lungsjukdom 1 stockholms läns landsting 1 kbt 1 beroende 1 missbruk 1 flykting 1 könssjukdomar 1 prostatacancer 1 förskrivning 1 dövblind 1 autism 1 demens 1 demenssjuksköterska 1 cellterapi 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Podden Rådet: Nya läkemedel - Science fiction här och nu

Podden Rådet: Nya läkemedel - Science fiction här och nu

Nyheter   •   Jun 26, 2019 11:07 CEST

Podden Rådet från NT-rådet spanar mot horisonten och finner läkemedel som på allvar kommer att förändra sjukvården och livet för patienterna. www.ntrådet.se

Rättvist och jämlikt – för den som skriker högst

Rättvist och jämlikt – för den som skriker högst

Nyheter   •   Jun 11, 2019 11:02 CEST

Patientsamverkan måste vara systematisk och komma in tidigt när ett nytt läkemedel ska börja användas i Sverige. Fokus bör röra sig från de enskilda berättelserna till det allmängiltiga perspektivet. Rättvist och jämlikt – för den som skriker högst är ett nytt avsnitt i podden Rådet från NT-rådet, som handlar om patientsamverkan.

Podden Rådet: Världens mest lönsamma industri?

Podden Rådet: Världens mest lönsamma industri?

Nyheter   •   Maj 22, 2019 11:22 CEST

Priset på ett läkemedel sätts av läkemedelsföretagen, men inte utifrån vad det har kostat att utveckla och tillverka det, utan utifrån vad vården klarar av att betala. Till största delen betalas läkemedel med skattemedel. Den som är sjuk är ofta helt beroende av att myndigheter, regioner och företag kan komma överens om priset. I podden Rådet diskuteras konflikten mellan etik och vinstintresse.

Tidig upptäckt av cancer: Nytt nummer av Evidens

Tidig upptäckt av cancer: Nytt nummer av Evidens

Nyheter   •   Maj 10, 2019 05:15 CEST

​Sju av tio patienter som får en cancerdiagnos har blivit utredda i primärvården först. Den stora utmaningen på vårdcentralen är att identifiera de fåtal patienter som har en potentiellt farlig sjukdom bland alla som söker för olika symtom. Läs tidningen Evidens om tidig upptäckt av cancer i primärvården.

Nya läkemedel: Bot, lindring eller hopp?

Nya läkemedel: Bot, lindring eller hopp?

Nyheter   •   Maj 03, 2019 08:54 CEST

Nya effektiva cancerläkemedel förlänger livet för många. Men tyvärr är det också många av läkemedlen som har ganska liten eller nästan ingen effekt och istället ger mycket biverkningar. Podden Rådet från NT-rådet handlar denna gång om vad man kan förvänta sig av nya cancerläkemedel: bot, lindring eller bara hopp?

Priset på ett liv i ny podd om läkemedel

Priset på ett liv i ny podd om läkemedel

Nyheter   •   Apr 25, 2019 06:47 CEST

Tänk dig att du har en svår sjukdom, det finns ett läkemedel, men det är för dyrt för att samhället ska ha råd att ge dig det. Det är ett exempel på en fråga som diskuteras i den nya podden Rådet som lanseras av NT-rådet idag.

Utvalda läkemedel för Stockholms invånare

Utvalda läkemedel för Stockholms invånare

Nyheter   •   Mar 06, 2019 09:36 CET

Stockholms läns läkemedelskommitté har valt ut de bästa läkemedlen för de flesta. Läkemedlen finns i Kloka listan och läkemedelskommitténs tidning Evidens rapporterar om de nya rekommendationerna.

Mycket att vinna med rätt behandling för hjärtpatienten – nytt nummer av Evidens

Mycket att vinna med rätt behandling för hjärtpatienten – nytt nummer av Evidens

Nyheter   •   Dec 05, 2018 07:00 CET

​Dödligheten efter hjärtinfarkt har mer än halverats under de senaste decennierna. Ändå är hjärtkärlsjukdom fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det finns därför ett stort utrymme för förbättrad vård och förebyggande behandling. Tidningen Evidens nya nummer om kranskärlssjukdom beskriver hur läkemedelsbehandlingen kan optimeras.

Ge barnet tid inför behandling: Nytt nummer av Evidens

Ge barnet tid inför behandling: Nytt nummer av Evidens

Nyheter   •   Okt 11, 2018 06:30 CEST

​Det är vanligt att sjuka barn får behandling med läkemedel. Men det är också vanligt att det saknas forskningsstudier på hur läkemedlen ska användas hos just barn. Hälften av de läkemedel som förskrivs till barn på sjukhus är inte godkända för behandling av barn. I det nya numret av Evidens med tema barn delar experter med sig av kunskaper om bästa läkemedelsbehandling för barn.

Eldsjälspris för arbete med läkemedels miljöpåverkan

Eldsjälspris för arbete med läkemedels miljöpåverkan

Nyheter   •   Jun 13, 2018 11:50 CEST

Stockholms läns landstings miljöpris i kategorien Eldsjälspriset går i år till apotekarna Siv Martini och Helena Ramström på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. De är eldsjälarna bakom en unik databas om läkemedels påverkan på miljön.

Snabb behandling vid reumatisk sjukdom – Evidens om det nya vårdprogrammet

Snabb behandling vid reumatisk sjukdom – Evidens om det nya vårdprogrammet

Nyheter   •   Maj 07, 2018 07:40 CEST

Med ett nytt vårdprogram i Stockholms läns landsting ska patienter med reumatisk inflammatorisk sjukdom snabbt få rätt kontakt i vården. Tidningen Evidens handlar om det nya vårdprogrammet och vad nya läkemedel betyder för reumatologin.

Ny läkemedelsstrategi i Stockholm

Ny läkemedelsstrategi i Stockholm

Nyheter   •   Apr 11, 2018 06:30 CEST

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting har antagit en regional läkemedelsstrategi för åren 2018–2022. Visionen är Rätt läkemedel till rätt patient, i rätt dos, i rätt tid, till rätt kostnad, med rätt information och med rätt uppföljning. Strategin kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas.

De bästa läkemedlen för de flesta – Evidens om nya rekommendationerna

De bästa läkemedlen för de flesta – Evidens om nya rekommendationerna

Nyheter   •   Feb 22, 2018 13:46 CET

Stockholms läns läkemedelskommitté har valt ut 300 läkemedelssubstanser för att de är effektiva, säkra och har ett bra pris. Tidningen Evidens rapporterar om de rekommenderade läkemedlen i Kloka Listan 2018, bland annat vid diabetes typ 2, osteoporos, smärta och rosacea.

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Nyheter   •   Feb 15, 2018 09:20 CET

Bättre livskvalitet och mindre risk för biverkningar. Det går att åstadkomma med klok användning av läkemedel hos de äldsta och mest sjuka. Stockholms läns läkemedelskommitté ger rekommendationer om hur det kan gå till i broschyren Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre.

Mindre antibiotika gav inte mer sjukdom – Nytt nummer av Evidens

Mindre antibiotika gav inte mer sjukdom – Nytt nummer av Evidens

Nyheter   •   Dec 01, 2017 06:45 CET

Den minskade användningen av antibiotika mot infektioner i luftvägarna har inte lett till fler allvarliga bakteriesjukdomar. Rationell antibiotikaanvändning i Stockholms läns landsting fungerar visar en ny studie. Läs om den och mycket mer om infektioner och antibiotika i det nya numret av tidningen Evidens.

Läkemedelsstrategi gav förändring

Läkemedelsstrategi gav förändring

Nyheter   •   Okt 20, 2017 07:15 CEST

En ny rapport följer upp målen i Stockholms läns läkemedelsstrategi fram till 2016, mätt på ett antal indikatorer. Bland annat visar den att andelen patienter som fick statiner efter hjärtinfarkt ökar, liksom andelen patienter som fått antikoagulantia till följd av förmaksflimmer. Användningen av olämpliga läkemedel till äldre har fortsatt att minska och ligger nära riksgenomsnittet.

Johannes Blom ny ordförande i Stockholms medicinska råd

Johannes Blom ny ordförande i Stockholms medicinska råd

Nyheter   •   Okt 13, 2017 07:10 CEST

​Johannes Blom, MD PhD, överläkare i kirurgi, är från första oktober ordförande i Stockholms medicinska råd. Han tar över efter Gerd Lärfars, docent, överläkare, som blir vice ordförande.

Åldras du med framgång?

Åldras du med framgång?

Nyheter   •   Okt 11, 2017 10:32 CEST

​Begreppet unsuccessful ageing har börjat dyka upp allt oftare inom vården och forskningen om äldre. I tidningen Evidens om äldre och läkemedel guidar vi i alla de begrepp som används för att beskriva de äldre patienterna i vården: skörhet, multisjuklighet och gruppen mest sjuka äldre. Hur vården ser på patienten bör påverka läkemedelsbehandlingen. Dessutom: 10 rekommendationer vid njursvikt.

Vårdprogram kan stärka patienter

Vårdprogram kan stärka patienter

Nyheter   •   Sep 07, 2017 15:12 CEST

Stockholms medicinska råd ger ut ett vårdprogram för tvångssyndrom, dysmorfofobi, samlarsyndrom, trichotillomani (Hair-pulling disorder), dermatillomani (skin-picking disorder), Tourettes och andra ticssyndrom. Dessa patienter bör vårdas inom psykiatrin i första hand, förutom i milda fall.

Jämlik tillgång till vacciner

Jämlik tillgång till vacciner

Nyheter   •   Jun 14, 2017 07:00 CEST

​Det är ingen självklarhet att barn får tillgång till vaccin i Sverige. Föräldrars inställning, olika regioners politiska beslut och hur vaccin kan tillhandahållas i vården varierar. Nya numret av tidningen Evidens har tema vacciner.