Skip to main content

Nytt handlingsprogram - Prevention av sexuellt överförda infektioner och HIV i Stockholm

Nyhet   •   Dec 14, 2009 14:36 CET

Handlingsprogrammet för STI (Sexuellt överförda infektioner) och hivprevention ska fungera som styr- och samordningsverktyg samt ge övergripande riktlinjer för det omfattande STI/hivpreventiva arbete som bedrivs i länet, med många aktörer inblandade. Det är en revidering och omarbetning av det föregående handlingsprogrammet från 2002 och riktar sig till politiker, tjänstemän samt alla som arbetar operativt med STI/hivprevention i Stockholms län.

Fokus ligger på att förhindra smittspridning av sexuellt överförda infektioner, i första hand hiv, klamydia, gonorré, syfilis och hepatit B, vilka samtliga ingår bland de allmänfarliga sjukdomarna reglerade i smittskyddslagen.

I praktiken går detta arbete ofta hand i hand med arbetet för att förebygga oönskade graviditeter. När det gäller personer som injicerar narkotika inbegriper handlingsprogrammet även hepatit C.

Sedan 2002 har det epidemiologiska läget rörande STI och hiv förändrats med framför allt kraftigt ökad spridning av klamydia bland unga vuxna, men även fortsatt inhemsk spridning av hiv främst bland MSM (män som har sex med män), samt bland personer med injektionsmissbruk. Även antalet hivpositiva personer från högendemiska områden har ökat i länet. I handlingsprogrammet föreslås åtgärder för tio olika målgrupper. Det är åtgärder som förebygger att smitta uppstår överhuvudtaget, åtgärder som ökar tillgängligheten till testning, ökar sjukvårdens uppmärksamhet på tidiga symptom, höjer kvaliteten på rådgivning samt insatser för att öka det psykosociala stödet till hivpositiva och minska diskriminering i samhället.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera