Skip to main content

Sjukvården i Stockholms län får centrum för samlad expertkunskap inom läkemedel och vårdmetodik - Organisation och chefstillsättning klar vid Medicinskt Kunskapscentrum

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 11:54 CEST

Medicinskt Kunskapscentrum tillkom som ett resultat av det förbättringsarbete som inleddes med en genomlysning av Stockholms läns landstings läkemedelsarbete. Organisationen står nu klar i och med att chefer tillträdde för verksamhetens olika linjeenheter den 1 september. Till hösten kompletteras verksamheten med den nuvarande Avdelningen för Vårdinformatik. Därmed bildas ett komplett kunskapscentrum för implementering av medicinska riktlinjer och elektroniska kunskapsstöd.

Förbättringsarbetet och utvecklingen av Medicinskt Kunskapscentrum inleddes vid årsskiftet genom en sammanslagning av de tidigare sex läkemedelskommittéerna i Stockholms län med bildandet av Stockholms läns läkemedelskommitté. Till ordförande valdes Eva Andersén-Karlsson.

Medicinskt Kunskapscentrum är nu gemensam övergripande organisation för Stockholms läns läkemedelskommitté och Stockholms Medicinska Råd, som är forum för specialitetsövergripande frågor inom olika medicinska specialiteter.

Organisationen färdigställdes den 1 september genom bildandet av fem linjeenheter som fokuserar på verksamhetens olika "ben". De fem linjeenheterna och dess chefer är:

Medicinsk kunskapsproduktion – Seher Korkmaz Medicinsk Fortbildning – Ingrid Jägre Analys och jämförelser – Björn Wettermark

Medicinsk IT – Charlotte Schönqvist (t.f. chef Bengt Sjöborg) Implementering av e-tjänster– Carina Landberg

Avdelningen för Vårdinformatik, som arbetar för enhetliga beskrivningssystem i vården, tillkommer under hösten som en egen enhet.

–"Jag ser med tillförsikt fram emot att tillsammans med den nya organisationen verka för en öppen dialog med vården som leder till klokare val av läkemedel och metoder för medicinsk vård som har bästa tillgängliga vetenskapliga bevis.", säger Carl Gustaf Elinder som tillträdde som Medicinskt Kunskapscentrums avdelningschef den 1 juni.

Medicinskt Kunskapscentrum bildades 2010 på uppdrag av Landstingsstyrelsens förvaltning.

Uppdraget är att samla in och sprida det senaste evidensläget inom alla medicinska områden till sjukvårdens medarbetare. Medicinskt Kunskapscentrum tar fram medicinska riktlinjer, program och elektroniska kunskapsstöd och ser till att kunskapen kan omsättas i praktisk sjukvård. Avdelningen medverkar också i landstingsövergripande utvecklings- och förändringsarbete för en effektivare och säkrare sjukvård.

 

Avdelningschef är prof. Carl-Gustaf Elinder

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy