Skip to main content

Pressmeddelanden 1 träff

Sjukvården i Stockholms län får centrum för samlad expertkunskap inom läkemedel och vårdmetodik - Organisation och chefstillsättning klar vid Medicinskt Kunskapscentrum

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2010 11:54 CEST

Sjukvården i Stockholms län har med nybildade Medicinskt Kunskapscentrum fått tillgång till en organisation som samordnar expertkunskap inom kloka läkemedelsval och metoder för medicinsk vård.

Nyheter 2 träffar

Gerd Lärfars nästa ordförande i NT-rådet

Gerd Lärfars nästa ordförande i NT-rådet

Nyheter   •   Dec 20, 2016 09:15 CET

Styrgruppen för landstingens samverkansmodell för läkemedel har utsett Gerd Lärfars till ordförande i NT-rådet från och med 2017-02-01 då nuvarande ordförande Stefan Back går i pension. NT-rådet är en expertgrupp som har landstingens mandat att avge rekommendationer om användning av nya läkemedel. Målet är en mer jämlik och kostnadseffektiv användning av nya läkemedel i hela landet.

Nytt vårdprogram för SLL - Cerebral pares hos barn och ungdom

Nytt vårdprogram för SLL - Cerebral pares hos barn och ungdom

Nyheter   •   Feb 02, 2010 14:19 CET

Cerebral pares (CP) är en livslång funktionsnedsättning med stor sjukdomsbörda. Många vårdgivare är ofta inblandade och ett komplext omhändertagande är vanligt. Definitionen av CP har utvidgats till att inkluderar svårigheter med kognition, kommunikation, smärta etc. Kunskaperna kring CP har ökat avsevärt samtidigt som nya behandlingsmetoder kommit till.