Skip to main content

Det svenska elnätet måste byggas ut för att kunna möta framtidens krav

Nyhet   •   Apr 23, 2019 11:36 CEST

Pernilla Winnhed. vd på Energiföretagen.

Hela energisystemet står inför otroliga förändringar, bland annat till följd av den pågående digitaliseringen. Nationell effektbrist, lokal kapacitetsbrist i elnäten och en krympande fjärr- och kraftvärmesektor är några av de mest allvarliga utmaningarna för energisystemet framöver. Det anser Pernilla Winnhed, vd på branschorganisationen Energiföretagen.

Av Annica Wihlborg

I Energiöverenskommelsen lyftes vikten av en stark fjärr- och kraftvärme, bland annat för att avlasta elsystemet vintertid. Pernilla Winnhed anser därför att regeringen bör ta ett samlat grepp om fjärr- och kraftvärmens villkor, utifrån dess viktiga roll för energiförsörjningen och för effektbalansen. I det arbetet ingår att anpassa de politiska styrmedlen för dessa energislag.

–Vi behöver investera men nu när priserna är låga investeras det bara där vi får subventioner, och knappt ens där. Det finns ett stort behov av dels mer reglerbar kraft som kan möta den väderberoende energiproduktionen och även andra smarta lösningar i nätet, säger Pernilla Winnhed.

Ökad efterfrågan från datahallsbranschen anstränger energinätet

Det svenska energisystemet börjar bli ansträngt, vilket bland annat beror på att allt fler datahallar och batteriparker vill placera sin verksamhet i Sverige eftersom vi kan erbjuda klimatsmart energi med hög leveranssäkerhet. Kapaciteten i stamnätet har på flera håll nått sitt tak och det tar lång tid att bygga ut. Det innebär i sin tur att flera regioner måste tacka nej till attraktiva företagsetableringar.

Energiföretagen arbetar bland annat för att regeringen ska formulera ett mål för leveranssäkerheten i elsystemet. De kommande åren riskerar vi effektbrist, främst i södra Sverige till följd av att flera kärnkraftverk och kraftvärmeverk läggs ner.

Regeringen bör utreda mål för leveranssäkerheten

Energiföretagen föreslår att regeringen tar ett initiativ till breda samtal om hur förenklingar i tillståndsprocesserna kan genomföras och investeringar i elnäten stimuleras. Det är, enligt Pernilla Winnhed, nödvändigt för att förenkla och snabba på den nödvändiga utbyggnaden av elnäten

–Det är viktigt att vi får ett regelverk på plats som är anpassat efter de utmaningar energimarknaden står inför idag. Vi anser att regeringen bör utreda ett mål för leveranssäkerheten och även ser över villkoren för effektreserven. Det är inte de enda åtgärderna som behövs för att säkra leveranssäkerheten, men det är viktigt steg för att sända rätt signaler till marknaden och de företag som förväntas investera i kraftproduktion, flexibilitetstjänster och innovationer, säger Pernilla Winnhed.

//

https://www.dagensinfrastruktur.se/

https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs/dagens-infrastruktur-2-2019

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.