Search on Mynewsdesk

On Mynewsdesk you can search for news from the world's best brands.

Related information

MDH-studenter utvecklar självkörande cykel och autonom sophämtningsrobot

Press Releases • Mälardalens högskola, MDH • Dec 18, 2018 20:28 CET

Autobike och Unicorn är namnen på två studentprojekt, som sker i samverkan mellan studenter, forskare och företagspartner i två olika forskningsprojekt. Sista års studenter på civilingenjörsprogrammet i robotik och masterprogrammet i intelligenta inbyggda system, har under hösten arbetat med utve... Read more

Interview with Dejan and Tomche: Filling the engineering capacity gap with nearshoring

Blog posts • Seavus AB • Dec 18, 2018 16:15 CET

In this interview, Dejan Petreski, Oracle and Microsoft Technologies Division Manager and Tomche Hristovski, Division Manager Telecom, talk about the perks of nearshoring, what makes a good team and how Seavus helps companies focus on their core business. Read more

Korv med bröd i Uppsala

Events • Stavdal AB • Dec 18, 2018 07:00 CET

Varmt välkommen till Stavdal Uppsala på onsdagar för korv med bröd, massor av maskiner och trevligt sällskap! Read more

Time: Dec 19, 09:00 - 12:00 CET
Location: Stavdal AB, Vaksala-Eke, Hus E 755 94 Uppsala

Billingen Skidexpress

Images • Next Skövde • Dec 18, 2018 17:48 CET

Next Skövde Read more

QTF personalpresentation: Calle – The Coffee Connaisseur

Videos • QTF Sweden AB • Dec 18, 2018 15:06 CET

Vad gör QTF:arna på fritiden? Här är det kaffekännaren Calle som får göra en Aeropress på BALCK Coffee i Kalmar. Read more

Length 2:33
14,7 miljoner i nya bidrag för skredsäkrande Pressmeddelande från SGI

Documents • Ytterbygg • Dec 18, 2018 17:00 CET

SGI beviljar i besluten 6,2 miljoner kronor till Göteborg för åtgärder vid fastigheten Backa 27:45 med flera, där man kommer att installera ett översvämningsskydd längs med älven och där marken måste förstärkas eftersom stabiliteten är låg. Read more