Search on Mynewsdesk

On Mynewsdesk you can search for news from the world's best brands.

Related information

Information till media efter kommunstyrelsens beslut 13 december 2017

Press Releases • Göteborgs Stad • Dec 14, 2017 09:21 CET

Beslut i notisform från kommunstyrelsen 13 december 2017 Read more

Nyhetsbrev - Alla vinner!

News • Funktionsrätt Sverige • Oct 12, 2017 13:57 CEST

Funktionsrätt Sverige Alla vinners webbutbildning klar att användas! I september presenterades Alla vinners nya webbutbildning. Den vänder sig till alla som är intresserade av att bli användarrepresentanter inom standardisering. Alla vinner är finansierat av Arvsfonden. Ett av målen med projektet är att fler inom fun... Read more

Vad är Business Arena?

Videos • Business Arena • Oct 02, 2017 15:06 CEST

Se vår film från 2016 för att få en känsla för evenemanget! Read more

Length 1:24