Search on Mynewsdesk

On Mynewsdesk you can search for news from the world's best brands.

Related information

En fantastisk dag på Medborgarplatsen

Press Releases • Ingrid Eckerman • Aug 20, 2017 02:36 CEST

Read more

Publiken är Almedalens viktigaste resurs

News • Roche Sverige • Aug 22, 2017 09:40 CEST

Roche Sverige När Roche för tredje året i rad sammanfattade hälso- och sjukvårdsfrågorna på vårddebattens fjärde dag var det som vanligt fullsatt, engagerat och högt i tak. Read more

Är e-hälsa lösningen på de nya folksjukdomarna?

Blog posts • Visiba Care • Aug 23, 2017 10:27 CEST

Frågan ställdes i Almedalen på ett seminarium arrangerat av eHälsomyndigheten. Sveriges befolkning blir allt äldre, vilket innebär att antalet människor med fler än en kronisk diagnos ökar. Samtidigt utvecklas dagens vård till att bli allt mer specialiserad. Det innebär att patienter behöver träf... Read more

Serendipity Challenge in Almedalen boasted the 50 most exciting growth ventures in the Nordics!

Videos • Kodiak Rating • Jul 08, 2017 09:19 CEST

Kodiak Rating had a blast at Serendipity Challenge during Almedalen 2017! It was incredible to see all of the talented companies and exciting tech ventures the Nordics have to offer! We were honored to be amongst the top 50 growth ventures in the Nordics! Read more

Length 0:21
Rundabordssamtal om integration av utrikes födda unga

Documents • Yepstr AB • Aug 16, 2017 09:05 CEST

Hur kan vi halvera sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda ungdomar (från 70 procent till 35 procent) till år 2020? Det var temat för diskussion vid ett av Yepstrs rundabordssamtal under politikerveckan i Visby i somras. Här är en sammanfattning tillsammans med en lista över de l... Read more