Search on Mynewsdesk

On Mynewsdesk you can search for news from the world's best brands.

Related information

Rundabordssamtal gav 30 löften för fler unga i jobb

News • Yepstr AB • Aug 16, 2017 09:05 CEST

Yepstr AB ​Under politikerveckan i Almedalen arrangerade Yepstr tre rundabordssamtal där ett 30-tal inflytelserika personer från både politiken och näringslivet åtog sig varsin åtgärd för att röja undan sånt som hindrar unga – svenskfödda och inflyttade – från att arbeta under skolåren och kanske även star... Read more

Utvilade och redo för nya tag

Blog posts • Visiba Care • Aug 17, 2017 14:40 CEST

​Sommaren börjar närma sig sitt slut och vi hoppas att ni har haft en riktigt skön ledighet! Read more

Serendipity Challenge in Almedalen boasted the 50 most exciting growth ventures in the Nordics!

Videos • Kodiak Rating • Jul 08, 2017 09:19 CEST

Kodiak Rating had a blast at Serendipity Challenge during Almedalen 2017! It was incredible to see all of the talented companies and exciting tech ventures the Nordics have to offer! We were honored to be amongst the top 50 growth ventures in the Nordics! Read more

Length 0:21
Rundabordssamtal om integration av utrikes födda unga

Documents • Yepstr AB • Aug 16, 2017 09:05 CEST

Hur kan vi halvera sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda ungdomar (från 70 procent till 35 procent) till år 2020? Det var temat för diskussion vid ett av Yepstrs rundabordssamtal under politikerveckan i Visby i somras. Här är en sammanfattning tillsammans med en lista över de l... Read more