Ny rapport om finansiering av leder

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 09:29 CET

Projektet har kollat på finansiering av leder. Resultaten visar att många leder finansieras gemensamt av samhället genom skatter – något som har stort stöd bland Sveriges befolkning. Dock finns en tendens till ökat stöd för avgifter bland yngre åldersgrupper. Leder för speciella aktiviteter (exempelvis snöskoter, cykling och skidåkning) kan lämpa sig bra för finansiering genom avgifter.

Välkommen till avslutningskonferensen för Storslagen fjällmiljö, 23-24 april

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 08:13 CET

Den 23-24 april samlas forskare och fjällaktörer på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm för avslutningskonferensen Storslagen fjällmiljö. Den är en del av Naturvårdsverkets forskningssatsning Storslagen fjällmiljö, som pågått mellan 2013-2017, till stöd för miljömålet med samma namn.

Samrådstanken är god men fungerar inte i praktiken

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 08:26 CEST

Samråd är en etablerad form för att hantera förvaltningsfrågor som rör fjällens resurser. Forskning visar dock på strukturella brister som leder till att fattade beslut saknar giltighet utanför samrådets gränser.

Unik studie om rennäringens betydelse

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 08:00 CEST

Renen kan dämpa effekterna av ett varmare klimat i fjällen. Det visar unik forskning om renbetets betydelse för den biologiska mångfalden i det svenska fjällandskapet.

Trender i våra fjällvanor

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2017 09:46 CEST

Att vistas i fjällen är en trend som håller i sig. Vad vi gör när vi är där förändras däremot över tid. Trenderna i vårt beteende ger fjällvärldens aktörer värdefull information om framtida möjligheter och utmaningar.

Vår känsla för fjäll

Nyheter   •   Feb 01, 2017 13:52 CET

Hur hänger platsidentitet och välbefinnande ihop? Det är frågeställningen i en nyligen publicerad artikel inom ramen för forskningsprojektet ”Kulturella ekosystemtjänster i fjällen”.

Podcast om upplevelser av buller och tystnad i fjällandskapet

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2016 08:00 CET

I forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö har det ingått tio olika projekt (2013-2015) med ett 40-tal forskare från sju svenska universitet. Nu är projekten officiellt avslutade, men för att kunskapen ska komma till kännedom och nytta så har vi valt att göra en podcastserie om projekten och dess resultat.

Podcast om naturvärden och kulturarv i fjällmiljön

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 08:00 CET

I forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö har det ingått tio olika projekt (2013-2015) med ett 40-tal forskare från sju svenska universitet. Nu är projekten officiellt avslutade, men för att kunskapen ska komma till kännedom och nytta så har vi valt att göra en podcastserie om projekten och dess resultat.

Podcast om trender inom turism och friluftsliv

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 08:00 CET

I forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö har det ingått tio olika projekt (2013-2015) med ett 40-tal forskare från sju svenska universitet. Nu är projekten officiellt avslutade, men för att kunskapen ska komma till kännedom och nytta så har vi valt att göra en podcastserie om projekten och dess resultat.

Podcast om dialog i fjällförvaltningen

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 08:00 CET

I forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö har det ingått tio olika projekt (2013-2015) med ett 40-tal forskare från sju svenska universitet. Nu är projekten officiellt avslutade, men för att kunskapen ska komma till kännedom och nytta så har vi valt att göra en podcastserie om projekten och dess resultat.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Forskningskommunikatör
  • Presskontakt, Storslagen Fjällmiljö
  • sandzkplddraimhk.wageryp@mnqiun.se
  • 010-1428208
  • 073-8376203

Om Storslagen fjällmiljö

En forskningssatsning till stöd för miljömålet Storslagen fjällmiljö

Forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö ska ge mer kunskap till hållbar utveckling och framtida förvaltning av fjällen. I forskningssatsningen uppmuntras ett helhetsperspektiv på fjällandskapet som bygger på nära samverkan mellan berörda fjällaktörer.

Forskningssatsningen består av tio olika projekt, med forskare från sex svenska universitet. Alla de ingående projekten har som ambition att koppla ihop ekologisk, ekonomisk och social/kulturell hållbarhet.