Tfho9abofgtft8jewxcy
K5z6zblvfjo1k0gfw0zj

Samrådstanken är god men fungerar inte i praktiken

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 08:26 CEST

Samråd är en etablerad form för att hantera förvaltningsfrågor som rör fjällens resurser. Forskning visar dock på strukturella brister som leder till att fattade beslut saknar giltighet utanför samrådets gränser.

Vrnp0dan8cp0mvl1s2l0
Dosn9bfheqahd7mmnj1j K5z6zblvfjo1k0gfw0zj

Unik studie om rennäringens betydelse

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 08:00 CEST

Renen kan dämpa effekterna av ett varmare klimat i fjällen. Det visar unik forskning om renbetets betydelse för den biologiska mångfalden i det svenska fjällandskapet.

Tbi1ubif9q9raothlpij

Trender i våra fjällvanor

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2017 09:46 CEST

Att vistas i fjällen är en trend som håller i sig. Vad vi gör när vi är där förändras däremot över tid. Trenderna i vårt beteende ger fjällvärldens aktörer värdefull information om framtida möjligheter och utmaningar.

H16cc2ihwtxotfy8ztp4

Vår känsla för fjäll

Nyheter   •   Feb 01, 2017 13:52 CET

Hur hänger platsidentitet och välbefinnande ihop? Det är frågeställningen i en nyligen publicerad artikel inom ramen för forskningsprojektet ”Kulturella ekosystemtjänster i fjällen”.

Hojbatlfuiualfceyrij

Podcast om upplevelser av buller och tystnad i fjällandskapet

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2016 08:00 CET

I forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö har det ingått tio olika projekt (2013-2015) med ett 40-tal forskare från sju svenska universitet. Nu är projekten officiellt avslutade, men för att kunskapen ska komma till kännedom och nytta så har vi valt att göra en podcastserie om projekten och dess resultat.

Yibclssqkmdh7lmutzuo

Podcast om naturvärden och kulturarv i fjällmiljön

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 08:00 CET

I forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö har det ingått tio olika projekt (2013-2015) med ett 40-tal forskare från sju svenska universitet. Nu är projekten officiellt avslutade, men för att kunskapen ska komma till kännedom och nytta så har vi valt att göra en podcastserie om projekten och dess resultat.

Yjgpyebsywsncw6s2qgk

Podcast om trender inom turism och friluftsliv

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 08:00 CET

I forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö har det ingått tio olika projekt (2013-2015) med ett 40-tal forskare från sju svenska universitet. Nu är projekten officiellt avslutade, men för att kunskapen ska komma till kännedom och nytta så har vi valt att göra en podcastserie om projekten och dess resultat.

Nbe0u7wef1yt0p84mzjp

Podcast om dialog i fjällförvaltningen

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 08:00 CET

I forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö har det ingått tio olika projekt (2013-2015) med ett 40-tal forskare från sju svenska universitet. Nu är projekten officiellt avslutade, men för att kunskapen ska komma till kännedom och nytta så har vi valt att göra en podcastserie om projekten och dess resultat.

Vsje0doxfhxprkjpvr3x

Podcast om miljöövervakning

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2016 08:00 CET

I forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö har det ingått tio olika projekt (2013-2015) med ett 40-tal forskare från sju svenska universitet. Nu är projekten officiellt avslutade, men för att kunskapen ska komma till kännedom och nytta så har vi valt att göra en podcastserie om projekten och dess resultat.

Ms5t207skzalvjoapvq2

Podcast om fjällens rörelsearv

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 08:00 CET

I forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö har det ingått tio olika projekt (2013-2015) med ett 40-tal forskare från sju svenska universitet. Nu är projekten officiellt avslutade, men för att kunskapen ska komma till kännedom och nytta så har vi valt att göra en podcastserie om projekten och dess resultat.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Forskningskommunikatör
  • Presskontakt, Storslagen fjällmiljö
  • karin.mgfazdlkestboytrompo@mvyiun.dyfnse
  • 010-142 83 63

Om Storslagen fjällmiljö

En forskningssatsning till stöd för miljömålet Storslagen fjällmiljö

Forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö ska ge mer kunskap till hållbar utveckling och framtida förvaltning av fjällen. I forskningssatsningen uppmuntras ett helhetsperspektiv på fjällandskapet som bygger på nära samverkan mellan berörda fjällaktörer.

Forskningssatsningen består av tio olika projekt, med forskare från sex svenska universitet. Alla de ingående projekten har som ambition att koppla ihop ekologisk, ekonomisk och social/kulturell hållbarhet.