Skip to main content

"Att jobba som kommundirektör är ingen enmansföreställning"

Blogginlägg   •   Nov 06, 2017 14:02 CET

Bengt Svenander. Foto: Susanne Diffner

Under 30 år har Bengt Svenander tjänstgjort i tjänster som kanslidirektör, kommunchef och kommundirektör i Huddinge, Nynäshamn och Haninge. I samband med hans avtackning den 6 oktober arrangerades en paneldebatt i ämnet ”Tjänstemannens roll i en framgångsrik stadsutveckling: dåtid, nutid, framtid”. Vi passade på att ställa honom några frågor om karriären, tjänstemannarollens utveckling och framtiden.

I panelen deltog bland annat Niklas Svensson, utvecklingsansvarig på White arkitekter och Hillevi Engström, kommundirektör, Upplands-Väsby. Enligt deras spaningar har de största förändringarna i stadsutvecklingen varit att regionen krympt och att alla kommuner närmat sig varandra, liksom att mångfalden ökat bland medarbetarna, vilket höjt kvaliteten i stadsutvecklingen.

Under de år som Bengt Svenander varit verksam inom regionalpolitiken kan han se att tjänstemannarollen är sig lik, men att arbetssätten och omständigheterna runt omkring har förändrats.

– Tjänstemannarollen har i grunden varit och bör fortsätta vara oförändrad, nämligen att professionellt och utifrån sakkunskaper förse våra förtroendevalda med tillförlitliga beslutsunderlag, och med samma förhållningssätt verkställa de förtroendevaldas beslut.

Enligt Bengt Svenander är det samtidigt uppenbart att sättet att utföra arbetet har förändrats över tid.

– Det dagliga arbetet påverkas av samhällsförändringar, till exempel av den tekniska utvecklingen med mängden av ny information och nya källor. Andra faktorer är exempelvis statens kluvna inställning till kommunalt självstyre och allt fler inslag av förhandlingsekonomi med parter som vill förmå kommunen att betala. Dessutom finns ett allt större behov att samarbeta med andra kommuner för att kunna lösa uppgifter på ett kompetent och ekonomiskt sätt. Idag måste man kunna se bortom den konkurrens som ibland finns mellan kommuner och arbeta tillsammans för invånarnas bästa.

Vilka kvaliteter anser du behövs för att axla en kommuns organisation?
– Man måste ha goda kunskaper om en kommuns samtliga ansvarsområden. Det räcker inte med att bara kunna uppvisa ledaregenskaper, man måste veta och förstå vad det är som ska ledas och hur sambanden mellan olika verksamheter ser ut så att man kan greppa helheten. Det är viktigt att man är trygg i sig själv och vårdar sin egen integritet, där man inser sina styrkor och begränsningar. Då tar man också hjälp av duktiga medarbetare för att nå resultat. Att jobba som kommundirektör är ingen enmansföreställning.

Vad är du mest stolt över i din karriär?
– Jag är mycket nöjd med att jag fått de fyra kommunala chefsjobb jag har haft sedan 1980 på mina egna meriter, i öppen tävlan med andra. Annars finns det två sakfrågor som jag är extremt nöjd med att ha medverkat till att lösa; man gör ju sällan något helt själv, utan det mesta sker tillsammans med andra. Men ibland gör en blandning av egen envishet, tålamod och tur att man ”lyckas”. Den ena är att jag i rollen som kommunchef i Nynäshamn fick ihop ett avtal mellan Nynäshamns kommun, Haninge kommun och Stockholm Vatten AB om leverans av dricksvatten från Norsborgsverket vid Mälaren till Ösmo och Nynäshamn, vilket innebär att dricksvattenförsörjningen säkerställdes för de närmaste 100-200 åren.

– Det andra är projektet Haningeterrassen som bygger på ett avtal mellan Stockholms läns landsting genom SL, kommunen och SveaNor Fastigheter AB och innebär en ny underjordisk bussterminal, närmare 600 bostäder och lokaler anpassade för utvecklad sjukvård. Hela projektet beräknas kosta ca 2,5 miljarder kr. Den part som tar störst ekonomisk risk är SveaNor Fastigheter AB som finansierar 80 procent av beloppet. För den insats Haninges skattebetalare gör får de ut ett samhällsutvecklingsprojekt i centrum av den regionala stadskärnan Haninge värt cirka 25 gånger pengarna, en utväxling som talar för sig själv. För att överhuvudtaget få igång ett motsvarande projekt måste kommunen ”sälja in sig” och intressera en seriös finansiär för att ta den ekonomiska risken. Det var där jag kom in i bilden.

Vad ska du göra nu?
– Generellt sett är jag en dåligt förberedd pensionär. Inga rosenodlingar eller eftersatta frimärkssamlingar på gång. I motsats till flera av mina avgångna kollegor har jag heller inte startat någon egen konsultfirma.

– Jag kommer att fortsätta på strötimmar med att biträda Haninges nye kommundirektör Magnus Gyllestad med att företräda kommunen i projektet Haningeterrassen. Har också fått några frågor om uppdrag åt andra kommuner, men inget är spikat ännu. Det är viktigt att hitta en rimlig balans mellan det stimulerande i att kunna bidra med kunskap om och erfarenheter av kommunal verksamhet till andra, och i att klokt utnyttja den ocean av egen tid som nu finns när man inte behöver kliva upp halv sex på morgonen för ännu en fullmatad arbetsdag i det allmännas tjänst.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy