Skip to main content

Specialbyggda fasadelement i natursten på studenthus

Nyhet   •   Dec 19, 2013 16:41 CET

Specialbyggda fasadelement i natursten på studenthus

När arkitekten Mette Pettersson står framför det nybyggda Studenthuset Frescati känner hon sig stolt och nöjd.

— Det blev ett häftigt hus, tycker hon. Det byggs inte så många sådan här byggnader. Och det är härligt att komma in och se alla studenter som pluggar, fikar och träffas. Huset fungerar som vi tänkt.

Mette Pettersson arbetar på arkitektkontoret Erséus arkitekter AB, och hon betonar att projektet var ett teamwork. Dels inom kontoret, där flera arkitekter arbetade med projektet, dels mellan kontoret och leverantörerna.

Strängbetong har levererat stommen, trappor och specialgjorda fasadelement.

— Det är flera delar i huset som gör det väldigt speciellt, förklarar Mette Pettersson.

— Interiört är det bland annat att vi valt att redovisa de flesta pelarna, och en del andra ytor, i råbetong. Vi har också den magnifika trappan, som går från bottenvåningen till tredje våningen. Även här har vi låtit betongen stå fram.

Montaget var bitvis ganska komplext, bland annat för att fasadementen hänger på ”utsidan” av pelarna, för att ge ett ”svävande” och horisontellt intryck.

Även exteriört är Studenthuset Frescati mycket speciellt. Det karaktäriseras av tre horisontella element av olika material; en sockelvåning i sten som är inarbetad i markbehandlingen, en mellanliggande våning helt i glas och överst en ”låda” av trä som nästan ger en illusion av att sväva över alltihop. Den känsliga placeringen på Frescati, i Kungliga nationalstadsparken och intill David Helldéns ”södra huset”, ställde stora krav på den arkitektoniska utformningen.

Strängbetong kom in tidigt i projektet. Ett uttryckligt önskemål från arkitekternas sida var att väggsockeln i bottenplanet skulle ha sten med ett grovt och oregelbundet utseende som ytskikt. Detta blev en riktig utmaning att lösa detta.

Lösningen visade sig heta Stonepanel. Det är prefabricerade betongplattor på 600 mm x 300 mm med ett totalt djup om 100 mm med ingjuten

granit. Djupdifferensen mellan stenarna är upp till 60 mm. Dessa plattor gjöts in i Strängbetongs fasadelement vid fabriken i Herrljunga.

— Det var mycket bollande med idéer, ett givande och tagande, innan vi hittade en lösning som tilltalade oss och som också var tekniskt genomförbar, minns Mette Pettersson. Men de som var med i projektet från Strängbetong var lyhörda för vad vi ville uppnå och med på utmaningen. När vi närmade oss en lösning tog Strängbetong fram ett prov som de skickade till oss och det blev jättefint!

FAKTA

Projekt: Studenthuset Frescati, Stockholm.

Kund: Akademiska Hus, Stockholm

Arkitekt: Erséus arkitekter AB.

Levererat från Strängbetong: Stomme med bland annat specialgjorda sandwichelement, spiraltrappor, tre våningar lång rak trappa, pelare.

Färdigt: September 2013.