Skip to main content

​Strängbetong ökar takten, igen!

Nyhet   •   Feb 11, 2016 11:03 CET

Förra året stärkte vi samarbetet med vårt systerföretag i Lettland för att möta den ökade efterfrågan på fasader och väggar.  Nu gör vi detsamma med våra systerföretag i både Litauen och Estland.

- Den höga produktionsvolymen av bostäder i Sverige skapar en ökad efterfrågan på främst väggar till nivåer som vida överstiger kapaciteten i Sverige, säger Fredrik Holst, VD på Strängbetong.

Strängbetong har verkligen nytta av att tillhöra Consolis, en stor koncern, med tillverkningskapacitet från ca 30 fabriker i norra Europa och som alla kan leverera till Sverige.

Tidigare köpte vi mindre volymer på projektbasis till våra svenska projekt. Nu har vi organiserat oss så att en viss del av systerföretagens kapaciteter är öronmärkta för de svenska projekten. De aktuella fabrikerna har genomgått ett kvalitetssäkringsprogram för att säkerställa samma höga kvalitet oavsett vilken fabrik som levererar till Strängbetongs projekt.

Samarbetet inom koncernen handlar inte bara om produktion av betongelement.

- Vi har också väldigt värdefulla konstruktionsresurser i både Baltikum och Rumänien, och fler samarbetsområden håller på att utvecklas. Så vi står väl rustade för att möta det ökade efterfrågetrycket, på både bostäder och andra byggnader, säger Fredrik.