Skip to main content

Tegel, tegel på väggen där..

Nyhet   •   Jun 18, 2013 14:14 CEST

I Sicklas industriområde har AkzoNobel byggt nya lokaler. Strängbetong levererade tunga sandwichfasader med tegel som skivmaterial.

De gamla industrikvarteren i Sickla är i förändring. Området utvecklas från att vara ett renodlat industriområde till att inhysa även modernare kontorslokaler och bostäder. Det är Atrium Ljungberg som förädlar området, och Strängbetong var med och byggde AkzoNobels nya hus där företaget kommer att ha både träverkstäder och labblokaler.

– Huset är ett prefabricerat helbetongshus med sandwichväggar och ingjutet tegel, vilket passar in i området. Det är mycket tegel där ute och det här känns nyare och fräschare, säger Anders Lind, säljchef på Strängbetong.

Breeam-certifierat

Huset har håldäcksbjälklag, och med dess tunga fasader – termiskt tröga – håller huset en god miljöstandard, och kommer att klassas med Breeam-certifikat, vilket innebär att byggnaden uppfyller miljökrav som är mer omfattande och ofta högre än gällande myndighetskrav. Det rödbruna teglet specialbeställdes från Danmark, och husets fasader skiljer sig från de andra fasaderna i området. Teglet är nämligen staplat rakt och inte omlott – tvärt emot gängse norm – och det är inte bärande. Teglet används i stället som ett skivmaterial och det ger endast en estetisk effekt. Dessutom är det ett underhållsfritt och hållbart ytmaterial.

– Fasaderna, som är traditionellt fönstersatta har också en yttre glasbeklädnad i fönstersnittet, vilket blev väldigt effektfullt mot teglet och den bakomliggande grå betongen, berättar Anders Lind.

Tuff karaktär

Martin Lundin är arkitekt på Scheiwiller Svensson Arkitektkontor och en av dem som ligger bakom husdesignen. Han förklarar att de ville komma åt en robustare känsla åt huset. Det skulle tåla tuffare verksamheter och vara underhållsfritt samt ha en starkare karaktär än vanliga glashus.

– Vi ville ha det lite rufsigare. Det var väldigt viktigt för oss att inte blanda in fler material än nödvändigt. Så fort vi tog in en ny komponent skulle den efterbehandlas så lite som möjligt.

Betongen är till exempel inte målad, utan den fick synas som den är, stål och aluminium är olackerat och teglet är förstås obehandlat och behöver inget underhåll, säger han.

Breddade begrepp

AkzoNobel kommer att bedriva utvecklingsarbete för sin limverksamhet i lokalerna, främst för trälim, och Martin Lundin förklarar att Scheiwiller Svensson tillsammans med Atrium Ljungberg kom överens om att kalla huset för ett verksamhetshus och inte strikt ett kontorshus.

– Huset följer tegel- och industritraditionen men vi ville ge det ett bredare begrepp där kontor, tyngre industriverksamhet och labb kan rymmas inom samma väggar, säger han.