Skip to main content

Securitas kvitto på säkerhetsleverans

Nyhet   •   Jun 18, 2013 13:04 CEST

Varför Stratiteq?

− Vi hade redan samarbetat i mindre projekt på managementnivå och kände att det fungerade bra. Vikten av att ha en duktig partner på nära håll ska inte underskattas. Med Stratiteqs hjälp har vi fått en flexibel lösning, som går att koppla ihop med många olika bakomliggande system, säger Lars Franzon, CIO för Securitas i Europa.

Utmaningen

Securitas väg från tre anställda vid starten 1934, till dagens 300 000 medarbetare, har präglats av stark internationell expansion. Inom de geografiskt spridda bolagen finns en mängd olika IT-system för att stödja verksamhetskritiska processer, som återrapportering från bevakningsronder.

− Det vi säljer är inget man kan ta på, utan en tjänst som dessutom ofta levereras på natten när kunderna sover. På morgonen vill de ha bekräftat att allt är som det ska, eller om något hänt, att vi har varit där och rättat till det – exempelvis låst en dörr som stått öppen, säger CIO Lars Franzon vid Securitas.

Historiskt har den här typen av rapportering skötts med papper och penna i form av en utryckningsrapport lämnad hos kunden. På senare tid har e-post tagit över mycket av kommunikationen, men fortfarande är det ofta manuellt sammanställda dokument som överförs via denna kanal.

− Vi behövde ett mer flexibelt och öppet sätt att kommunicera, informera och interagera med våra kunder kring de data vi tillhandahåller – oberoende av vilka bakomliggande system uppgifterna genereras i, säger Lars Franzon.
Lösningen

Lösningen

För den europeiska marknaden har därför en kundportal utvecklats i samarbete med Stratiteq. Via en enkel men säker inloggning kommer kundens olika intressenter åt viktig information från Securitas på ett och samma ställe.

− Här får de inte bara ögonblicksbilden över aktuella händelser, utan kan dessutom kika ner i materialet för att söka i den stora datamängd som byggts upp av tidigare bevakningsrapporter, säkerhetskontroller och liknande, säger Lars Franzon och påpekar att kunderna ofta använder dessa uppgifter för att få fram statistik som underlag för att optimera sin verksamhet.

All rådata finns redan lagrad i de bakomliggande systemen vid Securitas olika bolag. Med hjälp av elektroniska rapporteringsverktyg och handdatorer kan företagets väktare göra uppdateringar direkt när de är ute på bevakningsuppdrag.

− Vad lösningen gör är att automatiskt synliggöra informationnen för kunden på ett smidigt sätt, säger Lars Franzon.

Kundportalen driftsätts successivt i Securitas europeiska bolag, och inom det närmaste året beräknas ett 15-tal länder vara inlemmade i den nya lösningen.

Resultatet

Ökad transparens, minskad administration och effektivare kommunikation med kunderna är några av fördelarna Lars Franzon lyfter fram med portalen.

− Dessutom har den en trevlig design som är enkel att ta till sig. Ett 20-tal kort illustrerar vilka olika typer av information och funktioner som finns tillgängliga, säger Lars Franzon och förklarar att det handlar om allt från rapporter och mötesprotokoll till avtal och fakturor.

Han uppskattar också portallösningens flexibla behörighetssystem:

– Det gör att vi kan styra ut informationen på ett detaljerat sätt i kundstrukturen. En säkerhetschef vid en stor bank ska ha tillgång till i princip allt, medan en avdelningschef kanske bara behöver se de uppgifter som rör den egna regionen. 

För Securitas innebär portalen också möjlighet att snabbt komma ut med kundspecifika nyheter och erbjudanden om exempelvis kurser och konferenser eller en utökad tjänst.

− Vårt arbete bygger på långsiktigt engagemang, och med den här typen av öppna kontaktytor kan vi fördjupa kundrelationerna, säger Lars Franzon.


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy