Zo5h4k5pog5rrodjvkik

Konsthallen Lokstallet presenterar: Snövit Hedstierna ‘Interventions and revisions to social conditions and bodily constraints’

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2014 16:43 CEST

Hpzdt0w7a3jrcp6dzqva

Nordiska Kulturfonden stöder An Issue of Structure - Snövit Hedstierna

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2014 19:53 CEST

Med vernissage den 9 juli kommer Konsthallen Lokstallet i Strömstad bjuda in till utställningen ‘Interventions and revisions to social conditions and bodily constraints' av Snövit Hedstierna. Utställningen, som leder fram till performance-festivalen Art Live Strömstad 2014, blir också starten för ett nytt stort konstprojekt "An Issue of Structure" med fokus på genderfrågor.

Qu8p9rusev8weq8bvnqt

Strömstad utsedd till Årets Båtkommun

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2014 16:57 CEST

Sweboat, Båtbranschens riksförbund, har utsett Strömstad till Årets båtkommun 2014. Strömstad har varje år placerat sig i det absoluta toppskiktet av Sweboats kommunrankning och i år toppade kommunen listan.

Qhb3jgec7yelm4vtnmc4

Nu är vi på banan inför Orienterings-VM 2016

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2014 18:01 CEST

Idag undertecknades samarbetsavtalet mellan Strömstads kommun och Föreningen WOC 2016 Bohuslän-Dal inför Orienterings-VM 2016. Kommunalrådet Ronnie Brorsson och generalsekreterare Mats Blom är nöjda.

Fhi1apett4koctm41b7z

Fortsätt att äta räkor från norra Bohuslän

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2014 17:23 CET

- Rött ljus i WWF:s konsumentguide bör inte gälla räkor fiskade med selektiva redskap i norra Bohuslän. Det säger Sven Moosberg, kommunfullmäktiges ordförande i Strömstads kommun.

Ehh7x7temei9gxflxw9g

En läsande nämnd!

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2014 12:36 CET

Barn- och utbildningsnämnden i Strömstad startar bokcirkel!

Udky7dfmg9cy9x45khcx

Strömstads kommuns kulturpris 2013

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2013 15:55 CET

Dag Vallberg och Föreningen för akustisk musik i Strömstad får Årets kulturpris.

Xjergovsauwwgggfvpfv

Ny strömstadsantologi till Winter Word Festival

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2013 10:00 CET

Nu är det åter dags att vässa pennan eller smörja tangentbordet. Strömstads kommun och Winter World Festival 2014 bjuder in till en ny berättarantologi!

Media no image

Räkornas nya akademi firas i Strömstad

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2008 13:17 CETHummern, musslan och ostronet har redan sina akademier. På lördag invigs Svenska räkakademien i Strömstad.

- Den blir ett bra komplement till de övriga. Vår tanke är att intresserade framöver ska kunna göra en skaldjursresa till akademierna längs bohuskusten, säger sekreteraren Lars-Erik Antonsson.


När räkakademien invigs lördag den 15 november ska räkans betydelse för Strömstad och västkusten lyftas fram ytterligare. Lars-Erik Antonsson är sekreterare i föreningen och näringslivsansvarig i kommunen.

- Strömstad är räkans hemstad och räkan är en havstillgång med god potential som kan utvecklas, säger han.

Första publikarrangemanget

Akademien har diskuterats i flera år, bland annat i samförvaltningsinitiativet Norra Bohuslän. Räkakademien bildades förra sommaren, men har mest varit en angelägenhet för några entusiaster. Nu ska den locka till sig fler medlemmar utöver de 50 stycken som hittills anmält sig.

Föreningens ordförande Sven Mossberg, företagare och v kommunalråd i Strömstad, understryker vikten av den lokala förankringen:

- Räkfisket är en av de främsta näringarna på västkusten och kännetecknas av hög kvalitet och miljömässig hållbarhet. Strömstads och Tanums kommuner är huvudorter för räkfisket och akademiens lokala förankring är viktig. Vi vill genom denna årligt återkommande festlighet uppmärksamma räkfisket och räkfiskarna på det sätt de förtjänar.

En av flera akademier

Sedan tidigare finns flera skaldjursakademier längs med bohuskusten, som alla vill lyfta intresset för sin gastronomiska art: Ostronakademien i Grebbestad, Svenska hummerakademien i Hunnebostrand och Musselakademien i Lysekil. Svenska räkakademien ska komplementera de övriga och, möjligen, framöver bli ett av flera stopp på en skaldjursrundresa längs med kusten.

Lars-Erik Antonsson är själv uppväxt strömstadsbo och älskar självfallet att mumsa i sig räkor.

- Jag har ätit räkor sedan barnsben. De är bäst som de är och ska helst ätas varma ombord. Ju mindre tillagade de är desto bättre, säger han.

Nordhavsräkans bestånd betecknas som stabilt av Fiskeriverkets årliga beståndsrapport. Dock har man vissa problem med så kallad high grading, där rå räka kastas överbord för att få ut mer lönsamhet av fångsten.

- - - - - -

Sven Moosberg nås på telefon 0702-978484 och Lars-Erik Antonsson på 0705-409388.

Läs vidare »
Media no image

Vattenförsörjningen på Kosteröarna får 7,5 miljoner kronor i investeringsbidrag från Naturvårdsverket!

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2008 11:00 CEST

På tisdagen (30/9) hade Kosterhavets styrgrupp överläggningar under ledning av länsöverdirektör Göran Bengtsson och en fråga som varit central ar hur vattenförsörjningen till Kosteröarna långsiktigt skall kunna lösas. Strömstads kommun har lyft frågan då en förstärkning av vattenförsörjningen har varit en
förutsättning bl a för byggande och drift av Kosterhavets naturum i Kostersundet samt annan utveckling på Kosteröarna där vatten ar en förutsättning, en utveckling som aven den förväntas vara till stora delar kopplat till Kosterhavets nationalpark på olika satt.

Styrgruppen beslutade att godkänna föreslagen överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Strömstads kommun vilket innebar att naturvårdsverket bidrar med 50% av investeringen, dock högst 7,5 MSEK, avseende anläggande av en osmosanlaggning som skall kunna producera 750 kubikmeter dricksvatten per dygn.

Osmosanläggningen producerar dricksvatten av havsvatten.Valet av denna teknik istället för en ledning från fastlandet är grundad på orsaker som högre driftsäkerhet och lägre investeringskostnad samt enklare genomförbarhet. Att anlägga en ledning över Kosterfjorden hade inte varit helt enkelt med tanke på djupet och risken för skador som hade blivit mycket komplicerat och kostsamt att åtgärda.

Bidraget ar villkorat bl a till att detaljplanen för naturumet vinner laga kraft samt att beslut om bygglov vinner laga kraft. Detaljplanen ar nu överklagad till Regeringen och ett avgörande kommer förhoppningsvis så snart som möjligt.

Båda parter ar mycket nöjda med att en överenskommelse har upprättats.

- Detta känns bra då vattenfrågan ar en förutsättning för en levande skärgård som nu med Kosterhavets nationalpark har stora möjligheter att utvecklas i samklang med bevarande av de unika naturvärden som vi har i området, säger kommunstyrelsens ordförande Ronnie Brorsson (s).

Mer info:
Projektkoordinator Anders Tysklind, mob 0703-656663, anders.tysklind@stromstad.se

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Om Strömstads kommun

Om kommunen

Strömstads kommun bildades år 1967 efter sammanslagning av Strömstads stad, Vette kommun och Tjärnö kommun. Kommunen domineras av centralorten Strömstad som fick stadsrättigheter redan på 1670-talet. Befolkningen har haft en stadig årlig ökning under de senaste tio åren och är en av de fem kommuner, som per capita ökar mest i landet. Folkmängden uppgick vid årsskiftet till 12 295 personer. Drygt hälften av invånarna bor i centralorten. Övriga orter är relativt små, från ett femtiotal invånare till närmare 600 i Skee tätort.

Landarealen uppgår till 472 kvadratkilometer. Kommunen har en varierad och intressant natur, som sträcker sig från skärgården i väster, vars kuststräckor och marina miljöer tillhör de mest skyddsvärda och unika i landet, till skogsklädda marker med bördiga lerslätter i inlandet, där det förr vanliga småskaliga lantbruket har skapat ett varierat landskap och därmed varierad flora och fauna.Sveriges enda marina Nationalpark Kosterhavets nationalpark bildades 2009.

Näringslivet domineras av små och medelstora företag, främst inom handel och besöksnäring.
Närheten till Norge är en viktig anledning till kommunens expansion de senaste åren. Gränshandeln är en av de största i landet och omsätter ca 8 miljarder kronor. Handelsområdena Nordby och Svinesund vid gränsen till Norge besöks av 3,5 miljoner personer årligen. Två av Sveriges omsättningsmässigt största livsmedelsbutiker finns i kommunen. Bland de större privata arbetsgivarna kan nämnas KGH Customs Services AB, Maximat Nordby AB och Grensemat AB.

Strömstad styrs sedan valet 2014 av en koalition bestående av Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Kommunalråd/kommunstyrelsens ordförande är Peter Dafteryd (C) och kommunfullmäktiges ordförande är Peter Heie (C).

Adress

  • Strömstads kommun
  • Strömstads kommun
  • 452 80 Strömstad
  • Sweden