Skip to main content

Strukton Rail underhåller Citybanan

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 11:48 CEST

Strukton Rail i byggfasen på Citybanan. Snart är banan redo för trafik.

2017 öppnar Stockholms helt nya pendeltågssträcka för trafik. Citybanan är en sex kilometer lång järnväg som löper genom tunnlar under centrala Stockholm. Strukton Rail har byggt hela Citybanan och nu är det klart att Strukton Rail också kommer att ansvara för järnvägsunderhållet när banan öppnar för trafik. I Struktons ansvar ingår underhåll av all teknik för järnvägens spår-, el-, och signalsystem.


‒ Vi är mycket stolta över det här uppdraget. Det ska bli väldigt roligt att få serva Stockholms nyaste spårsystem. Eftersom vi dessutom har byggt banan kan vi den väldigt väl, varje tunnelmeter är redan känd för oss, säger Strukton Rails regionchef Lars Schyllander.

Underhållskontraktet är tecknat med Trafikverket, gäller i fem år från och med 1 september 2016 och startar alltså med god marginal innan Citybanan slår upp stationsdörrarna för allmänheten. I och med premiären för Citybanan kommer fjärrtåg och pendeltåg att ta olika vägar genom staden. Medan pendeltågen viker av genom underjorden fortsätter fjärrtrafiken ovan jord via Centralbron och den så kallade Getingmidjan, innan den når Stockholms Central. Citybanan börjar vid Årstabron i söder och ansluter till Mälarbanan vid Karlberg, strax norr om Stockholms Central. Banan är dubbelspårig och innebär en fördubbling av spårkapaciteten genom centrala Stockholm.

Strukton Rail kommer ansvara för att Citybanan håller god standard. När trafiken tar paus nattetid är Strukton Rails tekniker ute och kontrollerar spåren, byter ut komponenter när det behövs och lagar om något går sönder. Om ett akut fel skulle uppstå när trafiken är igång så rycker Strukton ut och avhjälper felet.

FAKTA: Strukton Rail kommer att underhålla ca 11 379 spårmeter järnvägssystem mellan station Stockholm Södra och Tomteboda. Strukton ansvarar för ban-, el- och signalteknik samt avhjälpande underhåll, till exempel felavhjälpning.Citybanan består av dubbelspår. Den löper i tunnlar mellan Tomteboda och Stockholm södra och inkluderar de nya pendeltågsstationerna Stockholm Odenplan och Stockholm City. Under Söderström går Citybanan i en sänktunnel på Mälarens botten. Underhållskontraktet gäller 2016-09-01 till 2022-04-30 med möjlighet till förlängning genom option på 1 + 1 år.

För ytterligare information, kontakta Strukton Rails kommunikationschef Lisa Borges 010-480 56 22, lisa.borges@strukton.se.

Strukton Rail är Skandinaviens största privata järnvägsentreprenör. Vi bygger och underhåller järnväg samt förser spår- och järnvägssystem med kraftförsörjning. Strukton Rail ingår i en europeisk koncern med verksamhet i Danmark, Sverige, Belgien, Nederländerna och Italien. I Sverige arbetar drygt 870 personer och år 2015 omsatte det svenska bolaget 2,5 miljarder kronor. I Stockholm ansvarar Strukton Rail för underhållet av Tunnelbanans och Roslagsbanans infrastruktur på uppdrag av Trafikförvaltningen (SL). Strukton bidrar till löftet om en punktlig spårtrafik. Vi ser till att banor och anläggningar håller god standard och fyller behoven hos en växande befolkning idag och i framtiden.

>>Läs mer om Strukton Rail Sverige på www.strukton.se

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy