This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Olle Gustafsson, Head of Dealing & Structuring
Olle Gustafsson, Head of Dealing & Structuring

Nyhet -

Hallå där, Olle Gustafsson!

De senaste veckornas börsoro går knappast att överdriva. Coronakrisen har tvingat marknaden att prissätta ett helt nytt och oväntat scenario, med massiva slag i tillgångspriser som följd. Vi frågar Olle Gustafsson, Head of Dealing & Structuring på Strukturinvest, hur strukturerade produkter påverkas av turbulensen.

Vissa strukturerade produkter har gått ner mer än börsen, hur kommer det sig?

– Nedgångarna stavas volatilitet och likviditet. När marknaden säljer av på det sätt som den gjort under de senaste veckorna så går volatiliteten upp. Osäkerheten och kursrörligheten ”spikar” med andra ord och detta påverkar strukturerade produkter på flera sätt. Särskilt hårt drabbas de produkter med någon form av riskbarriär, såsom autocalls eller indexbevis. Riskbarriären (eller kursfallsskyddet) har skapats genom att innehavaren har ”ställt ut” en säljoption. När volatiliteten i marknaden ökar så stiger marknadsvärdet på säljoptionen kraftigt, vilket leder till fallande marknadspriser på den typen av strukturerade produkter. Vad gäller likviditeten så försämras den under chockscenarier. Särskilt tydligt har detta varit på kreditmarknaden där likviditeten mer eller mindre har torkat ihop totalt. Detta leder till att emittentbankerna måste ta större höjd i sin prissättning. De kommer helt enkelt inte i eller ur marknaden på det sättet de skulle vilja när det gäller att sälja eller köpa risk. Detta påverkar också priserna på strukturerade produkter negativt.

Hur har de kapitalskyddade placeringarna klarat sig?

– De har klarat sig relativt sett betydligt bättre. Vad man bör tänka på är att kreditspreadarna, dvs priset på kreditrisk i marknaden, har går upp väldigt kraftigt. Detta gäller även för emittentbankerna, alltså de som garanterar produkterna. De ökade kreditspreadarna drar i viss mån ner värdet även på kapitalskyddade produkter. Å andra sidan kompenseras detta till viss del av att räntorna har kommit ner – en bufferteffekt med andra ord. På det hela taget har alltså kapitalskyddade produkter klarat sig relativt väl, vilket ju faktiskt återspeglas i de indikerade risknivåerna på produkterna.

Kommer situationen att bestå?

– När det kommer till krisens grundorsak, alltså virusutbrottet, är utvecklingen fortfarande mycket oviss. Vi vet inte hur länge det kommer att pågå och det är ännu för tidigt att säga något om omfattningen av de realekonomiska konsekvenserna. Detta kommer så klart vara den avgörande faktorn för prissättningen av alla typer av risktillgångar. Vi kommer sannolikt ha en period av fortsatt stor kursrörlighet. Förr eller senare kommer emellertid saker och ting börja klarna, vilket succesivt kommer att reducera volatiliteten. Därmed stabiliseras även marknadspriserna på strukturerade produkter.

Är det läge att gå in i marknaden nu?

– Jag är ingen investeringsrådgivare så den frågan är upp till var och en. Kriser innebär dock ofta möjligheter. Historiskt sett har det varit framgångsrikt att köpa risktillgångar, såsom strukturerade produkter, under finansiella kriser. Detta såg vi inte minst under 2008. De som köpte placeringar under de blodigaste månaderna gjorde generellt sett väldigt bra affärer. Man skall komma ihåg att strukturerade produkter är ett ganska speciellt tillgångsslag jämfört med exempelvis direktinvesteringar i aktier. Här kan man som investerare lättare ta en position i volatilitet. I dagsläget så får man väldigt bra betalt för att ta risk på bolag som i en annan marknad hade uppfattats som relativt trygga. Därtill har man möjligheten att bygga in extra säkerhetsfunktioner i produkterna. Det kan till exempel handla om ”Buffertbarriär” i autocallplaceringar eller s.k. ”Lock & Secure-funktioner” osv. Strukturerade produkter öppnar med andra ord för mycket möjligheter i denna typ av marknadsklimat.

Ämnen


Strukturinvest Fondkommission är ett fristående värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vår framgång bygger på en djup och mångårig specialistkunskap från några av världens ledande investmentbanker. Vi riktar oss till såväl privatpersoner som till företag och institutioner som vill placera sitt kapital i några av marknadens mest attraktiva investeringslösningar.