This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Strukturinvest lanserar Trackercertifikat Guld

Nyhet -

Strukturinvest lanserar Trackercertifikat Guld

Som ett led i Strukturinvests målsättning att alltid tillhandahålla marknadens mest attraktiva placeringslösningar kompletterar vi nu vårt erbjudande med så kallade Trackercertifikat. Först ut är Trackercertifikat Guld!

VAD ÄR TRACKERCERTIFIKAT?
Ett trackercertifikat är en börshandlad investeringsprodukt som följer värdeutvecklingen i en underliggande tillgång. Trackercertifikat har ingen inbyggd hävstång utan är istället konstruerat för att följa den underliggande tillgången 1:1 (ett-till-ett). Placeringen kan därför jämföras med en investering direkt i den underliggande tillgången. I likhet med exempelvis en aktie handlas trackercertifikat direkt på börsen.

HUR HANDLAS PRODUKTEN?
Nyteckning i primärmarknaden erbjuds fram till och med den 6 mars 2020. Efter teckningsperiodens slut kan certifikatet endast handlas i sekundärmarknaden (på börs). Strukturinvest ställer löpande köp- och säljkurser, vilket gör att certifikatet kan köpas och säljas till rådande marknadsvärde under börsens öppettider.

Ladda ner marknadsföringsbroschyr

Ämnen


Strukturinvest Fondkommission är ett fristående värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vår framgång bygger på en djup och mångårig specialistkunskap från några av världens ledande investmentbanker. Vi riktar oss till såväl privatpersoner som till företag och institutioner som vill placera sitt kapital i några av marknadens mest attraktiva investeringslösningar.

Strukturinvest Fondkommisssion (FK) AB