Skip to main content

STS stöttar jordbävningsdrabbade barn i Kina

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 09:24 CEST

Två år har gått sedan jordbävningen i Sichuan, Kina, en naturkatastrof som krävde över 70 000 människoliv. Många hus raserades och skolor fungerar numera som hem för barn utan familjer. Sedan oktober stöttar STS barnen på en av skolorna i Peking med donationer och stipendier.

Jordbävningen i Sichuan, Kina, orsakade stor förödelse 2008 och återuppbyggnadsarbetet pågår ännu.
Hus kollapsade, många familjer splittrades och föräldralösa barn lever fortfarande, två år efteråt, i sviterna
efter jordbävningen. I oktober besökte STS en av de skolor som numera fungerar som hem åt hundratals
barn, många ursprungligen från bergsområden nära Tibet.

På barnhemmet är behovet stort men resurserna få. I november månad kryper temperaturen nedåt i
området; förra året gjorde kraftiga snöstormar hushåll strömlösa och lamslog vägar och flygplatser.
Ordentlig vinterutrustning är nödvändig och vid besöket försåg STS därför barnen med värmande kläder.

– Det var en erfarenhet som påminde oss om hur välsignade vi är, men som också bekräftar att vi som
organisation kan göra skillnad, säger James Crimp, ansvarig för STS Språkresor.

STS erbjuder även stipendier till barnen, som ger dem möjlighet att uppleva sommaren i England när
vintern är över i Kina. För trots knappa resurser och en spartansk miljö, bär de kinesiska barnen på
drömmar om att upptäcka världen, precis som barnen i Sverige.

– Jag hoppas att vi i framtiden kan ge tillbaka än mer till barn i världen, oavsett deras nationalitet, ras eller
religion, säger James Crimp vid STS.

STS Student Travel Schools är Sveriges ledande arrangör av utlandsstudier. Företaget erbjuder språkresor
för skolungdom, språkkurser för vuxna, high school-år, collegestudier och andra utlandsutbildningar över
hela världen. Verksamheten startade i Sverige 1958 och idag bedrivs försäljning och reseproduktion på
över 20 marknader.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera