​Fortsatt högt tryck på studentbostäder inför höstterminsstarten

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 07:44 CEST

Nästa vecka får tiotusentals nya studenter sitt antagningsbesked. För många väntar likt föregående år långa köer och osäkert boende. I en enkät till landets studentbostadsföretag anger majoriteten att trycket förväntas vara oförändrat jämfört med höstterminsstarten 2017.

​Heimstaden nytt medlemsföretag i Studentbostadsföretagen

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 14:06 CEST

Med sina nästan 5 000 studentbostäder är Heimstaden Förvaltnings AB nytt medlemsföretag i branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Företaget, som förvaltar olika typer av bostäder, har studentbostäder på åtta orter runt om i landet.

Nyvald styrelse för Studentbostadsföretagen

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 10:21 CEST

På 2018 års föreningsstämma den 26 april i Skövde valdes två nya ledamöter och en ny suppleant in i Studentbostadsföretagens styrelse.

Nya ordinarie ledamöter i styrelsen är Johan Knaust, Vd och grundare av K2A/Svenska Studenthus, och Susanne Malmgren, Chef Studentbostäder på Akademiska hus. Ny suppleant är Joakim Palestro, Fastighetschef på Studentstaden/Uppsalahem AB.

- Vi välkomnar våra nya styrelseledamöter och ser fram emot ett produktivt och spännande år. Extra roligt är det att vi fått med fler företag som förvaltar och bygger studentbostäder på flera orter, det gör att styrelsen speglar branschens utveckling på ett bra sätt, säger Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen.

På stämman valdes även Claes Hjortronsteen, AF Bostäder, till ny ledamot i valberedningen och Jenny Wikström, Stiftelsen Östgötabostäder, valdes till sakrevisor.


Studentbostadsföretagens styrelse:

Ordförande
Henrik Krantz, AF Bostäder

Vice ordförande
Ingrid Gyllfors, Stockholms Studentbostäder

Ordinarie ledamöter
Anders Flodin, KI Housing AB
Charlott Kroon, AB Skövdebostäder,
Johan Knaust, K2A/Svenska Studenthus
Susanne Malmgren, Akademiska Hus
Ulrika Lindencrona, Åke Sundvall Projekt AB

Suppleanter
Magnus Bonander, SGS Studentbostäder
Joakim Palestro, Studentstaden/Uppsalahem AB
Erica Johansson, ÖrebroBostäder AB

För mer information:
Stina Olén
Vd
stina@studentbostadsforetagen.se
031 – 780 45 72

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 67 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.

På 2018 års föreningsstämma den 26 april i Skövde valdes två nya ledamöter och en ny suppleant in i Studentbostadsföretagens styrelse.

Läs vidare »

Studentbacken ny medlem i Studentbostadsföretagen

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 11:34 CET

I slutet av 2017 blev Studentbacken nytt medlemsföretag i branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Det är branschorganisationens första medlemsföretag som genom både hyresrätter och bostadsrätter skapar fler studentbostäder på den svenska marknaden.

​Robutz Fastigheter AB ny medlem i Studentbostadsföretagen

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 10:27 CET

I slutet av 2017 blev Robutz Fastigheter AB nytt medlemsföretag i branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Robutz Fastigheter AB är entreprenörsmedlemmar då de som studentbostadsaktör är nya på marknaden.

- Vi träffade Robutz Fastigheter på StudBO17 i Stockholm och därefter blev de snabbt medlemmar. Vi hälsar dem varmt välkomna in i organisationen, säger Erica Sjölin, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.

Robutz Fastigheter är en etablerad aktör på den reguljära fastighetsmarknaden och expanderar nu till att även äga och förvalta studentbostäder. I samband med det ser de Studentbostadsföretagen som en viktig aktör.

- Att vara medlem i Studentbostadsföretagen ger oss ovärderlig kunskap från andra medlemmar och möjligheten att kunna delta i lärorika seminarier och kurser. Allt för att våra kommande hyresgäster ska trivas så bra som möjligt, säger Gustav Preutz, fastighetschef

Om Robutz Fastigheter AB
Robutz Fastigheter AB är ett familjeägt fastighetsbolag i andra generationen som äger och förvaltar bostadsfastigheter i södra och västra Stockholm. På senare år står de på ytterligare ett ben med utveckling av tomter för byggnation av hyreslägenheter. Deras första studentbostadsprojekt är 107 studentbostäder i olika storlekar på Hägerstensåsen. Totalt blir det 192 studenter som flyttar in 2019.

För mer information:
Erica Sjölin
Medlemsansvarig
Telefon: 031 – 780 45 74
E-post: erica@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.

I slutet av 2017 blev Robutz Fastigheter AB nytt medlemsföretag i branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Robutz Fastigheter AB är entreprenörsmedlemmar då de som studentbostadsaktör är nya på marknaden.

Läs vidare »

​AB Familjebostäder ny medlem i Studentbostadsföretagen

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 10:33 CET

I slutet av 2017 blev AB Familjebostäder nytt medlemsföretag i branschorganisationen Studentbostadsföretagen. AB Familjebostäder är baserade i Stockholm och har länge funnits på bostadsmarknaden, men gör nu en satsning på studentbostäder.

​Stina Olén ny vd för Studentbostadsföretagen

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 11:15 CET

Den 5 mars börjar Stina Olén som ny vd för Studentbostadsföretagen, branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder i Sverige. Stina kommer i sin roll som vd att ha stort fokus på opinionsbildning samt representera branschen i bostadspolitiska frågor.

Nytt samarbete med Huskurage mot våld i hemmet

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 14:02 CEST

Unga män och kvinnor är de som i störst utsträckning utsätts och utsätter andra för våld. Studentbostadsföretagen inleder därför ett samarbete med organisationen Huskurage som jobbar för att förhindra våld i nära relationer.

Bestående studentbostadsbrist i 4 av 10 studieorter

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 09:01 CEST

​Studentbostadsbranschens årliga kartläggning Studboguiden visar att nästan hälften av landets studieorter har brist på studentbostäder sett över hela året, och inte bara inför höstterminsstarten. Men trots brist och långa köer anar flera aktörer att en vändning kan vara på gång.

Positiv satsning på studentbostäder från Akademiska Hus

Nyheter   •   Aug 23, 2017 16:21 CEST

21 000 nya studentbostäder till 2026 är Akademiska Hus planer inför framtiden. Redan till 2021 ska de medverka till att 11 000 nya studentbostäder står klara.

På en pressträff den 23 augusti meddelade Akademiska Hus tillsammans med bostadsminister Peter Eriksson (mp) och ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (s) att de ökar sin planerade nybyggnation av studentbostäder. Minst 11 000 studentbostäder ska byggas till 2021, varav 6 400 i egen regi, och ytterligare 10 000 studentbostäder ska färdigställas till 2026. Nyproduktionen ska ske både genom egen nyproduktion och genom försäljning av mark till andra aktörer. Utöver detta kommer mark tillgängliggöras för 7 000 vanliga bostäder.

Martin Johansson, generalsekreterare, Studentbostadsföretagen
- Vi har länge påpekat att det fattas upp emot 20 000 studentbostäder redan idag. Därmed är det är väldigt positivt att regeringens förändrade uppdrag till Akademiska Hus lett till en satsning som avsevärt kan förbättra studentbostadssituationen på de studieorter Akademiska Hus verkar på. Att det dessutom sker i samverkan med andra aktörer genom markförsäljning ser vi som ett extra plus. När vi frågar studenter vad som är viktigast med deras studentboende är det vanligaste svaret närhet till lärosätet. Samtidigt visar forskning att boende nära utbildningen ger bättre studieresultat. Fler studentbostäder i campusnära områden är positivt ur flera aspekter.

Susanne Malmgren, Chef studentbostäder, Akademiska Hus
- Student- och forskarbostäder är en central del både för att skapa levande campus och för lärosätenas konkurrenskraft. Vi har genomfört en inventering på de studieorter där vi finns och i vår dialog med lärosätena kommit fram till att det behövs minst så här många studentbostäder för att skapa attraktiva campus. 

21 000 nya studentbostäder till 2026 är Akademiska Hus planer inför framtiden. Redan till 2021 ska de medverka till att 11 000 nya studentbostäder står klara.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Studentbostadsföretagen

Branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige.

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.

Adress

  • Studentbostadsföretagen
  • Kaserntorget 11
  • 411 18 Göteborg
  • Vår hemsida