Skip to main content

Taggar

studentbostäder

marknaden

politik

Propositionen för fler tillfälliga vindsuppbyggnader för studenter och unga

Blogginlägg   •   Dec 17, 2013 13:43 CET

Den förhärskande skiljelinjen inom bostadspolitiken, enligt bostadspolitiska företrädare tycks ligga i huruvida det skall finnas subventioner för byggande eller inte. Senast i Expressen förra veckan kom åter en utläggning från Attefall om hur subventioner skulle innebära döden för hyresrätten (!). Den analysen får stå för Attefall.

En annan del av (studentbostads)världen

En annan del av (studentbostads)världen

Blogginlägg   •   Nov 19, 2013 10:38 CET

Förra veckan var vi i Nederländerna. En mycket intressant resa ur flera aspekter. Huvudmålet var att delta på konferensen The Class of 2020 som fokuserade på den europeiska studentbostadsmarknaden och hur man skall få investeringarna i sektorn att öka. Studentbostäder behövs över hela Europa, inte bara i Sverige.

Hoppet om förändrade byggregler är branschens ljus i tunneln

Blogginlägg   •   Jun 27, 2013 11:06 CEST

Enligt den byggrapport som Studentbostadsföretagen presenterar idag ser antalet nyproducerade studentbostäder ut att öka. Det är glädjande! Tittar man lite närmare på siffrorna är dock frågan vad man ska dra för växlar av ökningen.

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Stockholm och KI Housing

Blogginlägg   •   Jun 27, 2013 10:28 CEST

Det händer mycket på studentbostadsmarknaden runt om i landet. På sina medlemsbesök rapporterar vår medlemsansvariga Erica Sjölin om om det hon ser och får uppleva. Ta del av hennes spaningar här!

Lyssna på studenterna!

Blogginlägg   •   Jun 13, 2013 10:01 CEST

Lyssna på studenterna! Oss veterligen har det aldrig gjorts någon form av studie med djuplodande intentioner i syfte att ta reda på hur väl dagens studentbostäder stämmer överens med de behov och de önskemål som de boende faktiskt har.

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Skövde

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Skövde

Blogginlägg   •   Jun 03, 2013 14:37 CEST

Det händer mycket på studentbostadsmarknaden runt om i landet. På sina medlemsbesök rapporterar vår medlemsansvariga Erica Sjölin om om det hon ser och får uppleva. Ta del av hennes spaningar här!

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Göteborg

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Göteborg

Blogginlägg   •   Maj 30, 2013 14:35 CEST

Det händer mycket på studentbostadsmarknaden runt om i landet. På sina medlemsbesök rapporterar vår medlemsansvariga Erica Sjölin om om det hon ser och får uppleva. Ta del av hennes spaningar här!

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Borås

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Borås

Blogginlägg   •   Maj 28, 2013 14:34 CEST

Det händer mycket på studentbostadsmarknaden runt om i landet. På sina medlemsbesök rapporterar vår medlemsansvariga Erica Sjölin om om det hon ser och får uppleva. Ta del av hennes spaningar här!

Boverket på rätt väg

Blogginlägg   •   Mar 18, 2013 12:51 CET

Förra veckan ordnade Boverket seminarium kring det pågående arbetet med regelöversynen för student- och ungdomsboende. En till viss del förvånande, och positiv, tillställning. Förvånande med avseende på hur konkreta förslag Boverket redan arbetat fram och positivt ur aspekten hur förslagen var utformade.

Smakprov från en annan värld

Blogginlägg   •   Mar 08, 2013 15:49 CET

I samband med att Boverket fick i uppdrag att se över byggregelverket för student- och ungdomsbostäder påbörjade Studentbostadsföretagen sin egen utredning för att se vilka regler som borde ändras – och vilka effekter det skulle få.

Förenkla, inte försämra

Blogginlägg   •   Feb 06, 2013 14:58 CET

Sammanställningen av studentbostadsbranschens synpunkter på dagens byggregelverk som vi publicerade igår gav ett tydligt svar på att branschen efterfrågar möjligheten att bygga mindre bostäder.

Spännande tider väntar

Blogginlägg   •   Jan 29, 2013 09:02 CET

Jag vill inleda med att tacka för förtroendet att få ta över ordförandeskapet i styrelsen för Studentbostadsföretagen. Det känns inspirerande att få ta vid ordförandeskapet när studentbostadsfrågan är i blickfånget hos beslutsfattare.

Ett första möte med Boverket

Blogginlägg   •   Jan 15, 2013 14:05 CET

I fredags träffades Boverkets nystartade nätverk för små bostäder. Förutom Studentbostadsföretagen var en rad andra organisationer med intresse av och för student- och ungdomsbostäder på plats och diskuterade problem och lösningar för att öka nyproduktionen.

En tillbakablick från en avgående ordförande

290 olika byggregelverk?

Blogginlägg   •   Dec 13, 2012 18:59 CET

Byggkravsutredningen sm presenterades häromdagen pekar på en rad viktiga och välkända faktorer som fördyrar nyproduktionen av såväl studentbostäder som andra bostäder. Att bygga bostäder med höga krav vad gäller exempelvis energiförbrukning är mer eller mindre självklart. Problemet är dock att det inte finns ett enhetligt system utan, rent teoretiskt, möjligheter för 290 olika regelverk i landet.

Två utredningar - ett mål?

Blogginlägg   •   Nov 23, 2012 11:26 CET

Boverkets utredning om byggregler för studentbostäder som ska vara klar 1 juli 2013 bör fokusera på vad studenterna faktiskt efterfrågar, samt verkliga förhållanden. Bland annat bör tillgänglighet, buller, gemensamhetsytor och bostadens funktioner få ett särskilt fokus. Parallellt med Boverkets översyn kommer Studentbostadsföretagen göra en egen utredning av vilka regler som bör ändras och hur.

En öppning för varierat studentbostadsbyggande

Blogginlägg   •   Nov 21, 2012 12:09 CET

Igår kom domen från Mark- och miljööverdomstolen som gav AF Bostäder i Lund rätt att bygga 22 minibostäder i experimentsyfte. Givetvis är det roligt, kanske mest för AF Bostäder som får chansen att utveckla ett nytt studentbostadsprojekt, men det är också väldigt viktigt för hela branschen.

Hur stödjer man innovativt byggande och produktutveckling?

Blogginlägg   •   Nov 20, 2012 10:12 CET

I måndags eftermiddag hade Socialdepartementet bjudit in till en hearing kring hur man bör utforma det stöd för innovativt byggande av student och ungdomsbostäder man kommer att införa under 2013. Inbjudna var studentorganisationer, ett antal kommuner, branschorganisationer, etc. och syftet var helt enkelt att lämna input till hur stödet bör riktas.

Lärosätena sitter själva på en del av lösningen!

Blogginlägg   •   Nov 09, 2012 10:16 CET

I torsdags efterlyste företrädare för några av Stockholms lärosäten fler internationella studenter till staden. Anledningen är väl den dramatiska minskningen av internationella studenter efter att avgifter införts för studenter utanför EU förra hösten.

Bra åtgärder - men med vilken effekt?

Blogginlägg   •   Sep 20, 2012 16:13 CEST

Budgeten för 2013 innehöll för en gångs skull en radåtgärder för studentbostadsbranschen. Översyn av byggregler, stöd till produktutveckling, satsning på tillfälliga bygglov, sänkt fastighetsavgift, kortare handläggningstider och utredning av instansordningen för överklaganden.