Skip to main content

Taggar

studentbostäder

marknaden

byggande

politik

Lägesrapport: Efterfrågan inför terminsstart 2018

Studentbostadsföretagens lägesrapport ger en snabb inblick i rådande läge på studentbostadsmarknaden. Det är en temperaturmätning av läget inför antagningsbeskeden och höstterminsstarten 2018.

Infografik Lägesrapport: Efterfrågan vi terminsstart 2018

Studentbostadsföretagens lägesrapport ger en snabb inblick i rådande läge på studentbostadsmarknaden. Det är en temperaturmätning av läget inför antagningsbeskeden och höstterminsstarten 2018.

Studboguiden 2017

Studboguiden 2017

Dokument   •   2017-09-01 08:55 CEST

Studboguiden är rapporten där de som själva hyr ut studentbostäderna ger sin bild av läget. De gör det utifrån två perspektiv; hur läget är inför läsårsstarten i augusti/september och hur det ser ut över hela året. En lång väntetid på bostäder i slutet av augusti är inte lika med en brist på studentbostäder i oktober eller april. Därför belyser Studboguiden hur läget ser ut över hela året.

Lägesrapport: Behov och efterfrågan 2017

Lägesrapport: Behov och efterfrågan 2017

Dokument   •   2017-07-12 06:00 CEST

Studentbostadsföretagens lägesrapport om behov och efterfrågan ger en snabb inblick i rådande läge på studentbostadsmarknaden, både hur behovet ser ut idag och om det förändrats det senaste året. Det är med andra ord en temperaturmätning av läget inför antagningsbeskeden och höstterminsstarten.

Lägesrapport: Nyproduktion 2017

Lägesrapport: Nyproduktion 2017

Dokument   •   2017-04-24 11:19 CEST

Lägesrapporten om nyproduktion syftar till att presentera trender för hur nyproduktionen i landet ser ut, samt hur landets studentbostadsföretag ser på förutsättningarna för att nyproducera studentbostäder.

Studboguiden 2016

Studboguiden 2016

Dokument   •   2016-08-29 12:02 CEST

Studboguiden är Studentbostadsföretagens årliga sammanställning över läget på landets studentorter i samband med höstterminsstarten. Rapporten innehåller en allmän lägesbeskrivning samt en sammanställning över läget på 29 av landets studieorter.

Hur vill studenter bo?

Hur vill studenter bo?

Dokument   •   2016-06-16 06:00 CEST

Sammanfattande infografik av rapporten Framtidens studentbostäder

Framtidens studentbostäder

Framtidens studentbostäder

Dokument   •   2016-06-16 06:00 CEST

Inom ramen för Boverkets innovationsstöd har Studentbostadsföretagen tillsammans med White arkitekter och Stockholms Studentbostäder genomfört ett projekt om framtidens studentbostäder. Projektet innefattar dels en undersökning om hur studenter vill bo och dels nya koncept på studentbostäder.

Fullständig tabell studentbostadsbyggandet 2011-2015
Remissvar investeringsstöd 2015

Remissvar investeringsstöd 2015

Dokument   •   2015-10-06 12:23 CEST

Studentbostadsföretagens remissvar på regeringens förslag om investeringsstöd för bland annat studentbostäder.

Studboguiden 2015

Studboguiden 2015

Dokument   •   2015-08-25 05:00 CEST

Studboguiden är Studentbostadsföretagens årliga sammanställning över läget på landets studentorter i samband med höstterminsstarten. Rapporten innehåller en allmän lägesbeskrivning samt en sammanställning över läget på 29 av landets studieorter.

Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt
Hyresökning studentbostäder 2014

Hyresökning studentbostäder 2014

Dokument   •   2014-12-01 15:43 CET

Studboguiden 2014

Studboguiden 2014

Dokument   •   2014-08-25 15:14 CEST

Studboguiden är Studentbostadsföretagens årliga sammanställning över läget på landets studentorter i samband med höstterminsstarten. Rapporten innehåller en allmän lägesbeskrivning samt en sammanställning över läget på 30 av landets studieorter vad gäller kötider, förhållande mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder sant planerad byggnation.

Byggrapport 2014

Byggrapport 2014

Dokument   •   2014-06-26 06:00 CEST

Studentbostadsföretagens byggrapport syftar till att ta reda på hur mycket våra medlemsföretag har byggt, kommer att bygga, vilket behov av studentbostäder som finns på landets studieorter och om studentbostadsföretagen vill kunna bygga mer än vad de i dagsläget kan. Rapporten tar även reda på vilka eventuella anledningar som ligger till grund för att de inte kan bygga mer.

Remiss: Förslag på ändringar för fler bostäder åt unga och studenter

I remissyttrandet på Boverkets förslag gällande byggregelförändringar för student- och ungdomsbostäder pekar Studentbostadsföretagen på att förslagen inte kommer leda till en ökad nyproduktion av studentbostäder. Beräkningarna som argumentationen bygger på är dessutom felaktig på flera punkter.

Infografik: Studboguiden 2013

Infografik: Studboguiden 2013

Dokument   •   2013-08-16 08:30 CEST

Studboguiden 2013

Studboguiden 2013

Dokument   •   2013-08-16 08:30 CEST

Studentbostadsföretagens årliga sammanställning över läget på landets studentorter i samband med höstterminsstarten. Rapporten innehåller en allmän lägesbeskrivning samt en sammanställning över läget på 26 av landets studieorter vad gäller kötider, om det är brist på bostäder, planerad byggnation, etc.

Byggrapport 2013

Byggrapport 2013

Dokument   •   2013-06-27 08:00 CEST

Studentbostadsföretagens byggrapport syftar till att ta reda på hur mycket våra medlemsföretag har byggt, kommer att bygga, vilket behov av studentbostäder som finns på landets studieorter och om studentbostadsföretagen vill kunna bygga mer än vad de i dagsläget kan. Rapporten tar även reda på vilka eventuella anledningar som ligger till grund för att de inte kan bygga mer.

Byggrapport 2013 - Infografik

Byggrapport 2013 - Infografik

Dokument   •   2013-06-27 08:00 CEST

Studentbostadsföretagens byggrapport syftar till att ta reda på hur mycket våra medlemsföretag har byggt, kommer att bygga, vilket behov av studentbostäder som finns på landets studieorter och om studentbostadsföretagen vill kunna bygga mer än vad de i dagsläget kan. Rapporten tar även reda på vilka eventuella anledningar som ligger till grund för att de inte kan bygga mer.