Pressmeddelanden Visa alla 59 träffar

Media-no-image

Nytt uppdrag från regeringen positivt för studentbostadsbranschen

Pressmeddelanden   •   2014-09-08 14:30 CEST

Regeringens uppdrag till Boverket om att utreda tillgänglighetskrav i studentbostäder på tillfälligt bygglov välkomnas av studentbostadsbranschen. Inte minst för att det indikerar ett perspektivskifte på studentbostaden som är viktigt för att skapa bättre förutsättningar för en väl fungerande studentbostadsmarknad.

Rekordstor studentbostadsbrist trots ökad nyproduktion

Rekordstor studentbostadsbrist trots ökad nyproduktion

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 15:33 CEST

Antalet orter med brist på studentbostäder fortsätter ligga på samma höga nivå som under 2013. Det visar årets Studboguide, en sammanställning av studentbostadssituationen på landets studieorter. Sammanställningen visar också att det på många studieorter finns en balanserad studentbostadsmarknad - trots långa kötider under hösten.

GreenDoor ny entreprenörsmedlem i Studentbostadsföretagen

GreenDoor ny entreprenörsmedlem i Studentbostadsföretagen

Pressmeddelanden   •   2014-08-13 11:00 CEST

Branschorganisationen Studentbostadsföretagen får ytterligare en ny entreprenörsmedlem. Det stockholmsbaserade företagen GreenDoor Fastigheter förvaltar idag vanliga hyresrätter, men byggstart för studentbostäder är planerad under 2015.

Media-no-image

Mycket välkommet vallöfte från moderaterna om studentbostäder

Pressmeddelanden   •   2014-07-03 14:49 CEST

Torsdagens moderatförslag om 20 000 nya studentbostäder till 2020 glädjer studentbostadsbranschen. Bristen på studentbostäder manifesteras vid varje höstterminsstart genom det bostadskaos som råder på landets större studieorter.

Blogginlägg Visa alla 11 träffar

Media-no-image

Spännande tider väntar

Blogginlägg   •   2013-01-29 09:02 CET

Jag vill inleda med att tacka för förtroendet att få ta över ordförandeskapet i styrelsen för Studentbostadsföretagen. Det känns inspirerande att få ta vid ordförandeskapet när studentbostadsfrågan är i blickfånget hos beslutsfattare.

Media-no-image

Bra åtgärder - men med vilken effekt?

Blogginlägg   •   2012-09-20 16:13 CEST

Budgeten för 2013 innehöll för en gångs skull en radåtgärder för studentbostadsbranschen. Översyn av byggregler, stöd till produktutveckling, satsning på tillfälliga bygglov, sänkt fastighetsavgift, kortare handläggningstider och utredning av instansordningen för överklaganden.

Media-no-image

Attefalls argument håller inte

Blogginlägg   •   2012-09-07 09:09 CEST

Bostadsminister Stefan Attefall argumentation mot riktade subventioner för att få igång studentbostadsbyggandet blir allt märkligare. I en replik på Veronica Palm och Magdalena Anderssons (s) förslag om byggbonus för studentbostäder är det främsta argumentet att det skulle stoppa upp alla byggnationer i nio månader på grund av att stimulanser kräver EU-godkännande.

Media-no-image

Ett möjligt förslag till förenkling någon gång i framtiden

Blogginlägg   •   2012-09-05 15:42 CEST

Bostadsministerns förslag om en översyn av byggreglerna som kom häromdagen var som väl har märkts välkommet av de som förväntas bygga studentbostäder. Dagens byggregler för studentbostäder är inte anpassade efter studenternas behov i en bostad. I

Dokument Visa alla 7 träffar

Studboguiden 2014

Studboguiden 2014

Dokument   •   2014-08-25 15:14 CEST

Studboguiden är Studentbostadsföretagens årliga sammanställning över läget på landets studentorter i samband med höstterminsstarten. Rapporten innehåller en allmän lägesbeskrivning samt en sammanställning över läget på 30 av landets studieorter vad gäller kötider, förhållande mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder sant planerad byggnation.

Byggrapport 2014

Byggrapport 2014

Dokument   •   2014-06-26 06:00 CEST

Studentbostadsföretagens byggrapport syftar till att ta reda på hur mycket våra medlemsföretag har byggt, kommer att bygga, vilket behov av studentbostäder som finns på landets studieorter och om studentbostadsföretagen vill kunna bygga mer än vad de i dagsläget kan. Rapporten tar även reda på vilka eventuella anledningar som ligger till grund för att de inte kan bygga mer.

Infografik: Studboguiden 2013

Infografik: Studboguiden 2013

Dokument   •   2013-08-16 08:30 CEST

Infografik: Hur påverkar  byggreglerna  nyproduktionen  av studentbostäder?

I samband med Boverkets översyn av byggreglerna för studentbostäder har studentbostadsbranschen sammanställt hur studentbostadsföretagen anser att dagens byggregler förhindrar nyproduktion. Samtidigt redogörs också vilka förändringar som skulle innebära bättre förutsättningar för nybyggnation av studentbostäder. För mer information se under relaterat material.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.