Skip to main content

Taggar

 • Förläggare
 • Förskola och specialpedagogik
 • kerstin.hulten@studentlitteratur.se
 • 046312181

 • Förläggare humaniora
 • karin.mhpalmkvblist@lotzejstudikentlitchteratur.pcwyse

 • Förläggare psykologi
 • waunwjmasusannrywovwjua.magnussoeyn@stcpzclzapimlilfudentlymeoitufshteewratur.se
 • 046-31 22 05

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Pressansvarig
 • jonas.eklund@studentlitteratur.se
 • 046-312180

 • Förläggare
 • Företagsekonomi och Metod
 • ola.hakansson@studentlitteratur.se
 • 046-31 21 66

 • Förläggare Ekonomi
 • eric.rehn@studentlitteratur.se
 • 046-31 21 22

 • Förlagsassistent
 • pia.johansson@studentlitteratur.se
 • 046-31 22 02
Kontakta mig gärna för recensionsexemplar!

 • Produktchef
 • Kompetensutveckling förskola och skola
 • johanna.thulesius@studentlitteratur.se
 • 046-31 21 35

 • fil.dr i statsvetenskap
 • Förläggare juridik och statsvetenskap
 • carobtlihsne.bdhrxoussmfekarcod@fhkatojembzestudencoeltlfakvitteratuvar.izse

 • Läromedelsutvecklare matematik och svenska
 • mimmiki.persson@ibwcaphmstudivkdebstentlitterawutur.se
 • 046-31 22 95

 • Läromedelsutvecklare matematik och SO
 • camillqvitjbjcnua.tfbedroth@stedudenlcfckxtlhwitbehdteracctutyr.kdpffpse
 • 046-31 21 90

 • Förlagsassistent
 • För recensionsex kontakta mig.
 • susanne.borgtorn@studentlitteratur.se
 • 046-312161

 • Förläggare medicin
 • alexandrijvja.elxpnynllervabik@slptudexeszntlwlittrkvubzerrpkcatur.se
 • 046-312203

 • VD
 • utstefzaanmyyw.pkgersskqonkn@sywtuakdentliultterlkkwqzczxgatlkdblutnyitkuruakjybczadcnxubz.syae
 • 046-31 22 77

 • Utbildningsrådgivare
 • robert.jensen@studentlitteratur.se
 • 046-31 23 24

 • vVD, Förlagschef och Affärsutvecklingschef
 • magnus.pettersson.roos@studentlitteratur.se
 • 046-31 21 50

 • Förlagschef Skola och lärarutbildning
 • ronny.petterkdkxlwlcsson@studentlicqtterxanvyaryktatursavxwcge.sdxe
 • 046-31 21 74

 • Förläggare pedagogik och skolledning
 • susagonngyvpe.lqojlulzndhoyckhezviuwlm@sturesggnfbhudevgyxntlibhpvttzeeratxuwbwsjpurdf.ssve
 • 046-312121

 • Förläggare tillämpad teknik
 • jens.fredholm@studentlitteratur.se