Skip to main content

Evidensbaserad kriminalvård minskar återfall i brott

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 11:35 CET

Även kriminella och återfallsförbrytare har basala mänskliga behov. Kruxet är att de ofta lever ett liv som innebär att de tillfredsställer dessa behov på ett sätt som är antisocialt och destruktivt både för dem själva och för andra. Rehabiliteringens uppgift är att hjälpa och stötta klienterna – både i fängelse och efter frigivning – att fylla sina mänskliga behov på ett hälsosamt sätt. Det är det bärande budskapet i Kriminalvård i praktiken av Anne H. Berman och Carl Åke Fabring (Red.).
Boken, som tillkommit genom bidrag från en lång rad ledande forskare inom bland annat kriminologi, psykiatri, psykologi, rättsmedicin och socialt arbete, bygger på en existentiell modell som utgår ifrån insikten om att kriminalvårdens klienter – precis som alla andra människor – har grundläggande fysiska, sociala, psykiska och andliga behov.

– Personer som begår brott har dessutom ofta ett slags behov som vi kan kategorisera som ”kriminogena”, förklarar Anne H. Berman. Det handlar snarast om ett sätt att vara och leva som är antisocialt och destruktivt med droger, antisociala attityder, antisociala vänner och dåliga familjerelationer. Därför är det avgörande att man i kriminalvården arbetar för att klienterna ska förändra sitt sätt att tillfredsställa sina behov.

– Utmaningen ligger i att övertyga den enskilde individen att han eller hon har ett val, att de kan välja bort det kriminogena beteendet, säger Carl Åke Farbring. Men också i att sörja för en långvarig och uthållig vård.

Forskning, utvärdering och beprövad erfarenhet kan identifiera de kriminogena behoven. Men eftersom sätten att tillfredsställa dem är väldigt personliga måste också behandlingen vara individuell. Effektiv rehabilitering bör ta fasta på såväl fysiska som sociala, psykiska och andliga aspekter i livet, menar de båda författarna.

– Vi tror att fortsatt forskning och utveckling av behandlingsinsatser för kriminalvårdsklienter kan leda till bestående förändringar i hur vi bemöter dessa personer och vilken hjälp de kan få, på ett positivt sätt, säger Anne H. Berman. Med vilja och rätt hjälp går det att skapa meningsfulla nya, goda liv. Men att det är en svår utmaning kan man inte blunda för, betonar hon.

Vill du titta närmare på boken är du välkommen att beställa ett recensionsexemplar. Skicka e-post till susanne.borg-torn@studentlitteratur.se.
Mer info finns på www.studentlitteratur.se/32777
Fakta om Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur.
Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och
lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur
för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma.
Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen.
Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda.
Verksamheten finns i Lund.