Skip to main content

Ny bok avslöjar varför vi är giriga

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2014 15:41 CET

”Så blev han rik på dina pengar”, ”Skandalchefen får behålla sin sexsiffriga lön”, ”Direktörens miljardpension”. Dagligen upprörs vi av rapporterna om människans habegär. Men varför är vi egentligen giriga? Och varför reagerar vi så starkt på andras girighet? Det är några av de frågor som Tobias Hammar söker svar på i boken Girighet – vetenskapliga perspektiv på varför mycket vill ha mer som Studentlitteratur nu ger ut.

Beror det på gener? Grupptryck? Trasiga barndomar eller kanske avsaknaden av nära relationer? Med avstamp i några av de senaste årens mest omtalade girighetsskandaler ger sig ekonomijournalisten Tobias Hammar i en ny bok ut för att söka svaren på girighetens gåtor. Till sin hjälp tar han vetenskapens olika perspektiv och förklaringsmodeller. Girighet – vetenskapliga perspektiv på varför mycket vill ha mer är en personlig resa mellan olika akademiska paradigm, där sociologer, evolutionsbiologer, psykologer, spelteoretiker, teologer och filosofer får utrymme att bena ut vad girighet är – och vad det är som driver oss människor att bli giriga.

– Boken är ett försök att sätta girigheten i en ny sorts ljus. Eller snarare: i flera olika sorters ljus. För något som är uppenbart med människans ibland svårkontrollerade habegär är att det är ett komplext problem med många olika orsaker och komplikationer, säger Tobias Hammar.

Under utforskningen tvingas han att konfrontera många av de fördomar och förenklade antaganden som präglar den allmänna bilden av girighet – och som han själv, i egenskap av journalist, flera gånger har varit delaktig i att sprida. Resultatet är en uppgörelse med mediernas drevjournalistik och det destruktiva, kollektiva skambeläggande som nyhetsjakten ofta representerar.

En bakomliggande tanke med boken är att uppmana till diskussion och eftertanke. Detta eftersom girighetsproblemets ”lösning” i sig är så intimt förknippad med vårt sätt att förhålla oss till andras – och vårt eget – inneboende habegär.

– Som medborgare på 2000-talet fungerar det inte längre att hålla fast vid gamla konventioner och oreflekterade, dualistiska positioner. För att kunna förstå och hantera ett så pass mångfacetterat fenomen som girighet måste vi våga vara öppna om vår okunnighet om det, säger Tobias Hammar.

Girighet - vetenskapliga perspektiv på varför mycket vill ha mer riktar sig till samhällsintresserade läsare och till studenter inom ekonomi, journalistik, samhällskunskap och beteendevetenskap, med syfte att stimulera till dialog kring ett av människans mest paradoxala – och problematiska – dilemman.

Tobias Hammar, författare till boken
Tel: 0737-250102, e-post: tobias@tobiashammar.se

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för förskola, grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda.