Skip to main content

Taggar

studentlitteratur

förskola

grundskola f-6

grundskola 6-9

gymnasium och vuxenutbildning

universitet och högskola

kompetensutveckling

digitalt lärande

studentlitteratur 65 universitet och högskola 49 kompetensutveckling 22 grundskola f-6 11 kurslitteraturpriset 10 digitalt lärande 9 grundskola 6-9 9 gymnasium och vuxenutbildning 7 KTH 3 kurslitteratur 3 kreativitet 3 förskola 3 byggteknik 3 design 3 läromedel 3 arkitekt 3 bygg 3 konst 3 kreativ 3 arkitektur 3 skolledare 2 Handelshögskolan 2 företagsekonomi 2 journalistik 2 pris 2 pedagogik 1 trädgård 1 projektledning 1 biologi 1 linköpings universitet 1 propaganda 1 offentlighetsprincipen 1 massmedier 1 juridik 1 konsument 1 brott 1 matematik 1 inköp 1 student 1 fortbildning 1 publicera 1 digitalisering 1 förälder 1 utbildning 1 samhällsplanering 1 lagstiftning 1 stockholms universitet 1 åklagare 1 domare 1 jurist 1 lagar 1 rättsväsen 1 anställning 1 personalfrågor 1 MSB 1 dataintrång 1 litteraturvetenskap 1 bok 1 domstol 1 marknadsföring 1 tryckfrihet 1 högskolan i borås 1 Lunds universitet 1 straff 1 nationalekonomi 1 FOI 1 inredningsarkitektur 1 lagbok 1 juristprogrammet 1 samhällsekonomi 1 rättsväsende 1 konsumentbeteende 1 läroböcker 1 dom 1 organisationskultur 1 lärarfortbildning 1 organisering 1 ekonomprogrammet 1 lagboken 1 rättsvetenskap 1 myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 brott och straff 1 specialpedagogik 1 sveriges lagar 1 susanne kjällander 1 totalförsvarets forskningsinstitut 1 rättsfrågor 1 digitala läromedel 1 organisationsteori 1 Ekonomihögskolan 1 organisation och ledarskap 1 rättspolitik 1 tomas kroksmark 1 publicister 1 sveriges lag 1 lågaffektivt bemötande 1 magic! 1 slff 1 karin smed-gerdin 1 lärkan 1 eva hedencrona 1 peter watcyn-jones 1 göran svanelid 1 den trådlösa pedagogiken 1 en-till-en-skolor 1 waldorfpedagogik 1 Grej of the Day 1 minusränta 1 Micke Hermansson 1 michael hermansson 1 migrationsdebatt 1 åklagarväsende 1 rättsordning 1 grundlagar 1 GDPR 1 den svarta lagboken 1 falska nyheter 1 alternativa fakta 1 media 1 samarbetsbaserad problemlösningsmodell 1 ledarskap 1 hållbarhet 1 miljö 1 inredning 1 rekrytering 1 handel 1 barn 1 naturvetenskap 1 skola 1 familj 1 IT 1 högstadium 1 konsumtion 1 journalister 1 yttrandefrihet 1 kurs 1 finanskris 1 lärarutbildning 1 it-säkerhet 1 programmering 1 politik 1 HR 1 chef 1 informationssäkerhet 1 Visa alla taggar
Har ni en informationssäker kultur på jobbet?

Har ni en informationssäker kultur på jobbet?

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 10:55 CET

Vi hör ofta i nyheterna om informationsläckor och känsliga uppgifter som har kommit på villovägar. Säkra tekniska lösningar är naturligtvis väsentliga – men det räcker inte. Den nyutkomna boken Informationssäkerhet och organisationskultur lyfter fram vikten av att skapa en säkerhetsmedveten kultur inom organisationen.

Ny bok förklarar organisationsteori med fiktion

Ny bok förklarar organisationsteori med fiktion

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 11:11 CEST

En berättelse om organisering utmanar traditionella kursböckers uppbyggnad genom att låta en fiktiv berättelse styra den teoretiska presentationen och analysen. Genom att skildra framgångar, konflikter och utmaningar på det nystartade modeföretaget Mess hjälper berättelsen läsaren att förstå organisationsteorins olika delområden, såsom ledarskap, makt och kultur.

Ny upplaga av Arkitektens handbok - basfakta för arkitekten inom landskap, byggande och inredning

Ny upplaga av Arkitektens handbok - basfakta för arkitekten inom landskap, byggande och inredning

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 14:19 CET

Arkitektens handbok 2017 är skriven av arkitekter, för arkitekter. Den innehåller basfakta arkitekten och andra involverade i byggprocessen behöver för att planera, rita, bygga och förvalta byggnader och landskap. Med den nionde upplagan utökar författarna handboken med ett helt nytt kapitel om inredningsarkitektur.

Tala är guld – arkitekter behöver vässa sin presentationsteknik

Tala är guld – arkitekter behöver vässa sin presentationsteknik

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 11:13 CET

Presentera din idé med övertygande argument. Så enkelt – och så svårt – är det att som arkitekt få upp beställarens ögon för dig och din idé. Nu ger Josefin Karlsson, arkitekt på Sweco, ut boken ”Retorikens kraft – hur arkitekter talar med beställare”, en handbok i kommunikation och presentationsteknik

​Mer än måluppfyllelse genom en inkluderande skola - ny bok följer upp elever från Essunga kommun

​Mer än måluppfyllelse genom en inkluderande skola - ny bok följer upp elever från Essunga kommun

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 11:30 CET

Utbildningsdebatten i Sverige har idag stort fokus på elevers resultat och mindre på vikten av det sociala kapital elever utvecklar under sin skoltid. Det menar författarna till boken Inkludering och socialt kapital som i en uppföljande studie återvänder till det uppmärksammade skolutvecklingsarbetet i Essunga kommun.

Att utveckla eller köpa kompetens  – en affärsstrategisk fråga

Att utveckla eller köpa kompetens – en affärsstrategisk fråga

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 10:33 CET

Huruvida företag ska satsa på egen kompetensutveckling eller köpa in den kompetens man behöver är ett strategiskt val som bör utgå från hur företaget definierar sin kärnkompetens. – Företag behöver bli bättre på inköp av kompetens, menar Jörgen Hansson, erfaren HR-chef och konsult, och författare till nya boken Utveckla eller köpa kompetens.

Hur tänker arkitekter egentligen? – Att skapa det tänkta, ny bok om arkitektens arbetsmetod

Hur tänker arkitekter egentligen? – Att skapa det tänkta, ny bok om arkitektens arbetsmetod

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2016 10:53 CEST

Arkitekters sätt att arbeta ses av kreativitetsforskare och designteoretiker som en överlägsen metod att hantera osäkerheter. Enligt Jadwiga Krupinska, professor emerita vid Arkitekturhögskolan KTH och flerfaldigt belönad pedagog, är en förutsättning för kreativitet att inte låta det linjära, logiska tänkandet härska.

Lärarstudenternas frågor blir handbok i läraryrket

Lärarstudenternas frågor blir handbok i läraryrket

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2016 10:00 CEST

Vilka funderingar har lärarstudenter om läraryrket inför steget ut i verkligheten? Genom kontakt med studenter på sociala medier tog Katja Hvenmark-Nilsson reda på just detta. Nu blir lärarstudenternas egna frågor om yrkeslivet en handbok med praktiska tips och inspiration till att hantera klassrummets utmaningar och möjligheter.

”Vi skulle kunna ha mycket intelligentare organisationer”

”Vi skulle kunna ha mycket intelligentare organisationer”

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2016 16:59 CET

​Den moderna organisationens framgångar beror till stor del på medarbetarnas förmåga att samarbeta. Men det är inte entydiga mål som förenar medarbetarna och skapar framgång. De mest framgångsrika arbetsgrupperna har istället en komplex bild av den gemensamma uppgiften och en stark förmåga att ta tillvara på olika kunskaper i gruppen.

Grej of the Day – 100 grejer i en bok

Grej of the Day – 100 grejer i en bok

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2016 17:11 CET

Allt fler lärare använder Micke Hermanssons mikrolektioner Grej of the Day för att på ett inspirerande sätt motivera sina elever och utveckla deras intresse för kunskap. I samarbete med Studentlitteratur ger han nu ut en bok med 100 ”grejer”, färdiga att använda i klassrummet.

Ny bok lotsar rätt i bygglovsprocessen

Ny bok lotsar rätt i bygglovsprocessen

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2015 11:30 CEST

För alla som handlägger och beslutar om bygglov ger Studentlitteratur nu ut Bygglovsboken – en handbok som ger både stöd och goda råd i processen.

Micael Hermansson prisas

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2015 13:09 CEST

Micael Hermansson på Västangårds skola i Umeå får Handelskammarens Lärarpris.

Kunskap att bygga på

Kunskap att bygga på

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2015 10:09 CET

​Vad krävs det bygglov för? Hur stort utrymme behöver en rullstol? Vad finns det för olika typer av puts och vilken ska jag välja? Hur inventerar man ett landskap? Vad är ekosystemtjänster? Vad står alla olika miljömärkningar för? Vad är en Molly? Nu kommer en ny upplaga av Arkitektens handbok – där du kan få svar på ovanstående och mycket, mycket mer.

Att förvandla skolans förlorare till vinnare

Att förvandla skolans förlorare till vinnare

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2015 15:40 CET

​En vanlig dag sätter sig en knapp miljon elever sig i våra svenska skolbänkar. En del av dessa har problem med lärandet. Hur gör man då som pedagog för att stötta och lyfta dem? I sin nya bok visar Göran Svanelid, tidigare lektor vid lärarutbildningen på Stockholms universitet, hur elevernas måluppfyllelse kan förbättras.

Är det verkligen våra rutiner det är fel på?

Är det verkligen våra rutiner det är fel på?

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2014 09:02 CEST

Ett ledarskap som fokuserar på hård styrning och kontroll resulterar ofta i ineffektivitet, bristande ansvarstagande hos medarbetarna och dålig framdrift av projektet. Det menar de två författarna, Lars Marmgren och Mats Ragnarsson, som har lång erfarenhet inom projektledning och organisationsarbete. I samarbete med Studentlitteratur ger de ut boken Att leda osäkra och komplexa projekt.

Reggio Emilia-inspiration i skolan

Reggio Emilia-inspiration i skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2014 09:53 CEST

I mer än 50 år har en pedagogisk praktik utvecklats på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Denna har de senaste åren haft stort inflytande och präglat verksamheten på många förskolor i världen, inte minst i Sverige. Nu har pedagogiken, som bland annat kännetecknas av reflektion, lyssnande och dokumentation, även blivit aktuell för grundskolan.

Möjligheter och utmaningar i den digitaliserade skolan

Möjligheter och utmaningar i den digitaliserade skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2014 15:08 CEST

Idag existerar lärandet även i ett digitalt gränssnitt. Kommuner satsar på digitala investeringar i skolan och i de flesta klassrum finns idag helt andra digitala förutsättningar än för bara några år sedan. Men hur går själva lärandet till? Hur lär sig eleverna? Vilka problem stöter de på? Hur skall deras lärande bedömas?

Studentlitteratur tar helhetsgrepp om lärares kompetensutveckling

Studentlitteratur tar helhetsgrepp om lärares kompetensutveckling

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2014 15:10 CEST

Studentlitteratur blir en heltäckande partner för att stötta förskolans och skolans kompetensutvecklingsbehov.

Prisad bok undersöker HR-transformationen i Sverige
En-till-en i skolan på vetenskaplig grund

En-till-en i skolan på vetenskaplig grund

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2013 15:20 CEST

Runt om i världen och inte minst i Sverige görs omfattande satsningar på s.k. En-till-en-skolor. Vad händer när dessa digitala satsningar blir verklighet? Blir elevernas kunskapsresultat bättre? Påverkas undervisningen och blir lärarna överflödiga? I Studentlitteraturs antologi Den trådlösa pedagogiken ger Tomas Kroksmark och hans medförfattare forskningsbaserade svar på dessa viktiga skolfrågor.