Skip to main content

Uppropet Typiskt svenskt!

Dokument   •   Sep 10, 2010 22:14 CEST

Folkbildningsförbundet och de tio studieförbunden manar organisationer, föreningar, företag och enskilda att sluta upp bakom uppropet Typiskt svenskt! För mångfald och mot intolerans. För allas lika värde och för demokratiska värderingar!
Licens Creative Commons erkännande (?)