Skip to main content

Folkbildningens demokratiturné avgår: Första destination Borås!

Nyhet   •   Apr 24, 2019 14:13 CEST

Illustration: Stina Wirsén. Grafisk form: Lill Perby.

Under 2019 samlas nyckelpersoner inom folkbildningen för att diskutera demokratins utmaningar och möjligheter. Starten sker 25 april, med första stopp  Borås, under rubriken "Folkbildningen kraftsamlar för demokratin!". Dagen genomförs inom ramen för folkbildningens demokratistärkande arbete #ViMåstePrata. 

Den hundraåriga folkbildningen fortsätter att i takt med tiden utveckla nya metoder för mötesplatser som främjar en demokratisk samhällsutveckling. På studieförbund och folkhögskolor över hela Sverige pågår livslångt lärande året om. Här möts människor med olika erfarenheter och bakgrunder, bildar och lär sig av och med varandra. Delaktighet är ledordet, och också nyckeln till en fungerande demokrati. 

Hur bygger vi det respektfulla samtalet som motar bort polarisering och utanförskap? Hur tillvaratas medborgares engagemang och vilja att delta och påverka? Hur stärks människors delaktighet i samhällsutvecklingen över hela landet? Utifrån de frågeställningarna avgår samtalståget mot en öppnare demokrati, med åtta stopp i orter över hela landet. Att tala är silver, att föra respektfulla samtal är folkbildning. Välkommen ombord!

Läs mer om demokratidagen i Borås här.

Se hela turnéschemat för #vimåstepratas demokratidagar här.

Läs också om den nya demokratiplattformen Sverigepratar.se.

Presskontakt lokalt:
Marita Graad Jansson, 070-970 94 00, marita.graad@vgb.nu.
Hans-Åke Höber, 070-575 01 42, hans-ake.hober@vgb.nu.