Skip to main content

Järvaveckan – Folkbildningsveckan

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2018 14:46 CEST

På plats! Studieförbunden deltar när politikerveckan i Järva går av stapeln. Foto: Nadja Hallström

Studieförbunden deltar i den tredje upplagan av Järvaveckan och passar på att lyfta fram vikten av det goda samtalet som metod för integration och demokrati.

- Politikerveckan i Järva är ett fantastiskt initiativ som vill föra det politiska samtalet närmare människorna. Folkbildningen, som demokratibärare, är en självklar del i detta, säger David Samuelsson, Studieförbundens generalsekreterare.

Frågor om demokratiskt deltagande, arbetsmarknad för nyanlända och den ojämlika tillgången till bildning och kultur står i centrum i årets valrörelse. En färsk Novusundersökning visar att det finns en stark tilltro hos allmänheten för de tio studieförbundens insatser för att stärka integrationen och motverka ökade klyftor. 

Vilket stöd kan civilsamhället och de tio studieförbunden räkna med i arbetet mot segregation? Studieförbunden har bjudit in samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan till ett samtal med företrädare för folkbildningen.

Under fredagen bjuder Studieförbunden också in till samtal kring det landsomfattande demokratiinitiativet #vimåsteprata. Panelsamtal och läsning ur boken "Handbok för demokrater" kommer att lyfta frågor som Är demokratin verkligen hotad? Vilka mekanismer hotar demokratin i så fall och vad är samhällets ansvar?

Läs mer om programpunkterna och studieförbundens medverkan i årets politikervecka i Järva.

Studieförbunden deltar i den tredje upplagan av Järvaveckan och passar på att lyfta fram vikten av det goda samtalet. ”Allt är politik” slår initiativtagarna för Järvaveckan fast. Vi säger: Att tala politik är silver. Att delta i samtal på lika villkor är guld. Att kombinera båda är folkbildning.

Studieförbunden bildades 1903, då under namnet Folkbildningsförbundet, och har sedan starten haft till uppgift att agitera för folkbildning och demokrati.