Skip to main content

Mångfald och lika villkor i Studiefrämjandet

Nyhet   •   Feb 26, 2013 09:20 CET

Studiefrämjandet är till för alla!

– Studiefrämjandet ska visa att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbete på allvar, det är en del av organisationens arbete med social hållbarhet och utveckling, säger Tjia Torpe, förbundschef på Studiefrämjandet, vars förbundsstyrelse nyligen antagit en ny mångfaldspolicy.

Målet med mångfaldsarbetet är att alla ska känna sig välkomna i cirklar och kulturprogram, oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Ambitionen är att alla anställda ska vara involverade och medvetna om sina egna och Studiefrämjandets normer och värderingar, för att organisationen ska bli än mer välkomnande och inkluderande för alla.

– Hur ser det ut i Studiefrämjandets verksamhet, på våra arbetsplatser och i våra styrelser? Speglar vi det omgivande samhället? Är vi trovärdiga? Delar vi erfarenheter med de personer vi vill nå i verksamheten? Den typen av frågor måste vi ställa oss själva för att bli mer medvetna och lyhörda kring allt som berör mångfald, säger Karin Ekermann, mångfaldssamordnare på Studiefrämjandet riksförbundet.

Hon säger att det är särskilt viktigt med bemötandet av cirkelledare och deltagare, rekrytering av personal och utbildning av valberedningar.

En ständigt pågående process

I hela landet pågår satsningar inom Studiefrämjandet för att inkludera alla i verksamheterna – bland annat för att nå fler tjejer i musikverksamheten, för att öka samarbetet med etniska föreningar och för att erbjuda friluftsliv och naturupplevelser till personer med funktionsnedsättning.

Under 2012 har Studiefrämjandet anordnat tre centrala konferenser – i Stockholm, Göteborg, Sundsvall – på temat mångfaldsfrågor. Konferenserna ingår i en riksövergripande satsning i syfte att utbilda personal och förtroendevalda.

– Konferensen väckte många frågor om oss som organisation och om mig som människa. Den var viktig! säger Hans Jacobsson, verksamhetschef i Göteborg och Mölndal, som tillsammans med ett femtiotal andra diskuterade mångfaldsfrågor, fördomar och normer i samband med en av konferenserna.

Ytterligare interna satsningar har genomförts för att öka medvetenheten hos medarbetare inom Studiefrämjandet kring mångfaldsfrågor.

I slutet av 2011 arrangerades en konferens om tillgänglighet och en ”checklista” om tillgänglighet har tagits fram.

Ett särskilt pass om mångfaldsfrågor har också genomförts på en chefskonferens liksom ett nätverksmöte för handläggare som arbetar med prioriterade målgrupper.

En konferens för kultur- och musikhandläggare har arrangerats i samarbete med insamlingsstiftelsen ”Crossing Boarders”, detta för att erbjuda verktyg för en jämställd musikverksamhet.

– Konferenserna har varit uppskattade. De har väckt tankar kring vilka insatser som krävs och vars och ens roll i mångfaldsarbetet, berättar Karin Ekermann.

Ett studiematerial, ”På lika villkor”, har också producerats. Det innehåller fakta, diskussionsfrågor, övningar och en mall för mångfaldsplan, för att alla avdelningar inom Studiefrämjandet ska kunna skriva en egen mångfaldsplan. Materialet är skrivet för att vara lättillgängligt och innehåller exempel från Studiefrämjandet och organisationens medlemsorganisationer.

– Det viktigaste är att inse att mångfaldsplanen inte är något man skriver i en hast för att sedan kunna pricka av ännu en uppgift i en kom-ihåg-lista.  Alla i personalen måste involveras och det måste få ta tid! understryker Karin Ekermann, som menar att mångfaldsarbete är en ständigt pågående process.

Arbetet fortsätter

Under året som kommer ska det bland annat arrangeras ytterligare en rikstäckande konferens om mångfaldsfrågor och mångfaldsfrågorna kommer att tas upp på nytt på en chefskonferens. En breddning av musikverksamheten kommer att diskuteras på en kulturkonferens.

– Musiken är Studiefrämjandets största verksamhet. För att kunna attrahera fler tjejer och fler unga boende i socioekonomiskt utsatta områden behöver vi bredda vår kompetens och bli bättre på att arbeta med andra genrer, metoder och i ännu högre grad med uppsökande verksamhet, säger Johan Kellokumpu. Utvecklingsledare inom Kultur och Samhälle på Studiefrämjandet riksförbundet.

Linda Harling
Informatör och opinionsbildare på Studiefrämjandet riksförbundet

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy