Skip to main content

Trädgård, natur och vila på Bok och Bibliotek

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 17:20 CEST

I den gröna, vackra miljön uppe på avdelningen Mat & Trädgård på Bok och Bibliotek erbjuder Studiefrämjandet en stunds avkoppling. Våra föreläsare på Trädgårdscenen lär dig om stadsodling, njuta av naturen, mota sniglar, designa trädgården, gilla förnyelsebar energi, hantera stress, bota klimatångest och mycket mer.

På Bokmässans avdelning Mat och Trädgård den 23 till 26 september visar vi upp vår spännande verksamhet och vårt rika kursutbud inom natur, miljö och kultur. Vi ger dig tips på hur du kan vidareutveckla ditt intresse, din hobby bortom faktaböckerna – vilka kurser du kan gå, vilka utflykter och föreläsningar du kan delta på och hur du kan starta din egen studiecirkel.

På Trädgårdsscenen talar flera av Studiefrämjandets föreläsare och föreningsaktiva inom natur och trädgård och odling. Hör om hur du kan utnyttja stadens ej bebyggda ytor till att odla dina egna grödor. Eller lyssna på hur eritreanska familjer utnyttjar naturen i Åre som integrations- och rekreationskälla.

Flera av föredragen handlar om naturens positiva inverkan på människan, bland annat hur stadens natur kan fungera som luftrenare och hur trädgård och natur kan lindra stress. Studiefrämjandets programinslag på Trädgårdscenen

Torsdag 23 september
10.50 Omställning Göteborg ”Odla där stad möter landsbygd”
12.10 Ted von Proschwitz ”Sniglar i trädgården, vad kan vi göra?”
13.30 Naturskyddsföreningen ”Varför behöver vi natur i staden?”
15.30 Anette Altrè ”Designtips för en drömträdgård”

Fredag 24 september
10.50 Naturskyddsföreningen "Om bristen på natur i Sverige”
12.10 Anette Altrè ”Designtips för en drömträdgård"
13.30 Omställning Göteborg ” Odla där stad möter landsbygd”
14.50 Ekocentrum ”Naturens Kraft – Naturens Energi

Lördag 25 september
10.50 Klimax ”Stadsodling”
12.10 Omställning Göteborg ”Odla där stad möter landsbygd”
13.30 Anette Altrè ”Designtips för en drömträdgård"
15:30 ”Eritreanska Föreningen i Göteborg ”Åre – ett möte med naturen"

Söndag 27 september
10.50 Ekocentrum ” Naturens Kraft – Naturens Energi"
12.10 Omställning Göteborg ”Odla där stad möter landsbygd”
13.30 Anette Altré ”Designtips för en drömträdgård”
14.50 Stadsjord ”Grisar och odlingslotter i staden”    

Kort om våra föreläsningar och föreläsare  

Odla där stad möter landsbygd med Omställning Göteborg
Omställning Göteborg presenterar hur ett Odlingskooperativ hänger ihop med praktisk omställning, sätt att göra staden mer självförsörjande samtidigt som man har roligt ihop.

Omställning Göteborg arbetar praktiskt med lösningar för att ställa om till ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt långsiktigt hållbart samhälle, ett samhälle som inte är baserat på, fosila bränslen eller ohejdad ekonomisk tillväxt utan som har respekt för naturens gränser och det levandes behov och möjligheter.  

Omställning Göteborg är en del av det internationella nätverket Transition Network. Detta nätverk har sin upprinnelse i en övertygelse att svaren på de kriser vi står inför, natur, klimat, olja, ekonomi, bäst står att finna i lokalsamhällen, och med hjälp av människors gemensamma lust och kunskap.

Läs mer om Omställning Göteborg  


Sniglar i trädgården med Ted von Proschwitz
Genom sitt aggressiva, glupska ätbeteende, sin förmåga att massföröka sig och sprida sig lätt, har den spanska skogssnigeln ("mördarsnigeln") snabbt blivit en svår skadegörare i trädgårdar.

Under senare år har arten även kommit att orsaka skador i kommersiella odlingar och i jordbruket. 2009 sammanfattade Ted von Proschwitz mer än 30 års erfarenhet av arten (och andra sniglar) i Sverige, samt egna och andras forskningsresultat i boken "Snigel - fridstörare i örtagården - vetenskap och fakta".

I föredraget kommer snigelns biologi, levnadssätt och livscykel att behandlas - utgående därifrån ges råd och rekommendationer om bekämpning och förebyggande åtgärder mot arten.

Ted von Proschwitz är doktor i zoologi och 1.e intendent vid Göteborgs Naturhistoriska Museum. I sin forskning har han bl.a hållit på med kulturspridning av snäckor och sniglar - speciellt den spanska skogssnigeln ("mördarsnigeln"). 
 
Läs mer om Ted och sniglar


Varför behöver vi natur i staden med Gustav Sjöblom - Naturskyddsföreningen  
Naturvården i Sverige är för defensiv. Föredraget är inspirerat av naturvårdsprojektet Wicken Fen i Cambridgeshire, där man har en hundraårsplan för att återskapa flera kvadratmil våtmark, trots att det inte finns någon expropriationsrätt och att man alltså måste vänta tills någon markägare råkar vilja sälja och då bjuda över andra intressenter. I sydöstra England har naturen mer eller mindre ”tagit slut” och hoppet står till den typen av visionära och framåtsyftande projekt. I Sverige handlar naturvård alltför ofta om hur mycket man kan tolerera att befintliga naturvårdsområden naggas i kanten. Ska det behöva gå lika långt som i sydöstra England innan vi börjar göra hundraårsplaner?

Gustav Sjöblom är ordförande för Naturskyddsföreningen i Göteborg. Han har varit aktiv i miljörörelsen sedan han klev in på ett fältbiologmöte som 10-åring och brinner särskilt för trafikfrågor och biologisk mångfald. På dagarna är han forskare i teknik- och näringslivshistoria på Chalmers.

Läs mer om Naturskyddsföreningen


Om bristen på natur i Sverige med Camilla Wenke - Naturskyddsföreningen
Vi kommer att få höra om att vikten av en utemiljö med grönska och vatten i kombination är en viktig del av stadsplaneringen för att minska det urbana livets klimatpåverkan, förbättra vår hälsa och trivsel och för att öka den biologiska mångfalden i staden.

Beskrivningar och exempel på grönytors positiva påverkan på stadsmiljön kommer att beskrivas och exemplifiseras, som ett inlägg i dagens diskussion om att förtätning av stadsmiljöerna är det bästa för att få en hållbar stad.  

Camilla Wenke är med i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Göteborg och arbetar som landskapsarkitekt på företaget Ramböll i Göteborg med bla utformning av stadens
utemiljön för en hållbar stadsutveckling.

Läs mer om Naturskyddsföreningen

Läs mer om Ramböll


Designtips för en drömträdgård med Anette Altré

Drömmer du om att anlägga ett mini-Versaille i villaträdgården eller vill du hellre se en John Bauer-skog utanför fönstret? Anette Altré från Studiefrämjandet i Göteborg presenterar grundläggande principer för trädgårdsdesign, visar bilder från olika trädgårdar och ger praktiska exempel för din egen täppa. Få tips och idéer som du kan använda och förverkliga i din egen trädgård.

Anette Altré från Studiefrämjandet i Göteborg är en av Studiefrämjandets många duktiga cirkelledare inom området natur och trädgård. Sedan en tid tillbaka samarbetar Studiefrämjandet med Koloniträdgårdsförbundet.

Nyfiken på våra trädgårdskurser? Se i vårt utbud 


Stadsodling med Klimax

Smart mat är lokalproducerad mat. Det är inte mat som har fraktats hundratals mil för att nå matbutiken. Klimax anser att det är hög tid att börja producera mat lokalt!

Klimax är ett nätverk av grupper och människor som tillsammans verkar för en snabb övergång till ett fossilfritt samhälle. Genom opinionsbildning och direkt aktion vill vi utmana "buisness as usual" och bygga en klimatrörelse som ser lösningarna.

Läs mer om Klimax  


Åre – ett möte med naturen med Eritreanska Föreningen i Göteborg
  
I februari i år åkte ett fyrtiotalpersoner i olika åldrar från olika eritreanska familjer till Åre för att få en känsla för den svenska naturen och dess potential som själslig kraftkälla och integrationsfaktor i det svenska samhället.

Hör om hur natur, motion och hälsa kan nyttjas i integrationssyfte. Eritreanska föreningen i Göteborg är en aktiv förening med drygt 250 medlemmar i olika åldrar och har funnits till sedan 1980-talet. Föreningens allmänna uppdrag är att se till medlemmarnas välbefinnande i alla sammanhang. bekämpa diskrimineringen, rasism, jämställdhet, kulturell vilsenhet och befrämja hälsan samt jobba för integration.


Naturens Kraft – Naturens Energi med Christer Owe Ekocentrum

Naturen bjuder på energi både för själen och för samhället. Christer Owe, verksamhetsledare på Ekocentrum, talar om människans oerhörda beroende av naturen, en hållbar natur.

Christer Owe talar bla om sol, vind, vatten och annan förnyelsebar energi som en av lösningarna på klimatfrågan. Men också om naturen som kraftkälla för stressade.

Christer Owe är verksamhetsledare på Ekocentrum som bl.a. har Sveriges största miljöutställning och där Studiefrämjandet är en av stiftarna. Tillsammans erbjuder vi spännande föreläsningar och möteskvällar kring klimatfrågan, ekologi och samhällsutveckling.

Läs mer om Ekocentrum


Grisar och odlingslotter i staden med Niklas Wennberg – Stadsjord
Projektet Stadsjord som startat i Göteborg genom att med hjälp av grisar odla upp kyrkans mark mitt i staden har nu pågått sedan i våras och blivit ett lyckat exempel på att skapa känsla för egenodlad mat, vänskap och hopp inom ramarna för ett hållbart och inspirerande kvarter.

Niklas Wennberg har genom konsultbolaget POND arbetat i mer än 20 år med miljö- och hållbarhetsfrågor i Sverige och utomlands. Niklas Wennberg är verksamhetsledare för Stadsjord och var Änglamarkspristagare 2009 för sitt arbete med hållbar fiskeriförvaltning i nordiska och sydostasiatiska vatten.

Läs mer om Stadsjord


Cirkeln på mässan

Vår tidskrift Cirklen är också med på mässan. Du hittar den i Kulturtidskrifternas monter.
Läs mer om Kulturtidskrifternas monter

Vill du veta mer om oss på Trädgårdsmässan? Kontakta Kristina Eberth 070-6192536, eller kristina.eberth@studieframjandet.se

De flesta människor vill lära, skapa och vara aktiva, oavsett var i livet de befinner sig. Studiefrämjandet vill möta detta behov. Vi är ett av Sveriges största studieförbund och finns över hela landet, med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar.

Studiefrämjandet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur. Men vår verksamhet är öppen för alla och spänner över vitt skilda områden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy