This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Video -

Äppelviksskolan jobbar flerspråkigt

Senhösten 2017 träffade vi entusiastiska elever och lärare på Äppelviksskolan i Stockholm. De berättar om nyttan av Studi och om hur de animerade filmerna stimulerar lärandet.
  • Licens: Användning i media
  • Filformat: .mp4
  • Videolängd: 6:37
Ladda ner

Ämnen

Taggar


Studi är ett flerspråkigt digitalt läromedel med korta, animerade lektionsfilmer. Filmernas ljud och undertexter finns översatta till de vanligaste modersmålen bland nyanlända. Det ger alla möjlighet att följa med i undervisningen på sitt starkaste språk.Tillsammans med forskare och ca 80 kommuner bedriver Studi forsknings- och utvecklingsprojektet Språkprojektet – Skola för alla från första dagen. Målet är att utveckla det bästa möjliga digitala läromedlet för alla, oavsett förutsättningar.

Presskontakt