This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Video -

Sara Svanlund på Språkprojektets årliga seminarium på Almedalen 2019

Sara Svanlund tycker vi ska fokusera på vikten av läraren, oavsett om undervisningen sker i klassrummet eller via fjärrundervisning. Fjärrundervisning kan vara en lösning på problemen med lärarbrist och stora geografiska avstånd. För att digitala läromedel ska vara ett bra komplement, är det viktigt att lärarna får tid att kvalitetssäkra och granska de digitala läromedel som finns tillgängliga.
  • Licens: Användning i media
  • Filformat: .mp4
  • Videolängd: 1:49
Ladda ner

Ämnen

Taggar


Studi är ett flerspråkigt digitalt läromedel med korta, animerade lektionsfilmer. Filmernas ljud och undertexter finns översatta till de vanligaste modersmålen bland nyanlända. Det ger alla möjlighet att följa med i undervisningen på sitt starkaste språk.Tillsammans med forskare och ca 80 kommuner bedriver Studi forsknings- och utvecklingsprojektet Språkprojektet – Skola för alla från första dagen. Målet är att utveckla det bästa möjliga digitala läromedlet för alla, oavsett förutsättningar.

Presskontakt