Media no image

​Uppsala BIO får fortsatt Vinnova stöd efter internationell utvärdering

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 11:29 CEST

Två internationella professorer inom områdena regional ekonomisk utveckling och policyutveckling utvärderade under maj Uppsala BIO på uppdrag av Vinnova. Bedömarnas positiva omdömen tillsammans med Vinnovas egen utvärdering resulterade i ytterligare en period med sk Vinnväxtfinansiering.

- Utvärderingen visar tydligt att Uppsala BIO spelar en viktig roll för life science branschen i regionen men också att vi bidrar på nationell nivå, konstaterar Christina Frimodig, vd STUNS, stiftelsen som Uppsala BIO är en del av.

Uppsala BIO har sedan tidigare fått utökat stöd av de regionala finansiärerna, fem beviljade EU-ansökningar och nu fortsatt stöd av Vinnova 2018-2019. Det betyder att Uppsala BIO har en bra finansiell grund att stå på inför de kommande åren.

Fortsatt stöd – ändrat fokus

Erik Forsberg, verksamhetschef vid Uppsala BIO uppskattar särskilt de internationella utvärderarnas bedömning att Uppsala BIO lyckats förena målet att stärka life science sektorn regionalt samtidigt som man lyckats bidra till och genomföra nationellt påverkansarbete:

- Bland annat fick vi i uppdrag av Vinnova att sprida den av oss framtagna BIO-X metodiken till övriga Sverige. Det har vi gjort dels genom tre nationella utlysningar och dels genom kunskapsöverföring till det nationella strategiska innovationsprogrammet Swelife som nu använder delar av metoden i sitt sk Hands-on stöd.

Uppsala BIOs roll har alltid varit att identifiera luckor och svagheter i nnovationssystemet, regionalt- och nationellt, och testa olika lösningar för att överbrygga dessa.

-2003, när Uppsala BIO startade som ett av de första Vinnväxtinitiativen, var bristen på stöd för tidiga innovationsprojekt ett område som behövde åtgärder och orsaken till att vi utvecklade BIO-X programmet. Men sedan några år tillbaka har Uppsala universitetens innovationskontor och en av landets bästa företagsinkubatorer, UIC som hjälper start-up bolag och forskare med sina idéer. Så vi fortsätter att använda BIO-X metodiken men för andra syften, berättar Erik Forsberg.

-Vi har bland annat ett tydligare fokus på mellanstora bolag, hur de kan fortsätta att växa och utveckla sig i vår region. Ett annat projekt handlar om att få små bolag att samarbete med större och internationella bolag på ett sådant sätt att bägge parter tjänar på samarbete.

Vinnova vill se mer och ny processmetodik

Vinnova menar att Uppsala BIO under sin tid som Vinnväxtinitiativ har utvecklats till "en stark innovationsmiljö som uppnått framgångar både vad gäller operativt resultat som strukturella effekter på innovationssystemet". Vinnova betonar att Uppsala BIO har stor betydelse för utvecklingen i regionen samtidigt som rollen och legitimiteten på nationell nivå blivit allt starkare. Bland annat lyfter man fram hur Uppsala BIO genom BIO-X-metodiken skalat upp framgångsrik processmetodik till nationell nivå och till de strategiska innovationsprogrammen. Något som Vinnova gärna vill se mer av.

- Vi arbetar hela tiden med att utveckla vårt stöd och vår metodik. Uppsala BIO ska verka där det finns någon typ av gap. Just nu funderar vi på hur våra erfarenheter från öppen innovation och våra metoder för att stötta projekt kan användas för att tillgängliggöra viktig infrastruktur för life science branschen, berättar Erik Forsberg.

- Bland annat kommer Uppsala BIO att delta i uppbyggnaden av Bioprocess Innovation Center, den nya infrastrukturen för stöd till produktion av biologiska läkemedel som byggs på GE Healthcares område i Uppsala.

STUNS arbetar för uthållig regional tillväxt och stärkt regional attraktionskraft med inriktning på att förbättra villkoren för långsiktigt värdeskapande företagande i Uppsala.

Två internationella professorer inom områdena regional ekonomisk utveckling och policyutveckling utvärderade under maj Uppsala BIO på uppdrag av Vinnova. Bedömarnas positiva omdömen tillsammans med Vinnovas egen utvärdering resulterade i ytterligare en period med sk Vinnväxtfinansiering.

Läs vidare »
Xonfkgyk2294yf5jiqmq

​Stärkt konkurrenskraft för life science branschen genom bättre kompetensutveckling

Nyheter   •   Mar 08, 2017 16:04 CET

Kartläggning av medarbetarnas kompetenser ska ge life science bolagen möjlighet till bättre och effektivare fortbildning och rekrytering i framtiden. Två bolag har testat ett nytt valideringskoncept med lovande resulat.

Faxn2s4iscetfdiswkyu

​Female Energy Evening – ny nischad mötesplats i Uppsala för energibranschen

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 10:51 CET

Nu skapar STUNS Energi en ny mötesplats i Uppsala för kvinnliga studenter och start-up bolag. Första Female Energy Evening gästas bland annat av Jenny Larsson, Årets Kraftkvinna 2016 och fyra av Sveriges mest spännande clean tech-företag.

Fjgb8ifon6rxzqjptqxm

Datorer ska kunna ställa solprognos

Nyheter   •   Feb 13, 2017 11:14 CET

Uppsala universitet har tillsammans med STUNS och landstingsservice vid Region Uppsala startat ett projekt för att titta på hur beräkningar av elanvändningen och produktionen kan gå till. Med hjälp av bland annat statistiska modeller och artificiell intelligens är tanken att träna datorer i att förutspå solelproduktion och elanvändning.

Tmnoirswufsdqkpihhbt

​Are you interested in knowing more about how the large-scale infrastructures ESS and MaxIV can be used in Life Science?

Nyheter   •   Jan 16, 2017 09:02 CET

Information meeting on European Spallation Source (ESS) and MaxIV

Media no image

​Glädjande beslut att regeringen ska jobba för EMA till Stockholm – Uppsala

Nyheter   •   Dec 08, 2016 08:57 CET

Christina Frimodig, VD på STUNS är mycket nöjd med beslutet att Sverige ska ansöka om EMA (The European Medicines Agency) vid en omlokalisering och att man bestämt att det blir Stockholm – Uppsala regionen som pekas ut som lämpligast etableringsort:

- EMA är en viktig myndighet för hela life science industrin och en flytt måste kunna göras utan att verksamheten avstannar. Det är fantastiskt roligt att regeringen ser att Uppsala och Stockholm har kompetens och infrastruktur som kan bidra till en smidig flytt och korta uppstartstiden. Till det kommer att det svenska Läkemedelsverket redan idag är en av EMAs viktigaste samarbetspartners och den starka forskning som finns i regionen.

Christina Frimodig betonar också att samarbetet mellan Stockholm och Uppsala stärks i processen för att få EMA till Sverige:

- Vi jobbar nära varandra för att kunna ta fram ett vasst förslag för etablering. Ska Sverige kunna ta hem det här så måste vi ta tillvara på alla våra olika styrkor för att visa att Sverige är den bästa platsen för ny EMA lokalisering.

Erik Forsberg, vd för Uppsala BIO är också nöjd med beslutet att gå fram med Uppsala-Stockholm som etableringsort:

- Uppsala - Stockholm är Sveriges största life-science kluster och vi har nyligen fått glädjande siffror från Sweden BIO att antalet kliniska prövningar fortsätter att öka, ett av de viktigaste styrkebevisen för branschen. En etablering av EMA i Sverige skulle ytterligare stärka oss och öka intresset för internationella bolag att stanna i Sverige eller flyta sig hit.

Beslutet att EMA ska omlokaliseras har inte ännu inte fattats av EU.

Christina Frimodig, VD på STUNS och Erik Forsberg, vd på Uppsala BIO är mycket nöjda med att regeringen nu beslutar att Sverige ska ansöka om EMA (The European Medicines Agency) vid en omlokalisering och attförslaget är att Stockholm – Uppsala regionen pekas ut som lämpligast etableringsort.

Läs vidare »
X69csczaut5uwyle6kle

Life Science-stafetten till Uppsala 2017: Tema samverkan

Nyheter   •   Dec 07, 2016 10:07 CET

Den fjärde versionen av IKEMs Life Science-stafett äger rum i Uppsala 1 februari 2017: Tema är samverkan och bland deltagarna syns Christina Frimodig, VD, STUNS, Yvonne Näsström, Näringslivsdirektör, Uppsala kommun, ​Anders Lönnberg, Regeringens samordnare för Life Science och ​Tomas Lithner, Avdelningschef e-hälsotjänster, E-hälsomyndigheten.

Okztzdw4d4ggtzpanjeb

​Svenska Solelmässan - fokus på ny miljöteknik

Nyheter   •   Nov 23, 2016 15:04 CET

Svenska Solelmässan 2016 bjuder på ett fullspäckat seminarieprogram, en mässdel där branschens bolag presenterar sig och en nystartad scen där Startup bolag inom miljöteknik kan presentera nya innovativa tjänster och produkter.

Boa5wxj5qzpoqzqll7ix

​Pressinbjudan: Möt det senaste inom solenergi och ny miljöteknik - under en dag och ett tak

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2016 17:18 CET

Svenska Solelmässan i Uppsala samlar de ledande aktörerna inom solenerginäringen och stora delar av Sveriges fastighetsägare. En av nyheterna på mässan är Green Innovation Standup. Där presenterar några av Sveriges hetaste miljöteknikbolag sina produkter och tjänster på scen.

Ejtpvmdl72xyrbvkans0

​Göran Enander ny ordförande i STUNS

Nyheter   •   Okt 18, 2016 14:43 CEST

Regeringen har utsett Göran Enander till ny landshövding och chef för Länsstyrelsen i Uppsala län. Av tradition innebär också posten som landshövding att man blir styrelseordförande i STUNS.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Stuns

Samverkan föder nya möjligheter

Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle – STUNS initierades 1983.

STUNS samlar beslutsfattare kring gemensamma frågor i skärningspunkten mellan universitet, näringsliv och samhälle. STUNS skapar förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft i Uppsalaregionen genom initiativ, aktiviteter och projekt inom tre strategiska fokusområden: life science, energi samt innovation och affärer.

Adress

  • Stuns
  • Dag hamarskölds väg 10 B
  • 751 83 Uppsala
  • SWEDEn