Ny VD för STUNS utsedd

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 10:11 CEST

Styrelsen för STUNS beslöt idag att anställa Andreas Larsson som ny VD från den 1 oktober. Han efterträder Christina Frimodig som går i pension.

Andreas Larsson kommer närmast från USA där han varit teknisk-vetenskapligt råd och kontorschef vid Office of Science & Innovation på svenska ambassaden i Washington DC. Han har erfarenhet från olika delar av svenska innovationssystemet såsom forsknings- och innovationsfinansiären Vinnova, analysmyndigheten Tillväxtanalys, gruvbolaget LKAB, konsultföretaget Accenture och gedigen internationell erfarenhet med vistelser vid bl a Stanford University i USA, Nihon University i Japan och NTU i Singapore. Andreas är civilingenjör i Industriell ekonomi och teknisk doktor i industriell organisation från Luleå tekniska universitet.

- Jag ser fram emot att främja samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och offentliga organisationer, för att stödja utvecklingen av företag och regionens attraktions- och konkurrenskraft. Uppsala är oerhört spännande med excellent utbildning och företagande i absolut framkant säger Andreas Larsson

- Vi har fått en ny VD med spännande bakgrund som vi är övertygande om kommer att utveckla vårt arbete ytterligare säger styrelsens ordförande, landshövding Göran Enander.

Mer information:

Andreas Larsson ny VD, 070-377 18 38
Göran Enander, ordf, 070-553 83 85

Om STUNS

STUNS är Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv o samhälle. Styrelsen består av de ledande företrädarna för Uppsala universitet, SLU, Handelskammaren i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala och Uppsala kommun. Landshövdingen är styrelsens ordförande.

STUNS arbetar för uthållig regional tillväxt och stärkt regional attraktionskraft. En stor del av verksamheten är därför inriktad på att förbättra villkoren för företagande som är långsiktigt värdeskapande

Styrelsen för STUNS beslöt idag att anställa Andreas Larsson som ny VD från den 1 oktober. Han efterträder Christina Frimodig som går i pension.

Läs vidare »

​Lunchseminarium 24 januari: Kapitalinflöde och tillväxt i tidiga life scienceföretag

Nyheter   •   Dec 20, 2017 16:32 CET

STUNS och Advokatfirman Lindahl har låtit kartlägga inflödet av emissionskapital till små- och medelstora företag inom Uppsalas life science 2005-2015, totalt 5 miljarder. Slutsatserna av kartläggningen presenteras och diskuteras vid ett lunchseminarium i Uppsala 24 januari.

​Innovation Hub Uppsala - nytt hus samlar innovationsstödet i Uppsala Science Park

Nyheter   •   Nov 13, 2017 14:44 CET

I december flyttar STUNS, STUNS Energi, Uppsala BIO, Uppsala Innovation Center, UIC och Uppsala Universitet Innovation, UUI, UU Holding AB och SLU Holding in i den sk Hubben, den nya byggnaden mitt i Uppsala Science Park. I entréplanet samlas alla innovationsstödjande organisationer i en gemensam lokal kallad Innovation Hub Uppsala.

​Solelmässan 2017 – rekordintresse igen?

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 09:10 CET

Svenska Solelmässan anordnas årligen av Energikontoret i Mälardalen, STUNS Energi, Uppsala kommun och Svensk Solenergi. Solelmässan i Uppsala, som 2017 äger rum 28 november, har blivit en av Sveriges största mötesplatser för energiteknik. Årets program har bland annat fokus på energilager.

Ny podd ger röst åt Uppsalas företagare

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 13:24 CEST

Misstag och succéer, högprofilerade företagare och idérika entreprenörer. Allt skildras i STUNS nya poddserie, om och med innovatörer och företagare i Uppsala. I Sveriges fjärde största stad finns landets kanske bästa innovationsstöd, och alltfler bolag överlever den tuffa startupfasen.

​Uppsala BIO får fortsatt Vinnova stöd efter internationell utvärdering

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 11:29 CEST

Två internationella professorer inom områdena regional ekonomisk utveckling och policyutveckling utvärderade under maj Uppsala BIO på uppdrag av Vinnova. Bedömarnas positiva omdömen tillsammans med Vinnovas egen utvärdering resulterade i ytterligare en period med sk Vinnväxtfinansiering.

- Utvärderingen visar tydligt att Uppsala BIO spelar en viktig roll för life science branschen i regionen men också att vi bidrar på nationell nivå, konstaterar Christina Frimodig, vd STUNS, stiftelsen som Uppsala BIO är en del av.

Uppsala BIO har sedan tidigare fått utökat stöd av de regionala finansiärerna, fem beviljade EU-ansökningar och nu fortsatt stöd av Vinnova 2018-2019. Det betyder att Uppsala BIO har en bra finansiell grund att stå på inför de kommande åren.

Fortsatt stöd – ändrat fokus

Erik Forsberg, verksamhetschef vid Uppsala BIO uppskattar särskilt de internationella utvärderarnas bedömning att Uppsala BIO lyckats förena målet att stärka life science sektorn regionalt samtidigt som man lyckats bidra till och genomföra nationellt påverkansarbete:

- Bland annat fick vi i uppdrag av Vinnova att sprida den av oss framtagna BIO-X metodiken till övriga Sverige. Det har vi gjort dels genom tre nationella utlysningar och dels genom kunskapsöverföring till det nationella strategiska innovationsprogrammet Swelife som nu använder delar av metoden i sitt sk Hands-on stöd.

Uppsala BIOs roll har alltid varit att identifiera luckor och svagheter i innovationssystemet, regionalt- och nationellt, och testa olika lösningar för att överbrygga dessa.

-2003, när Uppsala BIO startade som ett av de första Vinnväxtinitiativen, var bristen på stöd för tidiga innovationsprojekt ett område som behövde åtgärder och orsaken till att vi utvecklade BIO-X programmet. Men sedan några år tillbaka har Uppsala universitetens innovationskontor och en av landets bästa företagsinkubatorer, UIC som hjälper start-up bolag och forskare med sina idéer. Så vi fortsätter att använda BIO-X metodiken men för andra syften, berättar Erik Forsberg.

-Vi har bland annat ett tydligare fokus på mellanstora bolag, hur de kan fortsätta att växa och utveckla sig i vår region. Ett annat projekt handlar om att få små bolag att samarbete med större och internationella bolag på ett sådant sätt att bägge parter tjänar på samarbete.

Vinnova vill se mer och ny processmetodik

Vinnova menar att Uppsala BIO under sin tid som Vinnväxtinitiativ har utvecklats till "en stark innovationsmiljö som uppnått framgångar både vad gäller operativt resultat som strukturella effekter på innovationssystemet". Vinnova betonar att Uppsala BIO har stor betydelse för utvecklingen i regionen samtidigt som rollen och legitimiteten på nationell nivå blivit allt starkare. Bland annat lyfter man fram hur Uppsala BIO genom BIO-X-metodiken skalat upp framgångsrik processmetodik till nationell nivå och till de strategiska innovationsprogrammen. Något som Vinnova gärna vill se mer av.

- Vi arbetar hela tiden med att utveckla vårt stöd och vår metodik. Uppsala BIO ska verka där det finns någon typ av gap. Just nu funderar vi på hur våra erfarenheter från öppen innovation och våra metoder för att stötta projekt kan användas för att tillgängliggöra viktig infrastruktur för life science branschen, berättar Erik Forsberg.

- Bland annat kommer Uppsala BIO att delta i uppbyggnaden av Bioprocess Innovation Center, den nya infrastrukturen för stöd till produktion av biologiska läkemedel som byggs på GE Healthcares område i Uppsala.

STUNS arbetar för uthållig regional tillväxt och stärkt regional attraktionskraft med inriktning på att förbättra villkoren för långsiktigt värdeskapande företagande i Uppsala.

Två internationella professorer inom områdena regional ekonomisk utveckling och policyutveckling utvärderade under maj Uppsala BIO på uppdrag av Vinnova. Bedömarnas positiva omdömen tillsammans med Vinnovas egen utvärdering resulterade i ytterligare en period med sk Vinnväxtfinansiering.

Läs vidare »

​Stärkt konkurrenskraft för life science branschen genom bättre kompetensutveckling

Nyheter   •   Mar 08, 2017 16:04 CET

Kartläggning av medarbetarnas kompetenser ska ge life science bolagen möjlighet till bättre och effektivare fortbildning och rekrytering i framtiden. Två bolag har testat ett nytt valideringskoncept med lovande resulat.

​Female Energy Evening – ny nischad mötesplats i Uppsala för energibranschen

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 10:51 CET

Nu skapar STUNS Energi en ny mötesplats i Uppsala för kvinnliga studenter och start-up bolag. Första Female Energy Evening gästas bland annat av Jenny Larsson, Årets Kraftkvinna 2016 och fyra av Sveriges mest spännande clean tech-företag.

Datorer ska kunna ställa solprognos

Nyheter   •   Feb 13, 2017 11:14 CET

Uppsala universitet har tillsammans med STUNS och landstingsservice vid Region Uppsala startat ett projekt för att titta på hur beräkningar av elanvändningen och produktionen kan gå till. Med hjälp av bland annat statistiska modeller och artificiell intelligens är tanken att träna datorer i att förutspå solelproduktion och elanvändning.

​Are you interested in knowing more about how the large-scale infrastructures ESS and MaxIV can be used in Life Science?

Nyheter   •   Jan 16, 2017 09:02 CET

Information meeting on European Spallation Source (ESS) and MaxIV

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Kommunikations- och marknadsföringsansvarig STUNS, Uppsala BIO och STUNS Energi

Om STUNS

Samverkan föder nya möjligheter

Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle – STUNS initierades 1983.

STUNS samlar beslutsfattare kring gemensamma frågor i skärningspunkten mellan universitet, näringsliv och samhälle. STUNS skapar förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft i Uppsalaregionen genom initiativ, aktiviteter och projekt inom tre strategiska fokusområden: life science, energi samt innovation och affärer.

Adress

  • STUNS
  • Dag Hammarskjölds väg 38
  • SE-751 83 Uppsala
  • Sweden