Skip to main content

​Stärkt konkurrenskraft för life science branschen genom bättre kompetensutveckling

Nyhet   •   Mar 08, 2017 16:04 CET

”SMART industri i östra Mellansverige” ska stärka villkoren för industrin i regionen.

Kartläggning av medarbetarnas kompetenser ska ge life science bolagen möjlighet till bättre och effektivare fortbildning och rekrytering i framtiden.

Det övergripande målet för Uppsalas delprojekt inom det ESF stödda projektet ”SMART industri i östra Mellansverige” är att utreda om ett valideringskoncept för att säkerställa kompentens hos de operatörer som redan arbetar eller ska rekryteras till life science industrin kan förenkla och förbättra kompetensutveckling och rekrytering. Projektet går ut på att ta ett befintligt verktyg, Industriteknik Bas (ITB) som togs fram 2015 av tillverkningsindustrins aktörer, och anpassa valideringskonceptet till life science branschens behov.

Industrin utvärderar
Delprojektets analysfas är nu klar och arbete går under våren in i en mer operativ fas. Produktion inom life science-industri sträcker sig från enkel, manuell, tillverkning till högteknologisk processindustri. Ett valideringsverktyg som ska upplevas som värdefullt och användbart inom branschen måste kunna hantera detta på ett bra sätt.

Eva Nicklasson, Uppsala BIO, är projektledare och nöjd med utfallet hittills:

- Vi har testat verktyget på 25 medarbetare vid två bolag och resultatet är så positivt att vi kommer att fortsätta att se vad som krävs för att få fram ett optimalt valideringsverktyg.

Fler företagsbesök och fler tester är därför inplanerade under våren.

- En synpunkt som bolagen redan fört fram är att bemanningsföretagen också måste involveras, och det kommer vi också att göra nu i steg två, berättar Eva Nicklasson.

Nationell resurs
En utmaning projektet har att hantera är förvaltningen. I nuläget finns ingen utpekad huvudman för en specifik life science variant av ITB.

- Vi måste hitta och föreslå en modell för vem som ska ansvara för den life Science specifika delen av valideringsverktyget, administrera, sköta uppdateringar och utveckling, säger Eva Nicklasson. Även om detta är ett regionalt projekt så vill vi ju att det ska bli ett nationellt verktyg, att hela branschen ska kunna lyfta kompetensfrågorna genom ett gemensamt verktyg.

Fler verktyg på gång
Efter att projektet startats har ytterligare en valideringsmodell som kan användas tillsammans med ITB introducerats, Industriteknik Process. Denna kommer att utvärderas nationellt under året och kan också bli en del av valideringskonceptet för vissa företag framöver.

- Kompetensförsörjningsfrågan är jätteviktig, hanterar vi inte den riskerar vi att missa den positiva trend vi börjat se, att bolag vill expandera i Sverige eller flytta tillbaka life science produktion hit, avslutar Eva Nicklasson

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.