Styrud bygger fjärrvärme under Glomma

Nyheter   •   Okt 10, 2016 16:08 CEST

Fredrikstad Fjernvarme AS bygger ut sitt fjärrvärmenät och på sin väg från Sagbakken skole och industriområdet Lisleby korsar den nya drygt 3 km långa ledningssträckan älven Glomma. Styrud fick förtroendet att som ett helhetsåtagande stå för ledningsbyggandet för den sträcka som avser passage under älven. Uppdraget genomfördes med Styruds nya PD100, en urstark 100-tonsmaskin.

Gasledning i Åkarp flyttas inför utbyggnad av stambanan

Nyheter   •   Sep 29, 2016 15:49 CEST

Inför kommande utbyggnad av Södra stambanan mellan Malmö och Lund, då 2 spår ska bli 4 och dessutom sänkas ned under marknivå, krävs en del förberedelser. Bland annat måste Swedegas flytta en gasledning i området och Styrud fick förtroendet att förlägga en ny ledning med schaktfria metoder. 300 m rör på 13 m djup är inga konstigheter. Egentligen. Men i Åkarp blev det en ovanligt seg historia...

Geoteknisk undersökning i hjärtat av Göteborg

Nyheter   •   Maj 03, 2016 17:19 CEST

Det är stora infrastrukturprojekt på gång i Göteborg och noggranna förberedelser kommer att vara av avgörande betydelse när de stora byggena kommer igång. ÅF Infrastructure AB är ett av de konsultbolag som är involverade i kommande storprojekt och för de geotekniska undersökningar som krävs inför planerat tunnelbygge anlitades Styrud Ingenjörsfirma AB för kärnborrning i hjärtat av Göteborg.

Självfallsledning i problematisk geoteknik

Nyheter   •   Apr 15, 2016 10:54 CEST

Styrud utför rekordborrning i Västerås

Nyheter   •   Mar 24, 2016 14:13 CET

Björnön i Mälaren vid Västerås flygplats är ett naturreservat som är ett mycket populärt utflyktsmål för Västeråsare med lust på utomhusaktiviteter. Björnöns funktion som stadsnära friluftsområde ska utvecklas på ett hållbart sätt och som ett led i den ambitionen förnyas vatten- och avloppsnätet. En ny anslutning för kommunalt VA är nu på plats efter ännu en rekordborrning av Styrud.

18 km ny avloppsledning gör det möjligt för Varberg att växa

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2016 10:42 CET

Mellan Bua och Getteröverket i Varberg ska en ny 18 km lång avloppsledning för överföring av spillvatten byggas. Styrelsen för Varbergs Vatten har nu godkänt budget för detta omfattande projekt. Den nya ledningen dimensioneras för att med råge möta kommunens expansionsplaner som bland annat omfattar mer än 4000 nya bostäder utmed norra kusten inom 15 år. Stort fokus på miljö under hela processen.

Rejält rammat mitt i Halmstad

Nyheter   •   Dec 01, 2015 14:50 CET

​I Halmstad planeras ett stort projekt för omläggning av dagvattensystemet för att möjliggöra framtida byggande och utveckling i kommunen. Som en förberedelse inför de kommande stora arbetena, drar Styrud två stycken rejäla rör under järnvägen vid Stationsgatan mitt i centrala Halmstad. Metoden som används kallas rörramning och till projektet har en borrigg hyrts in från Tyskland.

Rekordborrning skapar genväg för Boo Energi

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2015 13:23 CET

Boo Energi Ekonomisk Förening moderniserar och vädersäkrar sitt ledningsnät och luftledningar ersätts av ledning under mark. Ett bolag med en uttalad miljöstrategi söker miljösmarta lösningar och Boo Energi valde schaktfri ledningsdragning när ledningen utefter Lagnövägen flyttas. Styrud föreslog den genaste vägen - genom berget - och den borrningen innebar nytt rekord för styrd borrning i berg.

Schaktfria metoder när Grebbestad förbereder expansion

Nyheter   •   Okt 15, 2015 14:59 CEST

Tanums kommun satsar på expansion och VA-nätet måste anpassas. Grebbestad planerar nya bostäder för helårsboende, samtidigt som man ansluter äldre fastigheter med undermåliga spillvattenlösningar till det kommunala VA-nätet. Schaktfritt ledningsbyggande är effektivt och miljösmart och Styrud har fått förtroendet att genomföra styrd borrning på ett par avsnitt av den nu aktuella ledningssträckan.

Hammarborrning banar ny väg för fisken i Dannike

Nyheter   •   Jun 18, 2015 15:26 CEST

Ett krokigt vägräcke var tecknet på att något inte stod rätt till. Det visade sig att en vägtrumma långt under körbanan var på väg att kollapsa och för att lösa problemet, tog man till hammarborrning av riktigt stor kaliber. Med en ny trumma på plats har vandringsleden för fisk och andra vattenvarelser tryggats.

Bilder & Videor 11 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadskoordinator
  • Informationsmaterial, texter, foton, mässor, profilmaterial
  • anxvetdlterv.coxarrulsohsoukn@ubsthpyrududxm.swdeas
  • 031 336 78 68
  • 0707-81 12 00

Om Styrud

Styrud - Norra Europas ledande entreprenör inom jord- och bergborrning

Sedan 70-talet har avancerad borrning varit Styruds ledstjärna. Idag arbetar vi med schaktfri ledningsbyggnad, grundläggning och entreprenadborrning, brunnar för geoenergi och vatten samt gruvborrning och prospektering. Med kontor på 12 platser från Kiruna i Norr till Malmö i söder och Helsingfors i öst når vi snabbt och effektivt våra kunder.