Skip to main content

Taggar

Schaktfritt ledningsbyggande

Grundläggning och bergarbeten

Geoenergi

Gruvor & prospektering

Organisation och utveckling

Senaste nytt

Styrud bygger fjärrvärme under Glomma

Styrud bygger fjärrvärme under Glomma

Nyheter   •   Okt 10, 2016 16:08 CEST

Fredrikstad Fjernvarme AS bygger ut sitt fjärrvärmenät och på sin väg från Sagbakken skole och industriområdet Lisleby korsar den nya drygt 3 km långa ledningssträckan älven Glomma. Styrud fick förtroendet att som ett helhetsåtagande stå för ledningsbyggandet för den sträcka som avser passage under älven. Uppdraget genomfördes med Styruds nya PD100, en urstark 100-tonsmaskin.

Gasledning i Åkarp flyttas inför utbyggnad av stambanan

Gasledning i Åkarp flyttas inför utbyggnad av stambanan

Nyheter   •   Sep 29, 2016 15:49 CEST

Inför kommande utbyggnad av Södra stambanan mellan Malmö och Lund, då 2 spår ska bli 4 och dessutom sänkas ned under marknivå, krävs en del förberedelser. Bland annat måste Swedegas flytta en gasledning i området och Styrud fick förtroendet att förlägga en ny ledning med schaktfria metoder. 300 m rör på 13 m djup är inga konstigheter. Egentligen. Men i Åkarp blev det en ovanligt seg historia...

Geoteknisk undersökning i hjärtat av Göteborg

Geoteknisk undersökning i hjärtat av Göteborg

Nyheter   •   Maj 03, 2016 17:19 CEST

Det är stora infrastrukturprojekt på gång i Göteborg och noggranna förberedelser kommer att vara av avgörande betydelse när de stora byggena kommer igång. ÅF Infrastructure AB är ett av de konsultbolag som är involverade i kommande storprojekt och för de geotekniska undersökningar som krävs inför planerat tunnelbygge anlitades Styrud Ingenjörsfirma AB för kärnborrning i hjärtat av Göteborg.

Självfallsledning i problematisk geoteknik

Självfallsledning i problematisk geoteknik

Nyheter   •   Apr 15, 2016 10:54 CEST

Styrud utför rekordborrning i Västerås

Styrud utför rekordborrning i Västerås

Nyheter   •   Mar 24, 2016 14:13 CET

Björnön i Mälaren vid Västerås flygplats är ett naturreservat som är ett mycket populärt utflyktsmål för Västeråsare med lust på utomhusaktiviteter. Björnöns funktion som stadsnära friluftsområde ska utvecklas på ett hållbart sätt och som ett led i den ambitionen förnyas vatten- och avloppsnätet. En ny anslutning för kommunalt VA är nu på plats efter ännu en rekordborrning av Styrud.

18 km ny avloppsledning gör det möjligt  för Varberg att växa

18 km ny avloppsledning gör det möjligt för Varberg att växa

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2016 10:42 CET

Mellan Bua och Getteröverket i Varberg ska en ny 18 km lång avloppsledning för överföring av spillvatten byggas. Styrelsen för Varbergs Vatten har nu godkänt budget för detta omfattande projekt. Den nya ledningen dimensioneras för att med råge möta kommunens expansionsplaner som bland annat omfattar mer än 4000 nya bostäder utmed norra kusten inom 15 år. Stort fokus på miljö under hela processen.

Rejält rammat mitt i Halmstad

Rejält rammat mitt i Halmstad

Nyheter   •   Dec 01, 2015 14:50 CET

​I Halmstad planeras ett stort projekt för omläggning av dagvattensystemet för att möjliggöra framtida byggande och utveckling i kommunen. Som en förberedelse inför de kommande stora arbetena, drar Styrud två stycken rejäla rör under järnvägen vid Stationsgatan mitt i centrala Halmstad. Metoden som används kallas rörramning och till projektet har en borrigg hyrts in från Tyskland.

Rekordborrning skapar genväg för Boo Energi

Rekordborrning skapar genväg för Boo Energi

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2015 13:23 CET

Boo Energi Ekonomisk Förening moderniserar och vädersäkrar sitt ledningsnät och luftledningar ersätts av ledning under mark. Ett bolag med en uttalad miljöstrategi söker miljösmarta lösningar och Boo Energi valde schaktfri ledningsdragning när ledningen utefter Lagnövägen flyttas. Styrud föreslog den genaste vägen - genom berget - och den borrningen innebar nytt rekord för styrd borrning i berg.

Schaktfria metoder när Grebbestad förbereder expansion

Schaktfria metoder när Grebbestad förbereder expansion

Nyheter   •   Okt 15, 2015 14:59 CEST

Tanums kommun satsar på expansion och VA-nätet måste anpassas. Grebbestad planerar nya bostäder för helårsboende, samtidigt som man ansluter äldre fastigheter med undermåliga spillvattenlösningar till det kommunala VA-nätet. Schaktfritt ledningsbyggande är effektivt och miljösmart och Styrud har fått förtroendet att genomföra styrd borrning på ett par avsnitt av den nu aktuella ledningssträckan.

Hammarborrning banar ny väg för fisken i Dannike

Hammarborrning banar ny väg för fisken i Dannike

Nyheter   •   Jun 18, 2015 15:26 CEST

Ett krokigt vägräcke var tecknet på att något inte stod rätt till. Det visade sig att en vägtrumma långt under körbanan var på väg att kollapsa och för att lösa problemet, tog man till hammarborrning av riktigt stor kaliber. Med en ny trumma på plats har vandringsleden för fisk och andra vattenvarelser tryggats.

Veidekke väljer Styrud för ledningsbygge i storprojekt

Veidekke väljer Styrud för ledningsbygge i storprojekt

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2015 13:40 CEST

Den nya älvförbindelsen i Göteborg och kommande den exploateringen av området runt omkring för med sig en hel del arbeten. Inte bara det uppenbara som vägar och byggnader, utan även infrastrukturen som döljer sig under marken görs om och anpassas. Veidekke har tecknat avtal med Styrud gällande genomförande av schaktfri ledningsdragning i området, till ett värde av ca 25 miljoner kronor.

Här gör det lilla formatet stor nytta

Här gör det lilla formatet stor nytta

Nyheter   •   Maj 19, 2015 11:35 CEST

Det är mycket på gång i Sydsverige och i Malmöregionen i synnerhet. Det byggs som aldrig förr och Styrud anpassar sin maskinpark för att möta efterfrågan på effektivt ledningsbyggande. ​Schaktfri teknik är ett smart sätt att få mer ledningsbygge för pengarna och med minsta möjliga påverkan på miljön. Särskilt i tätort är schaktfritt att föredra - det går snabbt och omgivningen störs marginellt.

Ny överföringsledning i Varberg – storprojekt i ny samarbetsform

Ny överföringsledning i Varberg – storprojekt i ny samarbetsform

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2015 16:44 CEST

Styrud Ingenjörsfirma har fått förtroendet av Varberg Vatten AB att anlägga ny överföringsledning för spillvatten på en 16 km lång sträcka mellan Lahall, Bua och Getteröverket i Varberg. Ledningssträckan passerar såväl naturreservat, som vattendrag och arkeologiskt intressant område, vilket innebär en hel del utmaningar och kräver både kompetens och försiktighet. Schaktfria metoder är lösningen.

Nu går det vatten mot strömmen vid Malö

Nu går det vatten mot strömmen vid Malö

Nyheter   •   Apr 17, 2015 14:41 CEST

Orust kommun anlägger pumpstation på Malö och för ledningsdragning mellan öarna är det schaktfria metoder som gäller. Styrud utför långhålsborrning under havsbotten mellan Malö och Flatö för vatten & avlopp till fler öbor.

Schaktfritt skonar laxöringen i Nisebäcken

Schaktfritt skonar laxöringen i Nisebäcken

Nyheter   •   Apr 08, 2015 16:39 CEST

Norr om Varberg ligger Stämmet, ett sommarstugeområde med ökande helårsboende och därmed behov av anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Den aktuella ledningssträckan från är 180 meter och passerar både Västkustbanan och gamla E6, men här fanns ytterligare faktorer att ta hänsyn till; bl a slingrar sig Nisebäcken som är lekplats för laxöringen alldeles intill och den får inte grumlas.

Borrad spontvägg som vattendelare

Borrad spontvägg som vattendelare

Nyheter   •   Jan 21, 2015 17:10 CET

Riskreducerande åtgärder har vidtagits vid bron i Bispgården för att förhindra vattenflöden i marken från att underminera fundamenten som bron vilar på. Styrud fick uppdraget att anlägga en spontvägg som vattendelare. Valet att borra ned RD-pålar, sammanfogade till en tät vägg, innebar att konstruktionen kommit på plats i en känslig miljö på ett säkert sätt och med minsta möjliga vibrationer.

Avlopp och fiber under Pite älv

Avlopp och fiber under Pite älv

Nyheter   •   Dec 10, 2014 14:44 CET

810 meter styrd borrning under Pite älv, när Piteå kommun investerar i ny VA-ledning mellan Degerängets Vattenverk och Hemlundaområdet på andra sidan älven. Förberedelserna för en ny ledning placerad under älvens botten har varit omfattande. Sten och block i borrlinjen var ett problem och att pappersbruket har en vattenledning vars läge var lite oklart orsakade också en del huvudbry.

Styrud kan konsten att tämja en gejser

Styrud kan konsten att tämja en gejser

Nyheter   •   Okt 23, 2014 16:42 CEST

I Sverige finns väl inga naturliga gejsrar, men utanför Hede i härliga Härjedalen kan fenomenet beskådas ändå. Eller kunde... ”Långåspruten” mellan Långå kraftverk och Grundsjön har varit ett säkert vårtecken, men nu har Fortum tagit Styrud till hjälp och arbete pågår för att tämja vattenkaskaderna.

Geoenergi i centrum

Geoenergi i centrum

Nyheter   •   Jul 01, 2014 12:02 CEST

Geoenergi är, enkelt beskrivet, i huvudsak solenergi som passivt lagras i mark och berg. En förnyelsebar och miljövänlig energikälla som allt fler får upp ögonen för och som fungerar både i stora energilageranläggningar och för småhus. Bostadsrättsföreningen Oliven i centrala Göteborg är en av många som nu satsar på bergvärme till sin fastighet. Styrud genomför borrningar och installation.

Vattenfall väljer Styrud för effektivt ledningsbyggande

Vattenfall väljer Styrud för effektivt ledningsbyggande

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2014 15:10 CEST

Styrud Ingenjörsfirma har fått Vattenfalls förtroende i ett rikstäckande ramavtal gällande schaktfritt ledningsbyggande. Vattenfalls vision är att vara ett av de ledande företagen när det gäller utveckling av miljömässigt hållbar energiproduktion och en satsning på schaktfritt ledningsbyggande passar väl in i den ambitionen, med de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar de metoderna ger.