Svenska forskare och företag i global rapport: så halverar vi klimatutsläppen till 2030

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 18:01 CEST

Huvudpunkter:

- Ny rapport signerad av bland annat miljöprofessorn Johan Rockström, FN:s tidigare klimatchef Christiana Figueres, Ericsson och Telia presenteras på guvernör Browns klimattoppmöte i San Francisco

- Rapporten visar att alla sektorer i världsekonomin har potential att snabbt halvera sina utsläpp av växthusgaser med befintlig teknik och beprövad politik, men förutom i elsektorn är takten i omställningen för låg

- Den globala kapaciteten för sol och vindkraft ökar nu med en fördubblingstakt som är tillräcklig för att de ska stå för över 50% av världens elförsörjning till 2030, förutsatt att takten upprätthålls och att förnybara energikällor ersätter snarare än adderar till fossila bränslen

- Den digitala revolutionen är världsekonomins joker. Den påverkar redan beslut som tre miljarder människor och företag tar varje dag och har potential att kraftigt omvandla den globala ekonomin under det närmaste decenniet. Den digitala sektorn kan påverka om världen blir 1,5, 2 eller 3 grader varmare.


SAN FRANCISCO, 13 september - Professor Johan Rockström öppnar idag Global Climate Action Summit i Kalifornien, tillsammans med Christiana Figueres som var chef för FN:s klimatkonvention och ledde förhandlingarna vid klimatmötet i Paris 2015. Deras budskap: Världen kan halvera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser före 2030 med befintliga lösningar och teknik. Under mötet i San Francisco presenterar de en global rapport som är resultatet av ett samarbete mellan forskare och företag i Sverige, bland annat Future Earth, Ericsson, Stockholm Resilience Centre, WWF och Telia Company. Rapporten lyfter fram den roll som digital teknik och icke-statliga aktörer som städer, kommuner, företag och individer, har för att nå klimatmålen.

Exponential Climate Action Roadmap, som rapporten heter, presenterar 33 lösningar som kan halvera utsläppen från de sex sektorerna energi, transport, byggnader, industri, mat samt jord- och skogsbruk. Omställningen av energisektorn kan enligt rapporten ske mycket snabbare än många prognoser visar eftersom förnybara energikällor håller på att bli billigare än fossila bränslen. För att det ska ske behövs det en politisk vilja att fasa ut fossila bränslen. Andra sektorer följer inte samma utvecklingskurva och där behövs kraftfullare åtgärder.

Den digitala revolutionen kan bli ett trumfkort för klimatet enligt rapporten. Digital teknik har direkt påverkan på 30 procent av de utsläppsminskningar som behövs till 2030, och kan påverka resten indirekt genom att styra konsumtionsvanor, öka delningsekonomin och stödja omställningen till en mer cirkulär ekonomi. Digitaliseringen innefattar många av de ”exponentiella teknologier” som rapporten handlar om, sådana som kan växa väldigt fort och plötsligt slå ut etablerade teknologier och marknadsaktörer. Med tanke på hur fort klimatfrågan måste lösas så behöver gröna teknologier och andra typer av lösningar växa med exponentiell takt, menar författarna.

”Världen är vid en kritisk vändpunkt och insatserna kunde inte vara högre” säger Johan Rockström. ”Kurvan för växthusgasutsläppen måste böjas senast år 2020 och sedan falla dramatiskt - ungefär halveras vart tionde år för att vi ska klara Parisavtalet. Konsekvenserna av att missa detta mål är potentiellt katastrofala för mänskligheten. Nu finns lösningarna för att börja halvera utsläppen omedelbart, det är dags att gå från stegvisa till exponentiella åtgärder."

”Just nu verkar många ha lättare att föreställa sig en global klimatkatastrof än en snabb förändring av världsekonomin, men nästa årtionde kan ge oss den snabbaste energiomställningen i historien”, säger en av rapportens två huvudförfattare Owen Gaffney från Future Earth och Stockholm Resilience Centre.

”Människor underskattar kraften av exponentiell tillväxt. I Norge ökade elbilar från 6% av nyförsäljningen till 47% på bara fem år. Om förnybara energikällor håller samma fördubblingstakt som det senaste decenniet så kommer de att pressa ut fossila bränslen från marknaden mycket snabbare än de flesta prognoser förutspår. Men det kommer inte ske utan kraftfullare politik” säger Johan Falk, den andra huvudförfattaren från Future Earth och Stockholm Resilience Centre.

Rapporten lanseras efter månader av aldrig tidigare skådade värmeböljor, torka och översvämningar över hela världen, som har kopplats till mänskligt skapade klimatförändringar. De extrema väderfenomenen visar att även måttlig uppvärmning kan orsaka störningar på global skala. Ny forskning som publicerades i augusti 2018 visar att riskerna av en uppvärmning över 2 grader, det övre målet för Parisavtalet, kan vara större än man tidigare insett.

Rapporten föreslår en rad strategier för hur vi kan ändra spelplanen till förmån för klimatet under de närmaste 18 månaderna, inklusive att:

Accelerera klimatledarskapet exponentiellt bland företag, städer, industrier och individer för att nå en kritisk massa med halveringsmål och åtgärder för att snabbt minska utsläppen.

Sätta ihop speciella arbetsgrupper på hög nivå för att driva på avskaffandet av subventioner till fossila bränslen, bygga ut handelssystem för koldioxid, skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi, och andra politiska åtgärder för att fasa ut fossila bränslen.

Starta globala teknik-initiativ eller "acceleratorer" för att inrikta “den fjärde industriella revolutionen” (digitalisering, artificiell intelligens, cloud computing, Internet of Things, osv) till målet att halvera de globala växthusgasutsläppen före 2030. De bör specifikt adressera hur stora teknikföretag kan använda sitt inflytande för att stödja klimatmålen.

Rapporten är till stora delar utformad som en klimatfärdplan som även kommer att finnas tillgänglig som en digital ”instrumentpanel” vilken kan användas av företag, städer och länder för att anpassa sitt klimatarbete till Parisavtalets mål. En svensk instrumentpanel har redan börjat utvecklas i samarbete med Vattenfall, Klimatpolitiska rådet och svenska myndigheter för att stödja Sveriges arbete med att bli koldioxidneutralt år 2045.

Författarna lyfter fram att många företag kan minska sina egna utsläpp snabbare än 50% på ett decennium och dessutom påverka sina leverantörer att göra detsamma. Progressiva företag behöver fundera på hur de kan få sina kunder att välja produkter och tjänster med låg klimatpåverkan genomgående.

"Som en hållbarhetspionjär inom näringslivet har vi både varit en förespråkare för åtgärder för att minska klimatpåverkan och investerat i forskning och utveckling till lösningar. Vi förstår hur brådskande dessa åtgärder är. Utnyttjandet av ny teknik, till exempel digitalisering och 5G, kommer att vara fundamentala för kunna nå en nödvändig minskning av koldioxidutsläppen till hälften vart tionde år. Ericsson har minskat våra utsläpp med 50 procent och arbetar nu vidare för att ytterligare reducera våra utsläpp. Vi har visat lösningar som gör det möjligt att minska utsläppen och nu måste vi tillsammans med andra företag och beslutsfattare delta i strävan efter bredare implementering av lösningar som möjliggör exponentiell minskning av koldioxidutsläppen globalt." Det säger Börje Ekholm, VD och koncernchef, Ericsson, som är ett av företagen bakom rapporten.

"Det är nu det händer. Tre ostoppbara krafter driver på mot en framtid av välstånd, tillväxt och ren energi: klimatledarskap, marknadskrafter och den digitala revolutionen”, säger FN:s tidigare klimatchef Christiana Figueres, idag samordnare av Mission 2020, en av organisationerna som bidragit till rapporten.

Författarna pekar vidare på att den digitala revolutionen redan driver en ekonomisk och social transformation.

"Hur denna revolution riktas kan avgöra om vi klarar de internationella klimatmålen. Tekniksektorn kan påverka huruvida vi befinner oss på en planet som är +1,5-2°C eller +3°C varmare”, säger Gaffney

"Tekniken kommer inte att lösa klimatutmaningen ensam. Nyckeln är att nå en kritisk massa av företag, städer, nationer, industrier och medborgare som bidrar till Parisavtalet genom att halvera utsläppen och visar hur attraktivt detta är, det kommer att skapa den snöbollseffekt vi behöver för att skala upp lösningarna", fortsätter Falk.


Andra citat

"Ledare för städer, investerare och företag bildar allianser för klimatåtgärder för att inspirera regeringar och kollegor att öka sina ansträngningar för att minska utsläppen. Dessa innefattar att ställa ambitiösa mål baserade på vetenskap, implementera dessa genom ökat entreprenörskap och påskynda innovativa lösningar. Vi måste göra detta om vi ska ha en framtid där människor kan leva i harmoni med naturen." Manuel Pulgar-Vidal, ledare för WWF:s globala klimat- och energiprogram.

"I år har vi känt av klimatförändringarna på hemmaplan, med värmebölja, torka och bränder. Det är en föraning om vad som komma skall", säger Wendy Broadgate, chef för Future Earth i Sverige. "Därför är färdplanen så viktigt. Den visar att vi redan har verktygen för att klara Parisavtalet om vi utnyttjar den digitala revolutionen och har ett starkt klimatledarskap från företag, städer, nationer och individer. "

"Världen har korsat en punkt utan återvändo där inkrementell förändring inte längre är tillräcklig för att bromsa klimatförändringarna. Lyckligtvis har forskning och innovation gett oss allt vi behöver - förutom tid - för att hantera klimatkrisen. Denna färdplan visar hur företag, politiker och medborgerliga grupper kan utnyttja denna kunskap för att skala upp framsteg exponentiellt. Vi har kunskapen och verktygen. Och alltfler ekonomiska faktorer är på vår sida. Nu behöver vi bara accelerera framåt. "Amy Luers, Executive Director, Future Earth.

"För att vinna kampen mot klimatförändringar måste vi ständigt gå bortom vad konventionell visdom säger är möjligt. Den digitala revolutionen är ett av de mest kraftfulla verktygen till vårt förfogande. För att uppnå den fulla potentialen behöver vi ledarskap och handling: av beslutsfattare, företagsledare och alla oss andra", säger Mikko Kosonen, ordförande för Finlands innovationsfond Sitra


Information

Johan Rockström är avgående direktör för Stockholm Resilience Center (SRC), delordförande för Future Earths vetenskapliga råd och tillträdande direktör för Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK).

Rapportens bakgrund: Exponential Climate Action Roadmap är ett samarbete mellan Future Earth, finska innovationsfonden Sitra, Stockholm Resilience Centre, Mission2020, WWF, Ericsson, Internet of Planet och stöds av Telia Company, Project Drawdown, KTH, Fossilfritt Sverige, MapLauncher, Energimyndigheten och Storythings. Den länkar till två deklarationer: ”Step Up Declaration” och ”Entrepreneurs Declaration” som lanserats på Global Climate Action Summit.

Rapporten baseras på Carbon Law - en vetenskaplig artikel publicerad 2017 som visar att halvering av koldioxidutsläpp vart tionde år till 2050 överensstämmer med Parisavtalets mål att hålla globala genomsnittstemperaturer under +2°C och sikta på +1,5°C. Ett internationellt team av experter från akademi, teknikföretag och ideella organisationer, främst men inte enbart från de som nämns ovan, har syntetiserat över 60 rapporter och akademiska analyser som utvärderar scenarier relaterade till mycket låga växthusgasutsläpp.

Den fullständiga rapporten kommer vara tillgänglig efter 18:00 den 13 september på www.exponentialroadmap.org

Kontaktpersoner:

Alistair Scrutton (på engelska)

Future Earth Communications

alistair.scrutton@futureearth.org + 46 707 211 098

Sturle Hauge Simonsen

Kommunikationschef, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

sturle.hauge.simonsen@su.se +46 8 674 7428

Erik Pihl, medförfattare (energi-kapitel)

Future Earth

erik.pihl@futureearth.org + 46 8 6739 777

Wendy Broadgate

Global Hub Director, Future Earth Swedish Hub

wendy.broadgate@futureearth.org

Talespersoner:

Johan Falk, huvudförfattare och projektledare, Future Earth och Stockholm Resilience Centre

johan.falk@futureearth.org +46 76 888 1754

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Den digitala revolutionen kan revolutionera klimatarbetet, men endast med rätt politik och framsynt klimatledarskap. En ny global rapport av bland andra Johan Rockström visar lösningar för att halvera världens utsläpp av växthusgaser sektor för sektor.

Läs vidare »

Torka slår först mot vattendragen, sedan jordbruket

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 11:15 CEST

Regnbrist minskar markens vattenhalt inom några dagar och flödena i vattendragen inom några veckor. Vegetation och grödor kan däremot förbli opåverkade i flera månader. Det visar en ny studie av forskare vid bland annat Stockholms universitet.

Storasystrar viktiga när kvinnor ska välja mansdominerad utbildning

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 06:37 CEST

Fortfarande väljer relativt få kvinnor traditionellt mansdominerade utbildningar inom naturvetenskap, matematik, teknik och ingenjörsvetenskap. En ny avhandling i sociologi visar att förebilder i form av storasyskon är viktiga för att få kvinnor att välja sådana utbildningar.

Hälften av invånarna i vikingatidens Sigtuna var invandrare

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 17:04 CEST

Analys av lämningarna från 38 människor som levde och dog i Sigtuna ca år 900-1100 visar stor variation av geografiskt urpsrung. Hälften hade flyttat dit: från Norge, Danmark, brittiska öarna, Ukraina, Litauen, Tyskland, Centraleuropa. I dåtidens Sigtuna var 70% av kvinnorna invandrare (män 44%). Studien kombinerar bl a DNA-analys och analys av strontium i tänderna, presenteras i Current Biology.

Jens Mikkelsen tilldelas Cordelia Edvardson-priset

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 08:00 CEST

Sydsvenskans grävande reporter Jens Mikkelsen tilldelas 2018 års Cordelia Edvardson-pris. I sina reportage har Mikkelsen bland annat avslöjat väktares våld mot pojkar på Malmö C, bostadsföretaget HSB:s gräddfiler i Lund, och Malmö kommunala bostadsbolags hemliga svartlistning av hyresgäster. Dessutom har han på ett känsligt sätt skildrat ett antal familjedramer.

Ny studie om skatteparadisens dolda miljöpåverkan

Nyheter   •   Aug 14, 2018 16:38 CEST

I en ny studie som publiceras i Nature Ecology and Evolution den 13 augusti har forskare vid Stockholm Resilience Centre / Stockholms universitet studerat hur illegalt och ohållbart fiske till havs och skogsavverkning i Amazonas kan kopplas till skatteparadis.

Jorden riskerar att röra sig mot ett tillstånd av ”Hothouse Earth”

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 21:00 CEST

Att hålla den globala uppvärmningen under 1,5-2 grader kan vara svårare än vad man tidigare har trott, visar en ny studie av forskare vid bland annat Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet.

Även om världens länder minskar utsläppen av växthusgaser i enlighet med Parisavtalet finns det risk för att jorden går in i en fas som forskarna kallar ett växthusliknande tillstånd eller ”Hothouse Earth”. Det visar ett internationellt team av forskare i en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS).

Ett sådant klimat kommer på sikt att stabilisera sig på en genomsnittlig global temperatur som är 4-5 grader högre än förindustriella temperaturer och som har en havsnivå som är 10-60 meter högre än idag, enligt studien. Författarna konstaterar att det är nödvändigt att kraftigt påskynda övergången till en utsläppsfri världsekonomi.

– De utsläpp av växthusgaser som människan ligger bakom är inte det enda som påverkar temperaturen på jorden, men vår studie visar att en global uppvärmning på 2 grader som framkallas av människan kan utlösa andra processer, så kallade ”feedbacks”, som kan driva fram ytterligare uppvärmning, även om vi slutar att släppa ut växthusgaser, säger Will Steffen vid Australian National University och Stockholm Resilience Centre, som är förste författare till studien.

– För att undvika detta scenario krävs det att vi människor ändrar inriktning från exploatering till förvaltning av jordens resurser.

För närvarande ligger den globala genomsnittstemperaturen på lite mer än en grad över förindustriella nivåer och temperaturen stiger med 0,17 grader per decennium.

Författarna till studien lyfter fram tio naturliga återkopplingsmekanismer, av vilka vissa är så kallade ”tipping elements” som leder till en abrupt förändring om en kritisk tröskel överskrids. Dessa återkopplingar kan övergå från att vara bra, till exempel att lagra kol, till att förstärka redan negativa effekter så att utsläppen blir mer okontrollerbara i en allt varmare värld. Dessa återkopplingar är: smältande permafrost, metanutsläpp från havsbotten, en försvagning av kolsänkor på land och till havs, en ökning av bakteriell aktivitet i oceanerna, regnskogsdöd i Amazonas, skogsdöd i barrskogsbältet, en minskning av snötäcket på norra halvklotet, förlust av havsis på sommaren i Arktis och en minskning av Antarktis havs- och snötäcke.

– Dessa mekanismer eller ”tipping elements” skulle kunna fungera som dominobrickor. Så fort en bricka trillar, så puttar den jorden mot nästa. Det kan vara mycket svårt eller omöjligt att hindra brickorna från att trilla över varandra. Vissa platser på jorden kommer att bli obeboeliga om ”Hothouse Earth” blir verklighet, säger Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre och blivande chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Hans Joachim Schellnhuber, grundare och nuvarande chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, säger att studien visar hur de industriella växthusgasutsläppen har tvingat vårt klimat, och i slutändan hela jordens system, ur balans.

– Vi lyfter speciellt fram återkopplingsmekanismerna i det planetära maskineriet, som kanske, när en viss stressnivå har passerats, kan komma att förändras fundamentalt, en efter en, snabbt och kanske oåterkalleligt. Den här kedjan av händelser kan få hela jorden att tippa över till ett helt annat sätt att fungera, säger han.

– Vad vi ännu inte vet är om klimatsystemet kan ”parkeras” nära två grader över förindustriella nivåer, i enlighet med Parisavtalet. Eller om det, när det en gång har gått så långt, kommer att glida in i ett tillstånd av ”Hothouse Earth”. Forskningen måste analysera denna risk så snart som möjligt, fortsätter Hans Joachim Schellnhuber.

För att öka möjligheten att undvika ett tillstånd av ”Hothouse Earth” lyfter studien också fram att det inte bara krävs en minskning av koldioxid och andra växthusgasutsläpp utan även en förbättring av eller skapandet av nya biologiska koldioxidsänkor. Det kan handla om en förbättrad skogs-, jordbruks- och markförvaltning, bevarandet av biologisk mångfald och utveckling av ny teknik som tar bort koldioxid från atmosfären, enligt studien. Författarna betonar att åtgärderna måste stöttas av grundläggande samhällsförändringar så att det är möjligt att upprätthålla en stabilitet där temperaturen inte överstiger två grader.

– Klimatförändringarna och andra globala förändringar visar att vi människor påverkar jordens system på global nivå. Det innebär också att vi som globalt samhälle kan hantera vårt förhållande till systemet och att vi kan påverka framtida planetära betingelser. Denna studie visar några av de verktyg som kan användas för att göra det, säger medförfattaren Katherine Richardson vid Köpenhamns universitet.

Artikeln ”Trajectories of the Earth System in the Anthropocene” är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS: http://www.pnas.org/


Kontakt
Will Steffen, Australian National University och Stockholm Resilience Centre
E-post: Will.Steffen@anu.edu.au
Tfn: +61-447-980-495

Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre
E-post: owen.gaffney@su.se
Tfn: +46 (0) 734604833

Katherine Richardson, Sustainablity Science Centre, University of Copenhagen
E-post: kari@science.ku.dk
Tfn: +45 28754285

Presskontakter
Stockholm Resilience Centre
Owen Gaffney
E-post: Owen.gaffney@su.se
Tfn: +46 (0) 734604833

Potsdam Institute for Climate Impact Research
E-post: press@pik-potsdam.de
Tfn: +49 331 288 25 07

University of Copenhagen
Lotte Jensen
E-post: lotte.jensen@snm.ku.dk

Australia
E-post: jo.meehan@anu.edu.au, alexia@climatecouncil.org.au

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Att hålla den globala uppvärmningen under 1,5-2 grader kan vara svårare än vad man tidigare har trott, visar en ny studie av forskare vid bland annat Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet.

Läs vidare »

Kebnekaises nordtopp nu högre än Sydtoppen

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 16:07 CEST

Söndagen den 5 augusti 2018 mättes Kebnekaises sydtopp och befanns vara 2096,5 meter över havet, 0,3 meter lägre än Nordtoppens 2096,8. Att Sydtoppen, som består av snötäckt glaciär, sjunker på grund av det varmare klimatet och skulle komma att understiga Nordtoppens höjd har forskare förutspått sedan länge. Nordtoppens högsta punkt består av berg och är stabil.

Mätningen av Sydtoppen har genomförts i obruten serie sedan 1940-talet, och pålitliga mätningar finns från så tidigt som 1902. Höjdvariationerna är väl dokumenterade. Gårdagens höjd på 2096,5 meter är alltså tre decimeter meter lägre än Nordtoppen och så låg har den inte varit någon gång sedan tillförlitliga mätningar började genomföras. Den senaste mätningen innan söndagen genomfördes 31 juli, då var Sydtoppen 2097,0 m ö h. Under juli månad har Sydtoppen minskat i höjd med i snitt 14 cm per dygn.

Sydtoppens höjd är inte stabil över året utan förändras med årstiderna. Normalt är toppen som högst i maj och lägst i september, och man kan förvänta sig att höjden sjunker ytterligare innan vintern kommer. Sydtoppens höjd varierar cirka tre meter mellan sommar och vinter. På sikt kommer Nordtoppen bli högsta punkten året runt.

Höjdmätningen är gjord med ett optiskt vinkelinstrument och en avståndsmätare. Det är samma metod som har nyttjats under de senaste 35 åren och det ger en noggrannhet på +/- 1 decimeter.

För ytterligare information, kontakta

Per Holmlund, professor i glaciologi som genomförde söndagens mätning: per.holmlund@natgeo.su.se eller 08-16 48 11.

Gunhild ”Ninis” Rosqvist, professor i geografi och föreståndare för forskningsstationen i Tarfala som ansvarar för mätningarna av Kebnekaise: gunhild.rosqvist@natgeo.su.se eller 070 229 34 04.

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Söndagen den 5 augusti 2018 mättes Kebnekaises sydtopp och befanns vara 2096,5 meter över havet, 0,3 meter lägre än Nordtoppens 2096,8. Att Sydtoppen, som består av snötäckt glaciär, sjunker på grund av det varmare klimatet och skulle komma att understiga Nordtoppens höjd har forskare förutspått sedan länge. Nordtoppens högsta punkt består av berg och är stabil.

Läs vidare »

Kebnekaises sydtopp blir lägre än nordtoppen i augusti

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 07:01 CEST

Den årliga mätningen av forskare från Stockholms universitet visar att Kebnekaises sydtopp inom en väldigt snar framtid inte längre kommer att vara Sveriges högsta punkt. Prognosen är att sydtoppen från den 1 augusti kommer att vara lägre än Nordtoppen.

Tre år mellan stora algblomningar – forskarna undrar varför

Pressmeddelanden   •   Jul 23, 2018 10:00 CEST

Ungefär vart tredje år blir det en stor blomning av cyanobakterier i Östersjön, i regel följt av två år med mindre blomningar. Det är satellitdata som avslöjar att blomningen är periodisk, men varför det är så vet vi inte. Studien är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Scripps Institution of Oceanography i USA.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Stockholms universitet, centralt
  • prxtestas@jssuck.sqzeoy
  • 08-16 40 90

Om Stockholms universitet

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Adress

  • Stockholms universitet
  • Svante Arrhenius väg 26
  • 106 91 Stockholm
  • Vår hemsida