Skip to main content

Taggar

Klimat

Albano – forskning bygger för framtiden

Albano – forskning bygger för framtiden

Dokument   •   2010-10-21 10:36 CEST

Stockholms universitet behöver växa och utvecklas för att fylla sin roll som huvudstadens största universitet. En naturlig plats för utvecklingen är området Albano, idag en grusplan strax norr om innerstaden. Området ska utvecklas tillsammans med forskare inom urbanekologi och stadsbyggande. Målet är ett långsiktigt hållbart universitetsområde och en förebild för socialekologisk stadsplanering.

HUR Rapport

HUR Rapport

Dokument   •   2010-04-14 09:42 CEST

Jakten på den värdefulla måltiden

Jakten på den värdefulla måltiden

Dokument   •   2010-04-14 09:42 CEST

Beräkning av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige under första halvåret år 2009 i jämförelse med första halvåret år 2008 (liter ren [100 %] alkohol per invånare 15 år och äldre)
Sveriges Interreligiösa Fredsråd: Läromedelsgranskning
The Storage cluster Vagn at NSC

The Storage cluster Vagn at NSC

Dokument   •   2008-10-09 14:19 CEST

Teknisk beskrivning Ekman

Teknisk beskrivning Ekman

Dokument   •   2008-10-09 14:19 CEST