Skip to main content

En äldreomsorg i omvandling

Evenemang

18
MAR
Socialhögskolan, Stockholms universitet, Sveavägen 160 (vid Sveaplan), Aula Svea.
  -
Ny forskning om konsekvenserna av den senaste tidens förändringar inom äldreomsorgen presenteras på forskardagen ”Äldreomsorg i omvandling” den 18 mars på Stockholms universitet. Fokus är vilka konsekvenser förändringarna i finansiering och organisering har haft för de äldre, deras anhöriga och personalen. Under dagen kommer en rad aktuella frågor att belysas såsom: - Vad innebär det att äldreomsorgen allt oftare drivs i privat regi, och vad händer när allt fler myndigheter ska kontrollera och mäta kvalitén i den dagliga omsorgen? - Vad är det som gör att personalen stannar kvar i äldreomsorgen, när arbetet är både fysiskt och psykiskt betungande? - Hur påverkas arbete och försörjning när anhöriga alltmer behöver hjälpa sina familjemedlemmar, som inte får den omsorg de behöver? Medverkar gör bland annat Marta Szebehely, professor vid institutionen för socialt arbete. Media är välkomna att delta. Ingen anmälan behövs. Efter varje presentation kommer det finnas utrymme för frågor. För femtonde året i rad arrangerar institutionen för socialt arbete en forskardag om äldre och äldreomsorg. Varje år deltar 300-400 personer såsom politiker, tjänstemän, äldreomsorgspersonal med flera. För ytterligare information Palle Storm, doktorand vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, tfn 08-16 32 34, e-post palle.storm@socarb.su.se Gun-Britt Trydegård, fil. dr vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, mobil 070 6086937 e-post gun-britt.trydegard@socarb.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy