Skip to main content

Inbjudan till föreläsningsserie

Evenemang

13
MAY
Södra husen (D231), Frescati, Stockholms universitet
  -

Textual puzzles in Herodotos (Grekiskaseminariet)
Efter den nyutkomna utgåvan av Aristofanes för Oxford Classical Texts, har nu Wilson börjat rikta in sig på sitt nästa stora projekt: Herodotos. På seminariet, som riktar sig till forskare och studenter med goda kunskaper i antik grekiska, kommer olika problematiska textställen i Herodotos att diskuteras. De relevanta textavsnitten meddelas en vecka före seminariet.

Tid: Tisdagen den 13 maj kl. 10.15–12.00
Plats: Södra husen (D231), Frescati, Stockholms universitet

OBS Föreläsningarna hålls på engelska.

För ytterligare information:
Denis Searby, docent, institutionen för för italienska, franska och klassiska språk, tfn 08-16 30 44, e-mail denis.searby@klassiska.su.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera