Skip to main content

Pressinbjudan: Internationell konferens om kemi och miljö

Evenemang

14
JUN
Aula Magna, Stockholms universitet, Frescati
-

Vilka nya metoder utvecklas för att upptäcka föroreningar i miljön samt för att analysera och bestämma dessa? Vilka tekniker kan utforska aerosoler och partiklar i atmosfären; utsläpp som vi vet har en fundamental betydelse för klimatet. Hur kan vi ta fram gröna och miljövänliga kemiska produkter? Hur kan vi hitta nya sätt att återvinna metaller? Hur beter sig organiska föroreningar i miljön? Det är några av de frågor som diskuteras under den internationella konferens i miljökemi som inleds i helgen där den internationella forskareliten inom miljökemi samlas; däribland professor Meinrat O. Andreae, Max Planck Institutet Mainz, som förläser om klimatförändringar orsakade av koldioxid och andra växthusgaser samt av aerosoler i atmosfären.

Datum och tid: 14/6 - 17/6 2009
Plats: Aula Magna, Stockholms universitet, Frescati
Språk: Engelska
Arrangör: Stockholms universitet som utsetts som värd av EuCheMS, Division on Chemistry and the Environment.

Media välkomnas att närvara.

Söndagen den 14/6 kommer konferensens två första sessioner att direktsändas på www.su.se

För ytterligare information: http://www.chemsoc.se/sidor/KK/icce2009cont.htm

För anmälan, bilder eller kontakt med deltagande forskare: Maria Erlandsson, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@kommunikation.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera