Skip to main content

Symposium 2018: Flerspråkighet för lärare – Journalister välkomna

Evenemang

11
OCT
Aula Magna, Stockholms universitet.
-   -

I Sverige talas idag fler språk än någonsin historiskt sett. Hur kan lärare undervisa på bästa sätt i dagens flerspråkiga skola, så att alla elever utvecklar sin läsning och sitt skrivande, på svenska och på andra språk? Hur kan lärare undervisa så flerspråkiga elever ges större möjligheter att förstå, tolka och påverka vårt samhälle? Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet arrangerar en nationell konferens med ett femtiotal föreläsningar, seminarier och workshops på temat ”Litteraciteter och flerspråkighet”. 

Konferensen samlar ett tusental undervisande lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning samt skolledare, skolutvecklare och skolforskare inom andraspråksfältet. Medverkande presentatörer är forskare från såväl som övriga världen samt lärare och skolledare som arbetar med praktiknära forskning och skolutveckling. Läs programmet här.

Välkommen att kontakta föreståndare Karin Sandwall för intervjuer: karin.sandwall@andrasprak.su.se, 073 - 270 43 18.

Bland föreläsarna:

  • Qarin Franker, Göteborgs universitet, med särskilt intresse för litteracitet som resurs för såväl kortutbildade vuxna som nyanlända ungdomar.
  • Debra Myhill, Exeter University, som har forskat och utvecklat undervisningsmetoder för hur grammatiken kan göras till en resurs om den används på ett medvetet sätt i undervisningen kring läsande och skrivande.
  • Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Innlandet/Karlstad universitet, har lång och bred erfarenhet av litteracitetsutveckling inom andraspråksundervisningen.
  • Jennifer Rowsell, Brock University, Canada, kommer att tala om 21:a århundrats litteracitet samt om skriftlig och digital litteracitet som tämligen olika, men ännu lika nödvändiga, företeelser.
  • Michael Svendsen Pedersen, Roskilde universitet, är orienterad mot hur man inom yrkesorienterad språkundervisning, behöver utveckla tänkande och undervisning som hela tiden inkluderar de erfarenheter och mål som de studerande själva bär med sig.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ett nationellt kompetens- och resurscentrum som i enlighet med den förordning som styr verksamheten arbetar för goda förutsättningar för flerspråkiga barns, elevers och vuxnas andraspråksutveckling, skolframgång och möjligheter till aktivt deltagande i samhälls- och arbetsliv. Läs mer på www.andrasprak.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.