Skip to main content

Arktisexpedition SWERUS-C3

Nyhet   •   Apr 16, 2014 11:30 CEST

SWERUS-C3 är en svensk-rysk-amerikansk forskningsexpedition som ska genomföras under sommaren 2014 med isbrytaren Oden i Arktiska oceanen. Syftet med expeditionen är bland annat att studera hur Arktis miljö och klimat utvecklats ur både kortare och längre tidsperspektiv. På expeditionen deltar ett 80-tal forskare från bland annat Stockholms universitet, Göteborgs universitet, P.P Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences (RAS), International Arctic Research Center (IARC) vid University of Alaska, Center for Coastal and Ocean Mapping vid University of New Hampshire och Rice University. Inom forskargruppen finns även deltagare från Nederländerna, Storbritannien, Belgien, Norge och Kanada.

Expeditionen pågår under närmare 100 dagar och omfattar två etapper, med avresa den 6 juli från Tromsö i Norge. Omkring den 20 augusti genomförs ett byte av forskare och besättning i Barrow, Alaska, och expeditionens andra etapp inleds. Expeditionen beräknas vara åter i Tromsö den 4 oktober.

Begreppet C3 i expeditionens namn står för climate, cryosphere, carbon. Under expeditionen ska forskarna undersöka samspelet mellan just klimat, kryosfär (isar, permafrost, gashydrater) och kol.

Från tinande permafrost till utsläpp av växthusgaser: expeditionens första etapp har fokus på metan som ligger bunden i permafrost och gashydrater i de östsibiriska grundhaven. Forskningsledare är Örjan Gustafsson, Stockholms universitet.

Från varmare hav och krympande havsis till utsläpp av växthusgaser: den andra etappen kommer främst att studera den arktiska havsisens historia samt transport av Atlantvatten och kol i havet. Forskningsledare är Martin Jakobsson, Stockholms universitet.

Under båda etapperna ska även de arktiska molnens roll i klimatsystemet undersökas.

Isbrytaren Oden är en unik forskningsplattform och med Polarforskningssekretariatets logistikstöd ges SWERUS-C3 en möjlighet till avancerad forskning i svårtillgängliga områden. Forskningen har gjorts möjlig tack vare anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Källa: Polarforskningssekretariatet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy